10 Kasım 2023 CUMA

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM......

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Güven Hareketi ve yaklaşan İstanbul depremi paneli
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Yeni Türkiye'nin takip edeceği siyaset, belirsiz ve keyfi olamaz. Bizim siyasetimiz, mutlaka milletin kabiliyet ve ihtiyacı ile mütenasip olacaktır.- Gazi Mustafa Kemâl Atatürk - 1923

 8 Şubat 2005 Salı 

Deprem denizi üzerinde bulunan bir ada benzeri olan ülkemizde hergün bir deprem haberi duyuyoruz. 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi öncesi varlıklarından habersiz olduğumuz Jeofizik, Yer bilimi, Deprem Mühendisliği gibi konularda ne kadar çok uzmanımız bulunduğunu yazılı ve görüntülü medyamızda yapılan deprem proğramlarında görüyoruz. Her büyük depremin arkasından yapılan bitmek bilmeyen proğramlarda ayni deprem uzmanları hep konuşuyorlar ve dilinden anlamadığımız haritalar üzerinde birbirleri ile tartışıyorlar.
Ne yazık ki bu bilim adamlarımız halkımızın öğrenmek istediği gerçek bilgileri bize veremiyorlar. Sadece karışık olan kafalarımızı biraz daha karıştırıyorlar. Sonunda "Deprem Allahtandır. Kaçmak mümkün değildir" diyerek milletçe kaderimize razı olup günlük sade yaşamımıza dönüyoruz ve tevekülle gelecek afeti bekliyoruz. Anlı şanlı deprem uzmanlarının tiplerini ve isimlerini dahi bir dahaki depreme kadar unutuyoruz...
Yıkıntılar altında kalacak canlar bakımından rakamsal olarak tam bir felaket olan İstanbul Depremi ise en fazla konuşulan konuların başındadır. Uzmanlardan yeterli bilgiyi alamayan halkımız gerçekten işi kadere bırakmaktan başka çaresi olmadığını görmektedir.
İşte bu karamsar tablo nedeniyle tamamen teslimiyetçi bir tutum içine giren İstanbul halkının deprem konusundaki bilgilerini tazelemek ve gerçekleri bir kere daha ortaya koymak amacıyla ciddi bilimsel çalışmalar yapan ve ülke gündemini, belirleyen önemli konuları uzmanlarına tartıştırarak kamuoyunu bilgilendiren GÜVEN HAREKETİ bu defa da Türkiye'nin acil çözüm gerektiren sosyal bir yarası olan DEPREM konusunu bütün yönleriyle tartışma masasına getirmiştir.
"Bulunduğumuz coğrafyada güçsüz devletlerin yaşaması çok zordur. Hem yakın çevremizden ve hem de kendimizden kaynaklanan önemli sorunlarımız vardır. Sorunlar ancak halkın desteği ile çözülür. Halkın desteği ise, halkın meseleler hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi ile oluşturulur. Eğer halkımız bilgili ve bilinçli değilse, yöneticilerini etkilemesi mümkün değildir. Halkın bilgilendirilmesi işi; bilgili, deneyimli, bilinçli, milli kültür ve tarih değerlerine sahip kişiler vasıtasıyla olur. İşte bu ihtiyacı değerlendirerek kendimizi halkımızı bilgilendirmekle görevlendirdik" diyen GÜVEN HAREKETİ, 03 Şubat 2005 günü SEPETÇİLER KASRI Toplantı salonunda "DEPREM RİSKİ ALTINDAKİ İSTANBUL'DA YAPILANLAR ve YAPILACAKLAR İÇİN NE KADAR SÜREMİZ VAR ?" konulu bir panel düzenledi.
Üniversitelerimizin ilgili bölümlerinde görevli bilim adamlarımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem departmanı uzmanlarının konuşmacı olarak katıldığı panelde yaklaşan İstanbul Depremi bütün yönleriyle masaya yatırıldı.
Güven Hareketi Başkanı Samim Uygun'un açış konuşmasını yaparak yönettiği toplantı 15:00'de başladı ve aralıksız dört saat sürdü. Panelde konuşan uzmanlar kendi ilgi alanlarına giren konuları büyük bir vukufiyetle ve hiç bir gerçeği saklamak gereği duymadan açıkladılar.
Konuşmacılar ve konuları sırasıyla şöyle idi;

- Prof.Dr.Naci GÖRÜR ( TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi eski Başkanı ); Marmara Denizi ile ilgili çalışmaları anlattı ve Radon Gazı çıkışları
- Prof Dr. Miktad KADIOĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Böl.Bşk); Afet yönetimi, Deprem ve Meteoroloji, Ay tutulması,Tusunami
- Prof.Dr. Mustafa ERDİK (Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Böl.Bşk.); İstanbuldaki deprem riski ve yapıların durumu, Acilen yapılması gereken hususlar.
- Doç. Dr. Seyit Ali KAPLAN ( İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Böl.Bşk) ; Depreme dayalı binalar ile ilgili çalışmalar,
- Prof. Dr. Metin İLKIŞIK ( İstanbul B.B AKOM Danışmanı ); İstanbul'un zemin durumunun jeoloji ve jeofizik açısından değerlendirilmesi,
- Yük. Müh. Mahmut BAŞ (İstanbul B.B Zemin ve Deprem Müdürü); İstanbul'un Depreme Hazırlık Durumunun değerlendirilmesi,

Konuşmacılar bugüne kadar bilim adamlarının yapabileceklerinin azamisini yaptıklarını, ama önlerindeki en büyük engelin hukuki mevzuat olduğunu, çok düşük meblağlarla ve kısa sürede yapılabilecek güçlendirme çalışmalarının yasalar elvermediği için yapılamadığını, dolayısıyla İstanbul'un çok büyük bir deprem riski altında bulunduğunu açıkladılar. Siyasi iktidarların konuya yeteri kadar ilgi göstermediğini de vurgulayarak yaklaşan tehlikenin ciddiyetini bir kere daha ortaya koydular.
Bildiğimiz gibi Sirkeci'deki Tarihi SEPETÇİLER KASRI'nı çalışma yeri olarak seçen Güven Hareketi daha önce de; TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ, KIBRIS GERÇEĞİ, IRAK GERÇEĞİ, TÜRKİYE'NİN ALTERNATİF STRATEJİLERİ, GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN EKONOMİK SORUNLAR ve ÇÖZÜMLERİ gibi ülke gündeminin en kritik konularını yerli ve yabancı basın mensupları huzurunda uzmanların katılımı ile bir seri paneller gerçekleştirerek tartışmaya açmıştır. Ve her toplantı sonrasında ortaya çıkan; ufuk veren, yol gösteren ve alternatif hareket tarzları sunan bütün görüşleri kamuyoyu ile paylaşmıştır. GÜVEN HAREKETİ bu defa da Türkiye'nin acil çözüm gerektiren sosyal bir yarası olan DEPREM konusunu bütün yönleriyle tartışma masasına getirerek kendilerine düşen görevi başarı ile yerine getirmişlerdir .
Çünkü Türk Toplumunun bütününü ilgilendiren konuları hassasiyetle takip ederek Türk Milleti'nin binlerce yıllık köklü tarihi ve kültürel kazanımlarının bilinciyle Türkiye'nin gündemindeki önemli konuları tartışmaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam ettiğini bildiren GÜVEN HAREKETİ davetiyede de belirttikleri gibi Panel Dinleyicilerini; Türkiye'yi, dünyayı veTürk Milletini iyi tanıyan, deneyimlerini ve bilgi birikimlerini ülkemizin millî çıkarları doğrultusunda her plâtformda cesaretle dile getirmekten çekinmeyen saygın kişiler arasından seçmişlerdir. Ve şimdi her birinin kendi alanlarında başarılı bir misyon üstlendiği bilinen panel dinleyicileri, bu son toplantıdan aldıkları bilgileri kendi platformlarında en iyi şekilde dile getirerek ilgili ve yetkilileri uyaracaklardır.
Buradan, kendilerine GÜVEN HAREKETİ ismini veren ve altı yıla yakın yaptığı bilimsel çalışmalarla halkımızın ciddi anlamda güvenini kazanan sivil toplum kuruluşu çalışanlarını başta başkanları Sayın Samim Uygun olmak üzere tebrik ediyor ve samimi takdir duygularımı sunuyorum. Böyle sivil toplum kuruluşlarının çoğalması ile ülke sorunlarının çözümünde önemli katkılar yapılabileceğini değerlendiriyorum.


Dr. Tahir Tamer Kumkale
8 Şubat 2005 Salı

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale