10 Kasım 2023 CUMA

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM......

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Cumhuriyetimiz 77 yaşında
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

 29 Ekim 2000 Pazar 

"CUMHURİYET; FİKREN, İLMEN, FENNEN ,BEDENEN KUVVETLİ VE YÜKSEK SECİYELİ MUHAFIZLAR İSTER. YENİ NESLİ BU KEMİYET VE KEYFİYETTE YETİŞTİRMEK SİZİN ELİNİZDEDİR." (Mustafa Kemal Atatürk)

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün 77 yaşındadır. Cumhuriyetimiz; Anadoludaki Türk milli varlığının ortaya koyduğu, geliştirdiği ve yücelttiği bir milli oluşumdur. Tarihi ömrünü tamamlamış Büyük Cihan İmparatorluğu içinden yeni ve bağımsız bir milli devlet yaratma çabalarının neticesidir.

Bu muhteşem oluşum, emperyalist dünya güçleri tarafından kolaylıkla benimsenmemiştir. Bugün Cumhuriyetimiz; sahip olduğu milli güç potansiyeli ve coğrafi konumunun kazandırdığı özellikler dolayısıyla dünya çıkar çevrelerinin halâ göz diktiği bir varlıktır.

Dünya emperyalist güçlerine karşı verdiğimiz ölüm-kalım mücadelesi sonucunda kurulan Cumhuriyetimizin 77 yıl sonunda ulaştığı gelişmişlik seviyesine kolay gelinmemiştir. Sahip olduğumuz topraklarda çıkarı olan devletler ile bunların içimizdeki gizli uzantılarına karşı her alanda verdiğimiz mücadele 77 yıldır devam etmektedir. Bu topraklarda kaldığımız sürece bu amansız mücadelenin bitmeyeceği de bir gerçektir.

Cumhuriyet idaresi; halkın kendi hakkında karar vermesinin bütün siyasi araçlarını bünyesinde taşımaktadır. Milli Hakimiyet fikri; cumhuriyet idaresinin ayrılmaz ve yaratıcı unsurudur. Türk halkının kendi idaresini kendi seçtikleri ile sağlayabilmesi ancak bu sistemle gerçekleştirilmiştir. Halk idaresinin bölünmezliği, milli kuvvetlerin parçalanmazlığı cumhuriyetin tabii sonucudur.

Milletin devletini ve hükümetini kendi eseri gibi görmesinin yolu Cumhuriyetten geçtiği gibi, devlet ve hükümetin güvenli koruyuculuğunun yaratılabilmeside ancak bu yönetim ile mümkün olmuştur. Bu idarede tüm toplumun yaratıcı ve yapıcı katkısı şekillenmektedir. Tek tek fertlerden başlayarak toplumun bütün kesimlerinin refahı ve mutluluğunu sağlama amacına yönelmiş bir devletin varlığı söz konusudur.

Atatürk şu veciz sözleriyle Cumhuriyetin temel yapısını açıklamış ve yönetimin sağladığı imkanları vurgulamıştır;

"DEVLETİNİ VE HÜKÜMETİNİ KENDİ MALI VE KORUYUCUSU OLARAK TANIMAK, BİR MİLLET İÇİN BÜYÜK NİMET VE DE MAZHARİYETTİR. TÜRK MİLLETİ; BU NETİCEYE CUMHURİYETLE VARMIŞ VE HER YIL BUNUN ARTAN SEMERELERİNİ GÖRMÜŞ, GÖSTERMİŞTİR. MİLLETİMİZİN MADDİ VE MANEVİ HUZURUNA HER ŞEYDEN FAZLA ÖNEM VERİŞİMİZİN NEKADAR YERİNDE OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR."
 
Türkiye Cumhuriyeti; tarihin çok çetin tecrübelerinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu çıkışta dökülen onbinlerce şehidin kanı vardır. Gazilerimizin üstün gayreti ve alınteri vardır. Gerçekten tarihten silinmek istenen bir milletin yitirilmiş görünen bütün öz yetenekleri , bilinmeyen ve anlaşılamayan özellikleri belirgin bir şekilde yeniden dünyaya isbat edilmiştir.
 
Türk Milleti için Cumhuriyet sadece bir idare tarzı değildir. Ayni zamanda bir varlık ilkesidir. Milletçe varolma şuurunun temel taşıdır. Tarihin Türk Milletine kazandırdığı milli kültür kaynakları ile meydana gelen milli birlik ve beraberlik duygusunun tabii bir sonucudur. Aslında bu şuurlu yapıya sahip olunmasa idi bugün özgürlükler ve bağımsızlıktan bahsetmek ve cumhuriyetin sağladığı imkanlardan yeterince yararlanmamız mümkün olmazdı.

Türkiye Cumhuriyeti; Türk Toplumunun bütün kesimlerinin dengeli, anlayışlı ve ayni amaçta birleşen davranışlarının yarattığı bir eserdir. Türk toplumunun çeşitli alanlardaki çıkarları arasında sağlanacak dengeler ve çözümler ancak demokratik Cumhuriyet düzeni içinde olağan hale gelebilmiştir.

Cumhuriyetimizin başlıca özelliği ; tarihte ilk defa ideolojilerin, tahrik ve ayaklandırma isteklerinin; toplumları sınıflara ayırıp, birini diğerine hakim kılarak, ihtilallerle sonuç alma gayretlerinin dışında; Türk Milletinin dünyanın başlıca büyük kuvvetlerine karşı tamamen yalnız kaldığı anda; kendisini sömüren güçlerin yönettiği bir ortamda harekete geçerek kurduğu tamamen kendine özgü bir sistem olmasıdır. Bu özelliği dolayısıyla kendisinden önceki ihtilaller ve siyasi hareketlerle kıyaslanarak açıklanamayacağı gibi herbirinin ulaştığı sonuçlar açısından da bir değerlendirmeye tabi tutulamaz.

Cumhuriyetimiz her nekadar içeriden ve dışardan pek çok saldırı ile karşılaşmasına rağmen 77 yıl içinde kuşaktan kuşağa devredilen ilkelerinden hiç birşey kaybetmemiştir. Çünkü bu ilkeler daima Türk Milletinin güvenlik, mutluluk ve refah isteklerinin kefili olmuştur.

77 yılda Türkiye Cumhuriyetinin iç ve dış düşmanları ortadan kalkmamıştır. Kalkmayacaktır da. Ancak Cumhuriyetimizin dayanakları olan milli güç unsurlarımız ile Anadolu Türk Toplumunun toprağına ve devletine bağlılığı dolayısıyla bu devletin dünya üzerindeki yeri, üniter yapısı, önemi ve gücü hiç bir şekilde düşmanlarının fiil ve hareketleri ile değiştirilemeyecektir. Cumhuriyete yönelik saldırıları etkisiz kılan Türkün milli gücü; binlerce yıllık tarih içerisinden süzüle süzüle gelen ve elde kalan yegane unsurdur.

Cumhuriyet yönetimi; çelişkiler yerine dengeli davranmayı; uzlaşmazlıklar yerine barışı; ayrılıklar yerine birlik ve beraberliği; parçalanmak yerine bütünleşmeyi hedef almıştır. Anadolu Türk Toplumunun tarihsel niteliklerini kaynak kabul ederek, bu topluma her şeyden önce iç ve dış barışı önermiştir. 77 yıllık geçmişinde önderi Atatürk'ün "YURTTA SULH, CİHANDA SULH" temel ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmıştır.

Cumhuriyetin kurulmasında nasıl kan, emek, ter, ve millet olma çabası varsa ; O'nun korunmasında, geliştirilmesinde ve ilkelerinin savunulmasında da ayni çabaların olması gerekir. Fakat günümüzde bunlarda yeterli değildir. Cumhuriyetimiz bilim üzerine inşa edilmiş bir anıttır. Bu nedenle emeğin, terin ve kan'ın yetersiz kalabileceği anlar olacaktır. Bu anlarda Cumhuriyetimiz ancak müsbet bilimlerdeki ilerleme ile, çağın gelişmelerine uygun teknolojiye yer verilen bilimsel çalışmalarla korunabilecektir.

77 yıl önceki nesiller için geçerli olan Cumhuriyeti korumanın manevi heyecanı bugün yerini; bu heyecanı daha çok duyan, sıhhatli ve sağlam bir ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE'ye sahip, tartışma imkanlarına tamamen açık, çağın gelişmesine ve tüm değişmelere hazırlıklı beyinlere bırakmıştır.

Bilindiği gibi Atatürk kendi zamanında moda olan Komünist ve Faşist dikta rejimlerine iltifat etmemiştir. Artık tarihe karışması zamanı geldiğine inandığı 600 yıllık şanlı tarihe sahip padişahlık idaresini reddetmiştir. O; genç Türk Devletini milletiyle birlikte demokratik bir yönetimle idare etmeği uygun görmüş ve uygulamıştır.

İstiklal Harbini yapan Birinci T.B.M.M.'de tam anlamı ile demokrasi hakimdir. Orada bütün fikirler serbestçe tartışılmıştır. Bu mecliste bizzat Mustafa Kemal Atatürk'e en büyük muhalefetin yapıldığı meclis zabıtlarında açıkça görülmektedir. Kuruluş ve işleyiş tarzı ile gerçek bir demokrasi örneği veren bu meclisin 29 EKİM 1923'te yeni devletin ismini CUMHURİYET olarak koyması çok doğal bir gelişme olarak kabul edilmelidir.

Atatürk; bütün başarılarına Türk Milleti ile birlikte hareket ederek ulaşmıştır. Cumhuriyet Tarihimizde Atatürk İlkeleri ve İnkilâpları olarak adlandırdığımız gelişmeler; tamamen milletin desteğini alarak, milletin temsilcileri tarafından T.B.M.M.'de kanunlaştırılarak bizzat millete maledilmiştir. Bunun için kalıcıdırlar ve değişmez kurallar olarak toplumumuzda kökleşmişlerdir. Bu kurallar 77 yıldır ülkenin yönetiminde yönlendirici rol oynamakta ve gündemimizi belirlemektedir. Daha nice 77 yıllarda da devam edeceği kesin olarak görülmektedir.

77 nci yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti hür ve demokrat bir ülke olarak dünya milletleri arasında son derece saygın bir konuma ulaşmıştır. Bölgesinde uluslararası dengelerin sağlanması ve muhafazasında önemli bir istikrar unsuru olarak ağırlığı bulunmaktadır.

Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu gibi; dünya egemenliğine oynayan güçlerin menfaatlerinin odaklandığı ateş çemberinde Türkiye'ye çok önemli görevler düşmektedir. Bugün Türkiye; mevcut milli güç potansiyeli ile, binlerce yıllık Türk Kültürü ile desteklenen engin devlet tecrübesi ile, bu görevleri en iyi şekilde başarabilecek bir düzeye erişmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti; 65 milyona ulaşan genç ve dinamik nüfusuyla, eğitim ve teknolojisiyle, haklı bir gurur duyduğumuz güçlü ordularıyla, serbest seçimlerle yönetime gelen siyasi kadrolarıyla, dünyaya açılmış serbest rekabet ortamında başarıları her geçen gün artan ticari kapasitesiyle, ülke meselelerine sahip çıkan sivil toplum kuruluşlarıyla, dünyaya yayılmış başarılı bilim adamlarıyla, kollarını dünyanın dört bir yanına kadar uzatmış eğitim ordularıyla milletinin haklarını her alanda koruyabilecek bir güce erişmiştir.

Modern Türkiye Cumhuriyeti; bin yıldır üzerinde yaşadığı Anadolu'yu gerçek ve kalıcı bir anayurt olarak kabul etmiştir. Bu yurdu modern dünyanın ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda mamur hale getirmiş ve halkının müreffeh bir hayat yaşamasını sağlayacak her türlü tedbiri almaya devam etmektedir.

Mevcut coğrafi konumundan kaynaklanan iç ve dış tehditlere karşı geçen 77 yılda pek çok sınavdan geçerek tecrübe kazanılmış başarılı bir mücadele ile bugünlere gelinmiştir. Bugün Türkiye; kendisine uzanacak namert elleri hukuk ve demokrasi kuralları içinde altedecek güce, tecrübeye, bilgiye ve cesarete sahiptir.

Yüce önder Mustafa Kemal Atatürk; Türk milletinin öz benliğinde bulunan hürriyet, bağımsızlık, dürüstlük, çalışkanlık ve bilimsellik gibi özgün vasıflarını modern bir devlet bünyesinde biraraya getirmenin huzuru ile anıtkabirde yatarken, Türk Milleti; O'nun ölümsüz eseri olan Cumhuriyetimiz ile bu Cumhuriyetin temeli olarak kabul ettiğimiz, dünyayı bir uçtan bir uca kaplayan üstün Türk Kültürüne sahip çıkmanın haklı gururunu yaşamaktadır.


Dr. Tahir Tamer Kumkale
29 Ekim 2000 Pazar

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale