10 Kasım 2023 CUMA

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM......

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Yusuf Halaçoğlu'na destek veren tarihçilerimize Türk milleti olarak sahip çıkalım...
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Tarih bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar edemez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk (1919)

 6 Mayıs 2005 Cuma 

Dilimizde sıkça kullanılan "BOYUNDAN BÜYÜK LAF ETMEK" sözünün bugünlerde tam karşılığını İsviçre'ye söylemek gerekiyor. Ermeni soykırımı olmadığını açıklayan değerli bilim adamımız Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof.Dr.Sayın Yusuf HALAÇOĞLU hakkında soruşturma açma cehaletini gösteren İsviçre Yönetimine karşı layık oldukları ağır bir yazı yazmak üzere iken internetten "TARİHÇİLERİN BASIN AÇIKLAMASIDIR" başlıklı yazıyı aldım..
Çok değerli tam 360 tarihçi meslektaşımın imzasını taşıyan bu yazı benim fikir ve düşüncelerimi tamamen yansıttığı için bugün sütunumu görüşlerini paylaştığım bilim adamlarımıza bırakıyorum. Ve diyorum ki;
"ANLAYANA SİVRİSİNEK SAZ, ANLAMAYANA DAVUL ZURNA AZ..."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TARİHÇİLERİN BASIN AÇIKLAMASIDIR

Türk Tarih Kurumu'nun Başkanı, kıymetli meslekdaşımız Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'na karşı İsviçre'de başlatılan hukuk dışı haksız girişimden dolayı derin üzüntü duyan biz Türk tarihçileri, aşağıdaki destek bildirisini değerli kamuoyumuza açıklamaya karar vermiş bulunmaktayız:

*** 1915 yılında uygulanan Ermeni tehciri önceden planlanmış bir girişim değil, Birinci Dünya Savaşı'nda değişik cephelerde çarpıştığı sırada Ermeni çeteciler tarafından çeşitli bölgelerde arkadan vurulan Osmanlı ordusunun güvenceye alınması ve Müslümanlar ile Ermeniler arasında çıkmış bulunan çatışmaların büyümesinin önlenmesi amacıyla ve sadece mecburiyet dolayısıyla tatbik edilmiş geçici bir önlemdir. Düşman ordusuyla yapılan fiili işbirliğine son verilmesi maksadına yönelik olan bu uygulamanın, muhtemel bir isyana karşı önceden düşünülmüş bir tedbir olma özelliği ise, hiçbir şekilde bulunmamaktadır.

*** "Ermeni meselesi" ve "Ermeni iddiaları" sadece 1915 tehciri ve Osmanlı İmparatorluğu ile sınırlı kalmayan, etkileri günümüze kadar gelen bir olaylar zinciridir. Bu iddalar başta Lozan olmak üzere diğer mâlî ve hukukî uluslararası anlaşmalarla birçok alanda Osmanlı İmparatorluğu'nun vârisi kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarına kadar uzanmakta ve bugünkü devletimizi de haksız bir suçlamayla karşı karşıya bırakmaktadır. Dolayısıyla, son zamanlarda ortaya çıkan "Soykırımı kabul edelim, Osmanlı'nın meselesi olan 1915 olayları Türkiye Cumhuriyeti'ni bağlamaz" şeklindeki görüşün ne derece zaaf içerdiği de kendiliğinden belirmektedir; zira "genoside", zaman aşımına tâbi olmayan ve milletlerin geçmişini lekelemesinin yanısıra geleceğini de kirleten bir insanlık suçudur ve tarihimizin bu suçla uzaktan veya yakından bir alâkası bulunmamaktadır.

*** Ermeni Diasporası son yıllarda "Türk tarihçilerin Batı'da popüler olmalarının ve 'itibarlı akademisyen' kabul edilmelerinin yolunun Türk tezine aykırı görüşler ileri sürmeleri olduğuna inandırılmaları" şeklinde yeni bir propaganda metodunu hayata geçirerek Türkiye'de kendi tezlerini savunacak yandaşlar bulma çabasına girişmiş ve sayıları az da olsa maalesef bazı destekleyiciler sağlayabilmiştir.

İşin garip tarafı ise, Ülkemizde bugün Ermeni tezlerini destekleme ve o doğrultuda görüş ortaya atma talihsizliğini gösteren bu kişilerin 1915 olaylarının ve tehcirin en önemli bilimsel kaynağı olma kimliğini yaşıyan Osmanlı Arşivleri'nden içeriye adımlarını atmamaları, konuyla ilgili belgeleri okuyacak Osmanlıca bilgisine sahip bulunmamaları ve yine konuyla ilgili olarak bugüne kadar hiçbir bilimsel yayın yapmamalarıdır.

Bu kişilerin, tarih disiplinin temel metotlarına dikkat etmeden, tek taraflı yaklaşımlarla ileri sürdükleri görüşlerin tarihçiler tarafından eleştirilmesi karşısındaki muhataplarını "resmî tarihçilik" ile suçlayarak kolaycılığa sapmalarını doğru bulmuyoruz.

*** Türk tarihçileri, yurt dışındaki Ermeni lobilerinin baskıları neticesinde karşılaştıkları engellemelere ve çektikleri bütün zorluklara rağmen, yıllardan buyana tehcirle ilgili gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışmakta ve bu çalışmalarına kısıtlı imkânlarla devam etmektedirler. Kendi tezlerini ve gerçeklerle bağdaşmayan iddialarını kabul etmeyen tarihçilerin doğruları söylemelerini engelleme politikaları doğrultusunda Prof. Dr. Stanford Shaw, Prof. Dr. Gilles Veinstein ve Prof. Dr. Bernard Lewis gibi son derece saygın bilim adamlarını bile susturabilmek maksadıyla ölümle tehdit eden ve mahkeme yollarını deneyen bazı Ermeni çevreleri, aynı baskıyı şimdi de Türk Tarih Kurumu'nun Başkanı, kıymetli meslekdaşımız Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun üzerinde kurmaya çalışmaktadırlar.

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun Ermeni tehciri konusundaki tarihi gerçekleri ortaya koyma çabalarını destekliyor, kendisinin fikir ve ifade özgürlüğüne yöneltilen ve mutlaka akim kalacağına inandığımız bu hukuksuzluğu protesto ediyor, başlatılan girişimin Türkiye'nin değil İsviçre'nin tarihinde fikir özgürlüğüne indirilen bir darbe olarak yeralacağına inanıyoruz.
BU BİLDİRİNİN ALTINDA HALEN ÜNİVERSİTELERİMİZİN TARİH BÖLÜMLERİNDE GÖREVLİ 360 BİLİM ADAMININ İMZASI VARDIR..

Bilim adamlarımız bilimin tarafsıazlığı ışığında doğruları yansıtan bilimsel bir cevap vermişlerdir. Oysa İsviçre'nin başlattığı ve giderek diğer ülkelere de sıçrayacağını tahmin ettiğim bu tarz davranışların bilimsellikle hiç alakası yoktur.
Olay tamamen siyasidir. Dolayısıyla cevabının da siyasiler tarafından ve karşı tarafın anlayacağı sertlikte verilmesi , ve dik duruşumuzun başta TBMM olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarımız tarafından gösterilmesi gerekmektedir.
Halkımız Ak Parti iktidarından tamamen haklı olduğumuz bu davada masaya yumruğunu vurmasını beklemektedir...


Dr. Tahir Tamer Kumkale
6 Mayıs 2005 Cuma

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale