10 Kasım 2023 CUMA

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM......

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Psikolojik Harekat hakkında neler biliyoruz? 21. asrın en yaygın savaş metodu (12)
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Felaket başa gelmeden evvel , onu önleyecek ve ona karşı savunulacak gerekleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk (Nutuk - 1927

 21 Nisan 2005 Perşembe 

PROPAGANDA ve PROPAGANDA'YA KARŞI KOYMA:

Psikolojik Harekatın hedefi olan fert ve toplumlara en uygun tarzda yaklaşmak ve onların beyinlerine ulaşmak ihtiyacında olan propaganda en uygun kitle iletişim araçlarından istifade etmek zorundadır.
Toplumda haber ve bilgi akışını sağlayan kitle iletişim araçları zayıf kişilikleri etkilemek ve dikkatleri üzerinde toplamak gibi bariz özelliklere sahip olduğundan toplumsal kabul işleminin gerçekleşmesine yardımcı olur. Bu yüzden hangi kitle iletişim aracının hangi toplum kesimleri üzerinde etkili olduğu hususu önceden ciddi bir araştırmaya tabi tutulur. Çünkü her topluma etkili ulaşma yolları farklıdır.
Türkiye üzerinde çeşitli emeller besleyen ülkeler ve küresel örgütler bilhassa mevcut potansiyelleri ile aydın kesimler başta olmak üzere üniversite camiasını hedef alan çok çeşitli propaganda türleri ile kendi görüş ve ideolojilerine taraftar toplamak gayreti içindedir. Bu bilindiği takdirde bunlara karşı yapılacak mücadelede de etkili olabilmek için pek çok değişik teknik uygulama imkanımız olabilir. Bunlardan bir kısmını şu şekilde sıralayabiliriz.

* ÖN ALMAK :

Psikolojik Harekatın hedefi olma durumundaki potansiyel kitlelereyönlendirilecek yıkıcı, bölücü, milli birlik ve beraberliği zedeleyici, bütünlüğü ve disiplinli düzeni bozucu her türlü haber, bilgi ve mesajdan önce bu kitleler tam ve doğru bilgilerle eğitilerek muhtemel saldırılara karşı hazır hale getirilir. Bu ön alma işleminde basiretli ve yetişmiş idarecilere görev düşmektedir. Bilgi her türlü kötülüğe karşı en iyi paznehir olarak kullanılmalıdır.

* KARŞI KOYMAK:

Bu durumda hedef kitleye karşı psikolojik bir saldırıya karşı ön alma metodu uygulanmasına rağmen saldırı meydana gelmiştir ve derinleşerek devam etmektedir. Şimdi yapılacak şey bu saldırının kaynağını ve şiddetini tesbit ederek bunu önlemek üzere karşı faaliyete geçmektir. Bu durumda hedef kitleye direkt veya endirekt metotlarla yapılan propagandayı çürütmek amacıyla, ayni kitleye bu defa ayni metotlarla yapılan propagandanın gerçek dışı taraflarını ortaya koyacak tarzda kendimiz önleyici propagandamızı yaparız.
Önleyici propagandamızı çok daha yaygın ve şiddetle uygulayarak toplumun menfi tutum ve davranışları başlamadan durdurmak mümkün olacaktır. Karşı Koymak; saldırgan tarafın saldırı mesajlarını çürütecek karşı mesajlarla hedef kitlenin beyinleri çözülmeden onlara doğruyu gösterme işlemidir. Bu işlem yine yöneticilerin bilgili ve hazırlıklı bulunmalarını, psikolojik harp uygulama ve metotlarını kullanmada yetenekli olmalarını gerektirmektedir. Böyle yetişmiş liderleri bulunmayan kitleler kolaylıkla saldırgan propagandanın etkisi altına girerek onların istedikleri şekilde davranış ve tutum farklılığı gösterirler.

* KONUYU DEĞİŞTİRMEK:

Normal insan beyni ayni anda birkaç husus üzerine teksif olamaz. İnsan daima kendisi için en önemli olan olay üzerinde yani güçlü ve inanılır bir kaynaktan kendisine gönderilen mesajlar üzerine yoğunlaşır. İşte insanın bu özelliği dikkate alınarak hedef kitleye yönlendirilmiş yıkıcı ve bölücü propagandaya karşı koymak teknik imkansızlıklar yüzünden mümkün olamadığı takdirde yapılabilecek un uygun davranış karşı propagandanın ele aldığı konuyu değiştirerek hedef kitlelerin ilgi ve beklentilerini başka tarafa çekmektir.
Bunun yapılabilmesi için hedef kitlenin kendi yöneticileri tarafından önceden çok iyi bir Psikolojik Harekat Ön İncelemesi yapılmış olmalıdır. Bu yapılmamışsa, yani ait olunan toplumun ilgi alanları önceden belirlenmemiş ise alınacak tedbirlerin başarılı olması asla mümkün değildir.

* BAĞIŞIKLIK KAZANDIRMAK:

Çeşitli eğitim ve öğretim kurumlarında hazırlanacak bir seri proğramlara Türkiye'ye yönelik Psikolojik Harekat tehdidi hakkında hedef kitlelerin lider seviyesindeki temsilcileri bilgilendirilir. Bunlarında kendi çevrelerini bilgili kılmalarını sağlayacak organizasyonlar düzenlenir. Bilgilendirme yolu ile hedef kitlelere muhtemel saldırılara karşı bir nevi bağışıklık kazandırılır. Bu faaliyet içinde her toplum kesimine verilecek eğitim farklı farklı olacaktır. İşte bu yüzden karşı taraf Psikolojik Harekat uzmanlarının bizim üzerimizde yaptığı ön değerlendirme çalışmalarını bizimde mutlaka yapmamız gerekmektedir.

* ÖNLEYİCİ YASAL TEDBİRLER ALMAK:

Karşı psikolojik harp önlenemiş, kitleler saldırıya maruz kalmış ve etkilemişler, tutum ve davranışlarını ülke bütünlüğünü yıkıcı, bölücü tarzda eylemlere başvurmuşlardır. Bu durumda derhal ülkenin yasaları ve yasa uygulayıcıları devreye girer. Zorlayıcı yollardan tedbir alınır. Ve sonunda bu işlere alet olanların yasa önündeki durumları gösterilerek beyinlerde caydırıcı etki yapmaya çalışılır.

* DİĞER TEDBİRLER:

Psikolojik saldırıların ne zaman ve nereden geleceği ile şeklini önceden belirlemek zordur. Her toplum ayrı şartlarda saldırıya muhatap olacağından yapılacak ilk iş derhal o toplum yöneticilerinin başvuracağı pratik ve kati çözümlere başvurmaktır. Bu tamamen toplum liderinin liderlik vasıfları ile ilgilidir. Kişiliksiz ve zayıf liderler saldırının dozunun artmasına sebep olurken, yönettiği toplumu iyi tanıyan gerçek liderler anında verecekleri kararlarla kendi toplumların kontrol altında tutarak psikolojik saldırıları hemen önlerler.
Aslında Diğer Tedbirler en çok uygulanan ve başarısı kanıtlanmış karşı koyma metodudur. Tek şartı gerçekten toplumların gerçek liderler tarafından yönetilmesidir.


Dr. Tahir Tamer Kumkale
21 Nisan 2005 Perşembe

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale