10 Kasım 2023 CUMA

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM......

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve cumhuriyet idaresi
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

 28 Ekim 2004 Perşembe 

Türk Milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.
(Gazi Mustafa Kemâl Atatürk - 1924)

Bugün varoluşun 81 nci kuruluş yıldönümünü kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulaştığı gelişmişlik seviyesi milletimize ve dostlarımıza güven verirken ülkemiz üzerinde milli çıkarları bulunan küresel güçlerin korkulu rüyası olmaktadır.

Milli önderimiz Gazi Mustafa Kemâl Atatürk'ün Türk milletine ve Türklük camiasına hediye ettiği bu muhteşem eser bütün saldırılara içeriden ve dışarıdan yönlendirilen bütün yıkma çabalarına rağmen dimdik ayakta durmaktadır . Ve daha nice 81 yıllarda ayni duruşla ayakta kalacaktır. Bu ulu çınardan bir dal dahi koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Milletçe verilen bir milli mücadele sonucunda şehit kanları üzerinde inşa edilen bu emsalsiz eseri ortadan kaldırmak için gayret gösteren gafiller sürüsü yaptıklarına pişman olacaklardır. Çünkü ne AB dayatması ve ne de ABD baskısı bu milletin gönlünde yer tutan Atatürk sevgisini ve vatanseverlik duygusunu ortadan kaldıramayacaktır. Bugün azınlık iddiaları ile bin bir parçaya bölünmeye çalışılan Türk Milleti, Ata'sının eserine daima sahip çıkacaktır. Cumhuriyetle birlikte tattığı Bağımsızlık ve Özgürlük kavramlarından asla taviz vermeyecek ve egemenliğine ortak kabul etmeyecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün 81 yaşına girmiştir. Bu yeni kurulan bir devletin kök salması için yeterli bir zamandır. Cumhuriyetimiz; Anadolu'daki Türk milli varlığının ortaya koyduğu, geliştirdiği ve yücelttiği bir milli oluşumdur. Tarihi ömrünü tamamlamış Büyük Cihan İmparatorluğu içinden yeni ve bağımsız bir milli devlet yaratma çabalarının neticesidir.

Bu muhteşem oluşum, kuruluş yıllarında sömürgeci emperyalist dünya güçleri tarafından kolaylıkla benimsenmemiştir. Bugün Cumhuriyetimiz; sahip olduğu milli güç potansiyeli ve coğrafi konumunun kazandırdığı özellikler dolayısıyla dünyanın küresel çıkar çevrelerinin halâ göz diktiği önemli bir varlıktır.

Dünya emperyalist milletlerinin tamamına karşı verdiğimiz ölüm-kalım mücadelesi sonucunda kurulan Cumhuriyetimizin 81 yıl sonunda ulaştığı gelişmişlik seviyesine kolay gelinmemiştir. Sahip olduğumuz topraklarda çıkarı olan devletler ile bunların içimizdeki gizli uzantılarına karşı her alanda verdiğimiz mücadele 81 yıldır durmaksızın devam etmektedir. Dünyanın merkezinde yer alan, stratejik enerji kaynaklarının bulunduğu ve Doğu-Batı ticaret yollarının düğümlendiği Bu topraklarda kaldığımız sürece bu amansız mücadelenin bitmeyeceği de bir gerçektir.

Cumhuriyet idaresi; halkın kendi hakkında karar vermesinin bütün siyasi araçlarını bünyesinde taşımaktadır. Milli Hakimiyet fikri; cumhuriyet idaresinin ayrılmaz ve yaratıcı unsurudur. Türk halkının kendi idaresini kendi seçtikleri ile sağlayabilmesi ancak bu sistemle gerçekleştirilmiştir.

Halk idaresinin bölünmezliği, milli kuvvetlerin parçalanmazlığı cumhuriyetin tabii sonucudur. Milletin devletini ve hükümetini kendi eseri gibi görmesinin yolu Cumhuriyetten geçtiği gibi, devlet ve hükümetin güvenli koruyuculuğunun yaratılabilmesi de ancak bu yönetim ile mümkün olmuştur. Bu idarede tüm toplumun yaratıcı ve yapıcı katkısı şekillenmektedir. Bireylerden başlayarak toplumun bütün kesimlerinin refahı ve mutluluğunu sağlama amacına yönelmiş bir devletin varlığı söz konusudur.

Atatürk aşağıdaki ifadesiyle Cumhuriyetin temel yapısını açıklamış ve bu yönetimin sağladığı imkanları vurgulamıştır;

"DEVLETİNİ VE HÜKÜMETİNİ KENDİ MALI VE KORUYUCUSU OLARAK TANIMAK, BİR MİLLET İÇİN BÜYÜK NİMET VE DE MAZHARİYETTİR. TÜRK MİLLETİ; BU NETİCEYE CUMHURİYETLE VARMIŞ VE HER YIL BUNUN ARTAN SEMERELERİNİ GÖRMÜŞ, GÖSTERMİŞTİR. MİLLETİMİZİN MADDİ VE MANEVİ HUZURUNA HER ŞEYDEN FAZLA ÖNEM VERİŞİMİZİN NEKADAR YERİNDE OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR."

Türkiye Cumhuriyeti; tarihin çok çetin tecrübelerinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu çıkışta dökülen on binlerce şehidin kanı vardır. Gazilerimizin üstün gayreti ve alın teri vardır. Gerçekten tarihten silinmek istenen bir milletin yitirilmiş görünen bütün öz yetenekleri , bilinmeyen ve anlaşılamayan özellikleri belirgin bir şekilde yeniden dünyaya ispat edilmiştir.

Türk Milleti için Cumhuriyet sadece bir idare tarzı değildir. Ayni zamanda bir varlık ilkesidir. Milletçe varolma şuurunun temel taşıdır. Tarihin Türk Milletine kazandırdığı milli kültür kaynakları ile meydana gelen milli birlik ve beraberlik duygusunun tabii bir sonucudur. Bu şuurlu yapıya sahip olunmasa idi bugün özgürlükler ve bağımsızlıktan bahsetmemiz ve cumhuriyetin sağladığı imkanlardan yeterince yararlanmamız mümkün olmazdı.

Türkiye Cumhuriyeti; Türk Toplumunun bütün kesimlerinin dengeli, anlayışlı ve ayni amaçta birleşen davranışlarının yarattığı bir eserdir. Türk toplumunun çeşitli alanlardaki çıkarları arasında sağlanacak dengeler ve çözümler ancak demokratik Cumhuriyet düzeni içinde olağan hale gelebilmiştir.

Cumhuriyetimizin başlıca özelliği; tarihte ilk defa ideolojilerin, tahrik ve ayaklandırma isteklerinin; toplumları sınıflara ayırıp, birini diğerine hakim kılarak, ihtilallerle sonuç alma gayretlerinin dışında; Türk Milletinin dünyanın başlıca büyük kuvvetlerine karşı tamamen yalnız kaldığı anda; kendisini sömüren güçlerin yönettiği bir ortamda harekete geçerek kurduğu tamamen kendine özgü bir sistem olmasıdır.

Bu özelliği dolayısıyla kendisinden önceki ihtilâller ve siyasi hareketlerle kıyaslanarak açıklanamayacağı gibi her birinin ulaştığı sonuçlar açısından da bir değerlendirmeye tabi tutulamaz.

Cumhuriyetimiz içeriden ve dışardan pek çok saldırı ile karşılaşmasına rağmen geçen 81 yıl içinde kuşaktan kuşağa devredilen ilkelerinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Çünkü bu ilkeler daima Türk Milletinin güvenlik, mutluluk ve refah isteklerinin kefili olmuştur.

81 yılda Türkiye Cumhuriyetinin iç ve dış düşmanları ortadan kalkmamıştır.Yakın bir gelecekte kalkmayacaktır da. Ancak Cumhuriyetimizin dayanakları olan milli güç unsurlarımız ile Anadolu Türk Toplumunun toprağına ve devletine bağlılığı dolayısıyla bu devletin dünya üzerindeki yeri, üniter yapısı, önemi ve gücü hiç bir şekilde düşmanlarının fiil ve hareketleri ile değiştirilemeyecektir.

Cumhuriyete yönelik saldırıları etkisiz kılan Türkün milli gücü; binlerce yıllık tarih içerisinden süzülerek gelen ve elde kalan yegane koruyucu unsurdur.

Cumhuriyet yönetimi; çelişkiler yerine dengeli davranmayı; uzlaşmazlıklar yerine barışı; ayrılıklar yerine birlik ve beraberliği; parçalanmak yerine bütünleşmeyi hedef almıştır. Anadolu Türk Toplumunun tarihsel niteliklerini kaynak kabul ederek, bu topluma her şeyden önce iç ve dış barışı önermiştir. 81 yıllık geçmişinde önderi Atatürk'ün "YURTTA SULH, CİHANDA SULH" temel ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmıştır.

Cumhuriyetin kurulmasında nasıl kan, emek, ter, ve millet olma çabası varsa ; O'nun korunmasında, geliştirilmesinde ve ilkelerinin savunulmasında da ayni çabaların olması gerekir.

Fakat günümüzde bunlarda yeterli değildir. Cumhuriyetimiz bilim üzerine inşa edilmiş bir anıttır. Bu nedenle emeğin, terin ve kan'ın yetersiz kalabileceği anlar olacaktır. 81 nci yılında Cumhuriyetimiz ancak müsbet ilimlerdeki ilerleme, akıllı ve mantıklı düşünce ve çağın gelişmelerine uygun teknolojiye yer verilen bilimsel
çalışmalarla korunabilecektir.

81 yıl önceki nesiller için geçerli olan Cumhuriyeti korumanın manevi heyecanı bugün yerini; bu heyecanı daha çok duyan, sağlam bir ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE'ye sahip, tartışma imkanlarına tamamen açık, çağın gelişmesine ve tüm değişmelere hazırlıklı genç ve dinamik beyinlere bırakmıştır.

Bilindiği gibi Atatürk kendi zamanında moda olan Komünist ve Faşist dikta rejimlerine iltifat etmemiştir. Artık tarihe karışması zamanı geldiğine inandığı 600 yıllık şanlı tarihe sahip padişahlık idaresini reddetmiştir. O; genç Türk Devletini milletiyle birlikte demokratik bir yönetimle, yani CUMHURİYET ile idare etmeği uygun görmüş ve uygulamıştır. İstiklal Harbini yapan Birinci T.B.M.M.'de tam anlamı ile demokrasi hakimdir. Orada bütün fikirler serbestçe tartışılmıştır. Bu mecliste bizzat Mustafa Kemal Atatürk'e en büyük muhalefetin yapıldığı meclis zabıtlarında açıkça görülmektedir. Kuruluş ve işleyiş tarzı ile gerçek bir demokrasi örneği veren bu meclisin 29 EKİM 1923'te yeni devletin ismini CUMHURİYET olarak koyması çok doğal bir gelişme olarak kabul edilmelidir.

Atatürk; bütün başarılarına Türk Milleti ile birlikte hareket ederek ulaşmıştır. Cumhuriyet Tarihimizde Atatürk İlkeleri ve İnkilâpları olarak adlandırdığımız gelişmeler; tamamen milletin desteğini alarak, milletin temsilcileri tarafından T.B.M.M.'de kanunlaştırılarak bizzat millete mal
edilmiştir.

Atatürk İlke ve İnkilâpları bunun için kalıcıdırlar ve değişmez kurallar olarak toplumumuzda kökleşmişlerdir. Bu kurallar tam 78 yıldır ülkemizin yönetiminde yönlendirici rol oynamakta ve gündemimizi belirlemektedir. Daha nice 81 yıllarda da devam edeceği kesin olarak görülmektedir.

81 nci yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti; hür ve demokrat bir ülke olarak dünya milletleri arasında son derece saygın bir konuma ulaşmıştır. Bölgesinde ve bağlı bulunduğu uluslararası kuruluşlar içinde bölgeler arası dengelerin sağlanması ve muhafazasında önemli bir istikrar unsuru olarak ağırlığı bulunmaktadır.

Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu gibi; dünya egemenliğine oynayan güçlerin menfaatlerinin odaklandığı ateş çemberinde Türkiye'ye çok önemli görevler düşmektedir. Bugün Türkiye; mevcut milli güç potansiyeli ile, binlerce yıllık Türk Kültürü ile desteklenen engin devlet tecrübesi ile, bu görevleri en iyi şekilde başarabilecek bir düzeye erişmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ;
* 70 milyona ulaşan genç ve dinamik nüfusuyla,
* Eğitim ve teknolojisiyle,
* Haklı bir gurur duyduğumuz güçlü ordularıyla,
* Serbest seçimlerle yönetime gelen siyasi kadrolarıyla,
* Dünyaya açılmış ve serbest rekabet ortamında uluslararası başarıları her geçen gün artan ticari kapasitesiyle,
* Ülke meselelerine sahip çıkan sivil toplum kuruluşlarıyla,
* Dünyaya yayılmış başarılı bilim adamlarıyla,
* Kollarını dünyanın dört bir yanına kadar uzatmış eğitim ordularıyla,

Türk Milletinin haklarını her alanda koruyabilecek bir güce erişmiştir. Modern Türkiye Cumhuriyeti; bin yıldır üzerinde yaşadığı Anadolu'yu gerçek ve kalıcı bir anayurt olarak kabul etmiştir. Bütün güçlüklere rağmen bu yurdu modern dünyanın ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda mamur hale getirmiştir. Türk Halkı'nın huzur ve güven ortamı içinde daha müreffeh bir hayat yaşamasını sağlayacak her türlü tedbiri almaya devam etmektedir.

Mevcut coğrafi konumundan kaynaklanan iç ve dış tehditlere karşı geçen 81 yılda pek çok sınavdan geçerek tecrübe kazanılmıştır. Sonunda başarılı bir mücadele ile bugünlere gelinmiştir. Bugün Türkiye; kendisine uzanacak namert elleri hukuk ve demokrasi kuralları içinde kıracak güce, tecrübeye, bilgiye ve cesarete sahiptir.

Yüce önder Mustafa Kemal Atatürk; Türk milletinin öz benliğinde bulunan hürriyet, bağımsızlık,dürüstlük, çalışkanlık ve bilimsellik gibi özgün vasıflarını modern bir devlet bünyesinde bir araya getirmenin huzuru ile anıtkabirde yatarken, Türk Milleti; O'nun ölümsüz eseri olan Cumhuriyetimiz ile bu Cumhuriyetin temeli olarak kabul ettiğimiz, dünyayı bir uçtan bir uca kaplayan üstün Türk Kültürüne sahip çıkmanın haklı gururunu yaşamaktadır.


Dr. Tahir Tamer Kumkale
28 Ekim 2004 Perşembe

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale