10 Kasım 2023 CUMA

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM......

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


İçeriden ve dışarıdan çepeçevre kuşatılmış Türkiye
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

 4 Haziran 2004 Cuma 

Yeni Türkiye'nin takip edeceği siyaset, belirsiz ve keyfi olamaz. Bizim siyasetimiz, mutlaka milletin kabiliyet ve ihtiyacıyla mütenasip olacaktır. Artık yeni Türkiye'nin devlet siyaseti, milli sınırları dahilinde egemenliğine dayanarak bağımsız yaşamaktır.
(Gazi Mustafa Kemâl Atatürk - 1923)

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Ak Parti yönetiminde geçirdiği birbuçuk yıllık süre içinde gelinen durumu özetlersek; içten ve dıştan tam bir kuşatma altında olduğumuzu söyleyebiliriz. Osmanlı’nın yıkılmadan önceki son senelerindeki görünümüne benzer bir durumla karşı karşıyayız.

Yüzyıl öncesinin sömürgeci devletlerinin yerine geçen Globalleşme-Küreselleşme devletlerinin küresel mimarları, dünyayı yeniden yapılandırırken dünyanın merkezinde yer alan ülkemizi daima ön planda tutmuşlardır. Ülkemiz küresel saldırılardan nasibini her geçen gün artan bir dozda almaktadır.

Dün Galata bankerleri ile başlayan borçlanma serüvenimiz, 1875’te İmparatorluğun iflasını ilanı ile kurulan Düyunu-Umumiye İdaresine tüm Osmanlı Devlet Bütçesinin teslimi ile sonuçlanmıştı. Bugün bütçemiz Düyunu-Umumiye’nin 2000 versiyonu olan IMF ve Dünya Bankası’na teslim edilmiştir. Dünkü borçlandığımız Yahudi bankerlerinin yerini bugün çoğunluğunu Yahudi sermayesinin oluşturduğu bu iki kurum almıştır. Hükümetin ekonomistleri her geçen gün pembe tablolar çizmelerine rağmen bizi kıskıvrak bağlayarak hareketsiz kılan borçlarımız artmakta, işsizlik çoğalmakta, üretim düşmektedir.

Osmanlının son dönemi etnik ve dini ayaklanmalarla geçmişti. Bugün de otuzbin cana mal olan etnik PKK ayaklanması dost ve müttefik ABD’nin ve AB’nin desteği ile halâ sıcaktır. ABD’nin Kuzey Irak’ı işgali ile konrolu altındaki bölgede kalan silahlı PKK elemanlarının Türkiye’ye sızması ile yeniden sıcak çatışma ortamına dönüleceğinin işaretleri alınmaya başlamıştır. PKK başı Abdullah ÖCALAN; ikametine tahsisli İmralı sarayından verdiği talimat ve direktiflerle Haziran ayından itibaren T.C.Devletine karşı savaşı başlattığını bildirmiştir.

Bütün Irak sathında başlayan direnişler karşısında en güvenli bölge olarak kendisine müzahir Yahudi kürtlerinin bulunduğu Kuzey Irak bölgesine askerlerini çekmeyi planlayan ABD’nin bu davranışı ile Kürt Devleti kuruluşunu fiilen tamamlamış olacaktır. ABD kontrol ve denetimindeki bu devletin bundan sonraki ilk hedefinin Yumurtalık Petrol Terminalinden denize açılmak olduğu söylenmektedir.Bu maksatla ilk işi de Türkiyenin egemen olduğu topraklarla birleşmek için isyan ateşini yaymak olacaktır.

Boyuna-Posuna ve ekonomik bitmişliğine bakmadan Türkiye’ye karşı uluslararası dış destek bularak kafa tutma cesaretini gösteren Ermenistan’ın durumu ise daha traji-komiktir. Bugün Ermenistan’ın ön yayak olduğu "sözde soykırım tasarıları" pek çok dünya parlamentosunda bize rağmen kabul edilerek, Türkiye adeta sorumlu olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. 2.5 milyonluk Ermenistan, bağımsızlığını kazandığı 1991’den itibaren sınırlarımızın çizildiği 1921 KARS ve GÜMRÜ Antlaşmalarını tanımadığını ileri sürmektedir.

Rusya Federasyonu; 1991’deki büyük toprak kaybı ve ekonomik rejim değişikliğini müteakip Putin ile birlikte yeniden toparlanmaya başlamıştır. Rusya, Çar Büyük Petro’nun tarihi vasiyetnamesinde gösterilen "Türkiye üzerinden sıcak denizlere inme" politikasında israrlı olduğunu göstermektedir.

Avrupa Birliği; dünyayı yönetecek yeni bir siyasi güç olma yolunda 1 Mayıstan itibaren büyük bir genişleme göstermiştir. Türkiye’yi ABD politikalarının Ortadoğudaki destekçisi olarak gören AB, Güney Kıbrısı içine alarak ülkemizi güneyden tam bir kuşatma altına almıştır. Ayni AB; Kopenhag Kriterleri, Uyum yasaları gibi dayatmalarla milli birlik ve bütünlüğümüzü, tarihi ve kültürel zenginliklerimizi ortadan kaldırıp bizi bölerek, parça parça yutulmaya hazır hale getirmektedir.

Yunanistan, Megal-i Ideası’nın doğrultusunda yönlendirdiği politikalarından bugüne kadar hiç taviz vermemiştir. Şimdi Kıbrıs ile batı ve güneyden Anadolu kuşatmasını tamamlamıştır. Ayrıca, Karadeniz kıyılarında kurulacak Pontus Devleti ile İstanbul’da kurulacak Bizans artığı Ortodoks Patriklik Devleti ile içeriden kuşatma harekatına devam etmekte ve bunun için de beslediği misyonerler ile AB desteğini kullanmaktadır.

ABD-İsrail İttifakı; "Genişletilmiş Büyük Ortadoğu Projesi" adı altında başlatıkları ileri harekata devam etmektedir. Bu proje ile ilgili olarak Kafkaslar Bölgesinde Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan’da, Balkanlar Bölgesinde Bulgaristan ve Romanya’da açılacak ABD üsleri ile Türkiye’nin kuşatılması tamamlanacaktır. Ayrıca bu proje için mutlak gerekli gördüğü KKTC’nin kullanılması ile Türkiye çepeçevre çember içine alınacaktır. İçerde’de etnik ve dini ayrıcalıkları bahane ederek mütecanis yapımızı nasıl bozup, ülke insanını birbirine nasıl kırdıracaklarının hesaplarını yapmaktadırlar.

250 milyonluk Türk dünyasını bir arada tutan zengin Türkçemizin her alanda kaldırmaya yönelik çabaların giderek güçlendiğini görmek düşünen beyinleri karamsarlığa iterek, moral çöküntüsü yaratmaktadır.

"Dinler arası Diyalog ve Hoşgörü" diyerek Müslüman Türk Toplumunun dini inançlarından sapmalar ve şüpheler meydana getirerek ülkemizi bir haçlı müstemlekesi haline getirme çabaları da son bir kaç yıldır artmıştır.

Ülkemizin içerden birbirine düşürülmesini önleyecek milli ve kültürel direnç değerlerimiz uzun süreli bir çalışmanın sonunda artık meyvalarını vermiştir. Milletimizi, duyarsız, hissiz, milli duygularından arınmış, televole ve futbol ile beyni uyuşturulmuş, millet olma vasfından her geçen gün uzaklaşan kalabalıklar haline çevirmişlerdir.

"Demokrasi ve İnsan Hakları" dayatması ile millet ve devlet düşmanı eşkiyalar sokağa salınmakta ve bunlara karşı mücadele vererek halk nezdinde milli kahraman haline gelenler hapislerde tutularak milli direncimiz kırılmaya çalışılmaktadır.

Egemen ve bağımsız bir ülke olmamızın yegâne teminatı Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünün azaltılması için binbir düzen hazırlayan şer güçler, bunu sağlamakla savunma sistemlerimizi dağıtıp bizi teslim alacaklardır.

Milletçe silkinip milli değerlerimiz ve kültür zenginliklerimize tekrar kavuşmalıyız. Yani yeniden milletleşmeliyiz. Her alanda dayatılan İngilizce ile gelen Global kültürleri elimizin tersi ile silkip atmalıyız. Çünkü, başka türlü birlik ve beraberliğimizi sağlama ve kuşatma zincirlerini kırma şansımız olamaz.


Dr. Tahir Tamer Kumkale
4 Haziran 2004 Cuma

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale