10 Kasım 2023 CUMA

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM......

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


MHP'nin Tandoğan Mitingi umuda yöneliş mi?
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

 14 Aralık 2009 Pazartesi 

Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda milletlerarası temas ve münasebetlerde, bütün çağdaş milletlere paralel ve onlarla bir ahenkte yürümekle beraber, Türk içtimai heyetinin hususi seciyelerini ve başlı başına müstakil hüviyetini mahfuz tutmaktır.
(Gazi Mustafa Kemâl Atatürk - 1930)

13 Mart 2009 Pazar günü Ankara’nın Tandoğan Meydanında MHP, " Bin Yıllık Kardeşliği Yaşa ve Yaşat " mitingi düzenledi. Meydan, sayısı yüzbinleri aşan coşkulu partililere küçük geldi. Mitingin ismi, düzenlenme zamanı, uygulamadaki ciddiyeti, kullanılan sloganlar, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin verdiği mesajlar doyurucuydu ve milletin beklentilerini karşılıyordu... Son haftalarda yaşadığı olaylar karşısında şaşkına dönerek devletine olan güven duygusunu ciddi ölçüde kaybetmiş halkımız için bu miting adeta doping etkisi yapmıştır. Son derece düzenli ve disiplinli bir şekilde ceryan eden miting MHP’nin yeniden halkın umudu haline dönüştüğünün bir göstergesi olarak görülebilir. Siyasi partilerin bu gibi aktiviteleri kafaları karmakarış olan halkın önünü görmesini sağlaması açısından çok önemlidir. Halkın birinci elden bilgilendirilmesi açısından bu toplantıların bütün muhalefet partileri tarafından yaygınlaştırılarak devamının sağlanması tüm Anadolu sathında yapılmasında yarar vardır. Tandoğan meydanını dolduran vefâkar ülkücüler partilerine sahip çıkmışlar, ülkenin geleceğinin ve gelişme umudunun halâ kendilerinde olduğunu göstermişlerdir. Türkiye ve Türklük düşmanlarının bütün mevzileri ele geçirmiş olmasına, yönlendirilmiş medyanın satın alınmış kalemşörlerinin yanlış bilgi bombardımanı devam etmesine rağmen MHP’lilerin mücadele gücü ile ülkeyi sahiplenme azim ve iradesini hiç kaybetmedikleri anlaşılmaktadır. Çünkü ülkücülerin özleri sağlamdır. Çünkü mayaları ve kökleri bozulmamıştır. Ne kadar küskün, kırgın, kızgın olsalar da onlar, milletimin önemli bir bölümü üzerinde oynanan küresel oyunların farkındalar.

Son yıllarda çok iyi yetişmiş MHP kadrolarının değişik partilerde darmadağın olmuş halde bulunmalarına yakınen şahit olduk. Sivil toplum kuruluşlarının yönetiminde hep bu kadrolar vardır. Ama bu gerçekten bilgili, Türk kültürü ile mücehhez, Türk tarihi ve toplum yapısına bağlılığını koruyan asil Türk milliyetçileri çok basit menfaat oyunları karşılığında küserek partilerinden kopartılmışlardır... Her biri bulunduğu mevkilerde önemli görevleri ifa etmesine ve başarılı olmasına rağmen fikir ve güç birliği içinde olmadıklarından ülke çapında etkili olamamışlardır. Sanki bir şer kuvvet Alparslan Türkeş'in ölümünden sonra partinin içine girmiş ve birbirinden değerli yetişmiş beyinleri bir yerlerden emir almış gibi çil yavrusu gibi darmadağın etmiştir.

Bugün ülkemiz küreselleşme adı altında saldıran küresel mimarların çok rahat bir çalışma ortamı haline gelmiştir. İnsanlarımız açlık ve sefalete sürüklenip, vatan toprakları birilerine peşkeş çekilmeye çalışılırken, AB ve ABD komiserleri ülkemizin her karış toprağında sömürge memuru gibi dolaşırken ülkemin dinamik güçleri ve gerçek sahipleri korkutularak sindirilmiş ve sus-pus içinde olayları seyretmekle yetinmişlerdir..
- Kıbrıs AB’ne pazarlanıyor.
- Misak-ı Milli toprakları Musul ve Kerkük'te kurulan Kürdistan Anadolu istikametinde genişletilmeye çalışılıyor.
- Bölücü terör örgütünün devlete ve devlet güçlerine saldırısı artarak devam ediyor,
- Balkanlardaki son Türk eserleri ibadethanelerimiz yakılıyor.
- İstanbulda Ekümenik Rum Patrikhane Devleti oluşturma çalışmaları hızlanıyor.
- Yunan Megal-i İdeası durmaksızın işletilerek Ege Adaları, Ege kıyılarımız ve Doğu Karadeniz kıyıları Pontus yaygaraları ile elimizden alınmaya çalışılıyor.
- Ülke içinde Hristiyanlık propagandası almış başını gidiyor.
- Kürt Devleti kurularak Diyarbakır başkent yapılmaya çalışılıyor.
- Topyekün Türklüğün dağılma ve dağıtılma süreci başlatılıyor. Binlerce yıldan günümüze taşıdığımız Türk kültür değerleri planlı çalışmalarla ortadan kaldırılıyor.
- Anayasanın temelinde yer alan Atatürkçülük ve Türk milliyetçiliğinin içi “Uyum Yasaları” adı altında boşaltılıyor.
- Ve nihayet ülkemiz milli değerlerinden bihaber televole zihniyetli, boş kafalı, milli ülkü ve değerlerinden habersiz sadece tüketmeyi düşününen bomboş insanların kalabalıklar halinde yaşadığı topraklar haline getirilmeye çalışılıyor.

Yaşanılan gerçek şudur; bizi yoketmeyi akıllarına koyarak şimdi de Büyük Ortadoğu Projesi ile son kozlarını oynamaya soyunan küresel mimarlar hedeflerini iyi seçmişler ve stratejilerini doğru belirlemişlerdir. Bunların yerli işbirlikçileri vasıtasıyla yürütmeye çalıştıkları plânlarında Anadolu’nun küçük beyliklere bölünerek küresel güçlerin kolaylıkla yutabileceği lokmalar haline getirilmesi vardır.

Bunlara karşı durması gereken milli güçler ise darmadağın haldedir. Bunların mutlaka bir araya gelip siyasi alanda güç birliği yapmaları ve siyasi iktidarı ele geçirmesi gerekmektedir. Şimdi birleşme ve toparlanma zamanıdır. Milliyetçi kadroların her türlü küskünlük ve dargınlığı unutarak elele güç birliği yapma zamanıdır. Ülkenin bu birlikteliğe acil ihtiyacı vardır.

AK Parti iktidarı; AB sevdası ile sergilediği teslimiyetçi tutumları ile ülkeyi her geçen gün altından kalkamayacağı ve telafisi sonradan mümkün olmayan ciddi sorunlara sürüklemektedir. Aydınlarımız ve düşünen beyinlerimiz yaratılan Ergenekon öcüsü ile korkutulmuş ve sindirilmiştir. Fiziki gücümüzü oluşturan milli gururumuz ve Ordu-Millet kavramının yılmaz savunucusu kahraman ordumuz “AB'ye Uyum Paketi” senaryoları ile güçsüzleştirilip kafasına çuval geçirtilecek bir hale düşürülmüştür. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ’un ifadesi ile devletimizin bekasının gerçek teminatı olan ordumuza yapılan Asimetrik Psikolojik Savaş saldırıları artarak devam etmektedir.

Ülkemin üzerinde dolaşan karanlık bulutların acilen dağıtılmasına ihtiyaç vardır. İşte tam bu anda MHP’nin Tandoğan mitinginde milletimizin sergilediği sağduyulu görüntü yarınlarımız için insanlarımızı umutlandırmıştır.

Şimdi ben buradan bütün milliyetçileri yeniden göreve, yani emperyalizm elinde esir olan ülkemi bu esaretten kurtarmaya davet ediyorum. Adres olarak MHP teşkilatlarını gösteriyorum.

MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi Tandoğan mitinginde yaptığı konuşmadan beni umutlandıran bazı bölümleri aşağıya alarak günü belgelemek istiyorum;
* İnancım odur ki bugün Tandoğan'dan yükselen ses Türkiye'ye biçilen kefeni alaşağı edecektir.
* Türkiye son yıllarda AK Parti zihniyetiyle sarsılmaktadır. Yalan ve istismardan başka sermayesi olmayan sorunlara başka başkentlerden bakan başarısız şaibeli bir zihniyet yönetmektedir. Toplumsal sorun alanları alabildiğine genişlemiştir. Kamplaşma ve kutuplaşmalar genişlemiştir. Devlet kurumları kuşatılmış siyaset kirlenmiştir. Karşımızdaki enkaz tablosunun satırbaşları, hayat kavgası veren milyonlar, artan işsizler, kapanan dükkanlar, çalışmayan fabrikalar, ödenmeyen senetler, iflaslar, cinnetler, intiharlar, aş pişiremeyen analar ve gelecek umudu sönen ocaklardır.
* ABD'nin küresel projelerinin emrine girilmiştir. AB ile hastalıklı ilişkiler kurulmuştur. Türkiye Irak'ta Barzani'nin peşinde koşan ülke olmuştur. Irak Türkmenlerine ve Erbil'e sırt çevrilmiştir. Balkanlardaki kardeşlerimiz Batı Trakya'daki kardeşlerimiz unutulmuştur. Ülkemiz bundan daha kötü tehdit ve tehlikelerle karşı kaşıyadır. Bu tehditin adı bölücülük ve terördür.
* Dünyaya milletimizin gücünü kararını ilan ettiniz. İhanete karşı duruşu vatana dalga dalga yaydınız. Haykırışlarınız okyanusu aştı. Dosta güven verdiniz. Şehidimin hakkını helal et diye haykırdınız. Siz şehitler ölmez-vatan bölünmez diye bağırdıkça birilerini rahatsız ettiniz. Askeri yan gelip yatmakla itham eden zihniyete dur dediniz. Açılım taşeronlarını rahatsız ettiniz. Umutlarını boşa çıkardınız.
* Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Kaçma, terörle mücadele senin görevin. Başbakansın gereğini yap. Açılım denen yıkımdan vazgeç. 7 yılda milli değerlerimizi tahrip ettin. Eşkıyayı masaya davet ettin. İmralıyla işbirliği yaptın. Haburda teröristi törenle karşıladın. Birliğimizi kurcaladın. Bizi 36'ya bölmeye çalıştın. Kardeşliğimizi sarstın. Bizi utanmadan kanla beslenmekle suçladın. Ama çabalar boşuna çırpınışlar beyhudedir.
* İşte MHP’liler burada ve dimdik ayaktalar. Bu davayı asla aşamazsınız. Bu kaleyi geçemezsiniz. İnsanımız bu meydanda alçaklığa karşı çıkanları kardeş kavgalarına ayrışmaya hayır diyenleri bulmuştur görmüştür.
* Bin yıllık kardeşliği yaşamak ve yaşatmak için buradasınız. Bu meydanda milletin kardeşlik sevgi ve dayanışma ruhu ayağa kalmıştır. Bu binyıllık bir kenetlenmenin uyarısıdır. Bu bin yıl umuttur, yürektir, şuurdur, sabırdır. Bu bin yıllık kaynaşmadır..
* Sizlere sonuna kadar güveniyorum. Milletimiz ihaneti unutmayacak. Kötü giden zinciri kopartacak. Küresel sömürüyü ve yağmayı durduracaktır. Bölücülüğe, yoksulluğa, yolsuzluğa, aşağılanmaya, kutuplaşmaya, istismara, kargaşaya mutlaka dur diyecektir. İmralı'nın hesaplarını peşmergenin emellerini boşa çıkaracaktır. Türk milleti İzmir’iyle, Siirt'iyle, Şırnak'ıyla, Erzurum'u Trabzon'u, Muş'uyla, Iğdır'ı Adana'sı ve Ankara'sıyla ayağa kalkacak ve bu ihanete karşı duracaktır. Teröre teslimiyeti kabul etmeyecek ve etnik bölücülüğe geçit vermeyecektir.
* Biz Türk milletinden tarafız. Biz bin yıllık kardeşlikten yanayız. Bu ülkülere ulaşmak için vatandaşlarımı Türkiye değerleri etrafında buluşmaya davet ediyorum. MHP Türk milletinin ayakta kalmış son burcudur. Türk milletini küresel sarmaldan çekip çıkaracak son umududur. MHP asla teslim olmayacaktır. Sonuna kadar mücadele edecektir. Bizim yegane güç kaynağımız Türk milletinin temiz vicdanı ve yüreğidir. Yarından tezi yok her kapıyı çalınız. Her yüreği çağırınız. Ayak basmadık yer bırakmayınız...


Dr. Tahir Tamer Kumkale
14 Aralık 2009 Pazartesi

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale