10 Kasım 2023 CUMA

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM......

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Türkiye'nin alternatif stratejileri
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

 5 Haziran 2003 Perşembe 

Başbakan Erdoğan yönetimindeki İkinci Ak Parti Hükümeti AB yolundaki çalışmalarını hızlandırdı. 2004 Aralık ayında Türkiye’ye müzakerelere başlama takvimi verilecek umuduyla,( bizi bu yapıya kabul etmeyeceklerini bile bile ) Uyum Paketi çıkarma çalışmaları devam ettiriliyor. Boyalı Medya, bu konudaki haberleri anında kamuoyuna aktarıyor.

Bu arada Türkiye’de, İstanbul /Sirkeci’deki SEPETÇİLER KASRI’nda boyalı medyamızın ilgi göstermediği ve özellikle görmemezlikten geldiği çok önemli bir aktivite yürütülüyor.

Türk Devlet yapısının gücüne, Türk Milletinin milli değerlerine ve mensuplarının bilgi birikimine güvenen, ülke meselelerini bu çerçevede izleyip en iyi hareket tarzını bilimsel metotlarla araştırarak mensuplarını ve Türk Kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarını üç yılı aşkın bir süredir Sepetçiler Kasrı çatısı altında sürdüren ve kendilerine GÜVEN HAREKETİ ismini veren bir grup Türk Aydını ; ülkemizin içinde bulunduğu hassas durumu dikkate alarak organize ettiği “TÜRKİYE’NİN ALTERNATİF STRATEJİLERİ” konulu PANELLER SERİSİ ile 11 EYLÜL 2001 ve IRAK Harbi sonrasında yeniden düzenleneceği belli olan dünya haritasında Türkiye’nin yerini ve rolünü dört haftadır konunun uzmanlarıyla tartışıyor.

GÜVEN HAREKETİ Panel Dinleyicilerini; Türkiye’yi, dünyayı ve Türk Milletini iyi tanıyan, deneyimlerini ve bilgi birikimlerini ülkemizin millî menfaâtleri doğrultusunda her plâtformda cesaretle dile getirmekten çekinmeyen saygın kişiler arasından seçerek çok üst düzeyde bir BEYİN FIRTINASI yaratmayı başarmıştır.

PANELLER SERİSİ’nin ilki 8 Mayıs 2003’te Uluslararası Strateji Uzmanları’nın katılımı ile yapılmıştır. Bu Panele, Prof. Dr.Mahir KAYNAK, Doç.Dr. Emin GÜRSES, Dr. Ali Nazmi ÇORA ve Dr.Tahir Tamer KUMKALE konuşmacı olarak katılmışlardır.

İkinci Panel; 15 Mayıs 2003’te Dış Politika Uzmanı Diplomatlar’ımızın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu Panele konuşmacı olarak E. Büyükelçi Taner BAYTOK, E. Büyükelçi Tanşuğ BLEDA ve E. Büyükelçi Tuncer TOPUR iştirak etmişlerdir.

Üçüncü Panel; 22 Mayıs 2003’te Askeri Strateji Uzmanları E.Tümg.Cumhur EVCİL ve E.Tuğg.Servet CÖMERT’in konuşmacı olarak iştiraki ile yapılmıştır. Ayrıca VATAN Gazetesi yazarı Suat GÜN ile Yrd.Doç Dr. Ferman DEMİRKOL değerli görüşleri ile Panele katkıda bulunmuşlardır.

Dördüncü Panel; 29 Mayıs 2003’te Üniversite Politik Araştırma Merkezi Uzmanları’nın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu panele konuşmacı olarak Prof.Dr.Üstün ERGÜDER (SÜ), Dr. Yavuz Gökalp YILDIZ (İÜ) ile Dr. Mehmet Emin YILDIZ (İTÜ) katılmışlardır.

Her dört panelde konuşan değerli uzmanlar Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu çeşitli yönleri ile irdelemişler, çeşitli alanlarda yaptığımız yanlışlıklar ile meydana gelen kayıplarımızı ortaya koymuşlar ve neden Avrupa Birliği ile ABD’ye bağımlı bir politika izlemek zorunda kaldığımızı vurgulamışlardır. Bugün dünyanın içinde bulunduğu küreselleşme şartlarında bu iki kuvvetli alternatiften yön değiştirmenin çeşitli zorluklarını dile getirmişlerdir.

Herbiri birer doktora tezi değerinde olan, gerek resmi kuruluşlar, gerekse Sivil Toplum örgütleri tarafından derinliğine incelenmesi hayati önemi haiz olan ALTERNATİF GÖRÜŞLER’den birkaçı özetle şunlardır.

- ABD ve AB ile ilişkilere dengeli devam edilirken, Rusya ile Stratejik Ortaklık yolları aranmalıdır. Ortadoğu ve Avrasya ile ilişkiler Türkiye Merkezli olarak ele alınarak geliştirilmelidir.

- Türkiye’yi her alanda özgür ve bağımsız hale getirmeden Milli Strateji tesbit etmek ve uygulamak çok zordur. Bunun için öncelikle kendi iç dinamiklerimize dönülerek kaybettiğimiz Milli değerlerimiz yeniden kazanılmalıdır. Türklük Şuurunu canlandırıp kendimize güveni sağlamamız gerekli görülmektedir. Atatürk’ün dediği gibi; öncelikle kendi milli gücümüze dayanarak ayakta kalabileceğimiz unutulmamalıdır.

- Kendi Milli ordumuz kurulmalı, tamamen milli kaynaklı, küçük fakat etkili silah sistemleri geliştirilmelidir.

- Osmanlı coğrafyasında altıyüz yıldır yaşayan Türk imajını yeniden canlandırarak bizden ayrılan ulusların güveni kazanılmaya çalışılmalıdır.

- İstihbarat Teşkilatımızı yeni baştan düzenlememiz, Üniversitelerimizin Master ve Doktora Proğramlarını bu maksatla organize etmemiz gerekmektedir. Başta ABD, AB Ülkeleri, Rusya, ve Çin olmak üzere İlgi ve Tesir sahamıza giren ülkeleri inceleyen Enstitü ve Araştırma Merkezleri kurulmalıdır.

- Türk insanının imkan ve kabiliyetlerine uygun olarak milli hedeflere yönelmemiz sağlayan Atatürkçü Düşünce Sistemi bulunduğu yerden alınarak Türkiye’nin ufkunu açan gerçek gücüne kavuşturulmalıdır.

- Dünya güçleri arasındaki hassas dengelerden yararlanırken, merkezinde Türkiye’nin bulunduğu bölgesel bir güç merkezi kurma hedefine ulaşmak için plânlar geliştirilmelidir. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı içindeki yerimiz ve rolümüz bu maksatla yararlanmak üzere yeniden gözden geçirilmelidir.

- Türkiye’yi, kendi stratejilerini ve planlarını kendi yapıp uygulayabileceği, içinde bulunduğumuz uçağın yolcusu değil, pilotu olacağı bir gelişmişlik düzeyine ulaştıracak eğitim sistemi kurulmalıdır. Bu maksatla her alanda bilgi üretecek Strateji Merkezleri oluşturulmalıdır.

- Orta Asya Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere Türk Dünyası ile ilişkilerimiz her alanda geliştirilmelidir.

- Türkiye 2050’de Süper Güç, 2100’de Dünyanın Lider Ülkesi olma hedefine uygun stratejiler üretmelidir.

- Türkiye sahip olduğu potansiyel gücü herekete geçirmenin yollarını bilimsel olarak ortaya çıkarmalıdır.

Bilim adamlarımızca üretilecek stratejilerin kendi gücümüzle elde edilebilir olmasına dikkat edilmelidir.

- Güney Kıbrısta olmayan SU’yu ve ELEKTRİK’i satarak bu kesim kendimize doğrudan bağımlı kılınmalıdır.

- Bütün dünyaya yayılmış Türkler vasıtasıyla, Evrensel Türk Kültür Unsurları kullanılarak dünyayı etkileyecek gücümüzü organize bir şekilde harekete geçirecek metotlar geliştirilmelidir.

- Dünyada sadece Türkiye, Sudan ve Tacikistan’da bol olarak bulunan ve petrolden daha kıymetli olan STRATEJİK SU KAYNAKLARI’mızı ve ayrıca sahip olduğumuz stratejik madenlerimizi kullanacak politikalar geliştirilmelidir.

- Dünyanın giderek artan doğal gıda ihtiyacını karşılama planları yapılmalı, stratejiler geliştirilmeli ve Temel gıda maddelerinin temini açısından dışarıya bağımlı hale getirilme çabaları önlenmelidir.

Yukarıdakiler bu toplantılarda görüşülenlerin sadece birkaç tanesinin ana başlıkları. Gönlüm, bu fikir hareketlerinin yurt sathına yayılarak milli benliğimize uygun, daha pek çok Milli Stratejiler üretmemizi ve bunları kendi hazırladığımız planlarımıza uygun olarak uygulamamızı arzu ediyor. Milletimizin bu gücünün olduğuna inanıyorum.


Dr. Tahir Tamer Kumkale
5 Haziran 2003 Perşembe

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale