10 Kasım 2023 CUMA

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM......

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Beynimizi kimler ve nasıl yönetiyorlar? (Küresel güçlerin psikolojik savaş yöntemleri)
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Bir milletin ruhu zapt olunmadıkça, bir milletin azim ve iradesi kırılmadıkça, o millete hâkim olmanın imkânı yoktur. Hâlbuki asırların getirdiği bir milli ruha, hiçbir kuvvet mukavemet edemez. Mahkûm olmak istemeyen bir milleti, esareti altında tutmaya gücü yetecek kadar kuvvetli müstebitler artık dünya yüzünde kalmamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk - NUTUK)

 21 Ağustos 2006 Pazartesi 

"BEYNİMİZİ YÖNETİYORLAR" isimli kitabım 15 Ağustos 2006'da PEGASUS yayınlarından piyasaya çıktı. Yazıp-yazmama konusunda çok zor karar verdiğim bu eseri 21 inci asrın en etkin mücadele metodu olan PSİKOLOJİK SAVAŞ konusunda herkesin bilmesi gerekenleri ihtiva eden bir el altı kitabı şeklinde hazırladım.
Ülkemizdeki Psikolojik Harekât faaliyetlerinin tarihi gelişimini uzman gözü ile irdelediğim kitabın bilhassa yöneticilerimiz için temel doküman olarak kullanılacağını değerlendiriyorum. Bu şekilde başta genç nesillerimiz olmak üzere milletimizi asrımızın en etkin savaş metodu olan psikolojik harekat hakkında bilgilendirme görevimi yerine getirmenin huzuru içindeyim.
Biliyoruz ki, Türkiye, dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda yapılandırmaya çalışan küresel güçlerin doğrudan hedefi olup, çok maksatlı ve çok yönlü psikolojik savaş tehdidi ile karşı karşıyadır. Sürekli maruz kaldığımız bu tehdidi önlemenin tek yolu, Türk milletini bu saldırılara karşı bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir. Ben bu amaca yönelik olarak Önce Vatan gazetesindeki köşemde bir yıl içinde tam 58 yazı yazdım.
Bu davranışım ile bir yandan halkımızı bilgilendirmeyi, diğer taraftan da ülkemize yönelik psikolojik savaş saldırılarına karşı planlı tedbirleri uygulayacak yetkililere konunun önemini anlatmayı ve lağvettikleri psikolojik harekât teşkilatını (MGK Genel Sekreterliği Toplumla İlişkiler Başkanlığı) yeniden kurmaları için harekete geçirmeyi hedef aldım.
Bugün psikolojik harekât planlarını tek elden yapıp uygulayacak birimlerimiz yoktur. Ve biz, meydanı boş bulan küresel güçlerin savunmasız kalan halkımıza uyguladığı saldırılara karşı koyamıyoruz. Sonunda halkımızın tam bir teslimiyet duygusu içinde her zamankinden daha bezgin, karamsar ve vurdumduymaz bir ruh yapısı içine girmesini önleyemiyoruz.
Psikolojik açıdan çökertilen toplumlar her alanda teslim alınmaya müsait bir devlet yapısı için uygun ortamı sağlarlar. 2006 Türkiye'sinde şimdi yaşanan durum budur. Türk halkı milli benliğine yönelik birbiri peşi sıra yöneltilen ataklarla gardını gevşetmiş ve tamamen teslim olmaya hazır hale getirilmiştir. Tele voleler, sit-com dizileri, kaynana-gelin yarışmaları,Amerikan filimleri ve futbol maçları halkımızın yaşantısında ön plana çıkmıştır.
Irak-Süleymaniye'de 11 askerimizin başına çuval geçirilmesindeki tepkisizliğimiz ile Türk toplumunun direnme gücü ve geleceğe yönelik umutları daha da yok olmuştur.
Türkiye'de psikolojik harekât faaliyetini tam 21 yıl başarıyla yöneten Toplumla İlişkiler Başkanlığı; uyguladığı psikolojik harekât plânları ile ülkemize yönelik saldırıları göğüslerken, halkımızın millî ve manevi gücünü arttırıcı ve Atatürkçü Düşünce doğrultusunda milli hedeflere ilerlemesini sağlayacak ciddi çalışmalar yapmıştır. Bugün bu kuruluşun yokluğu daha fazla hissedilmektedir.
Psikolojik savaş metodunu kullanıp beyinleri satın alarak kişinin milli değerlerinden tamamen uzaklaşmasına yol açan küresel saldırıları, insanlarımızın tek başlarına göğüslemeleri mümkün değildir. Bu profesyonel saldırılar ancak bir elden planlanarak devletin bütün kesimlerinde birbiri ile koordineli olarak sürdürülen bir seri planlı faaliyetlerle önlenebilir.
Her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı demokratik rejimler, psikolojik savaş'ın kullanımı için çok müsait bir ortam hazırlar. Çünkü kurumsallaşmamış demokratik yönetimlerde "Düşünce özgürlüğü" maskesi altında yapılacak ideolojik propaganda vasıtasıyla, geniş halk kitleleri kolayca psikolojik baskı altına alınabilir. İnsanların tutum ve davranışları dışarıdan verilen talimatlar doğrultusunda kolaylıkla yönlendirilebilir.
Psikolojik harp yöntemlerini kullanarak Türkiye üzerindeki çıkarlarını elde etmeğe çalışan küresel mihrakların destek ve yönlendirmesi ile ülkemizde yürüttülen faaliyetler içinde güncel ve potansiyel tehdit olarak başlıca iki tehdit unsuru kalmıştır. Demokratik ve Lâik cumhuriyetin rejimini değiştirmeyi hedef alan tehditlerden biri "BÖLÜCÜLÜK", diğeri ise siyasal dinci hareket, yani bir diğer adı ile "İRTİCA" dır.
Tarihimizde hiçbir Türk devleti dışarıdan gelen saldırılarla yıkılmamıştır. Türk devletleri dış tehdide karşı daima birlik ve beraberlik içinde kendini korumasını bilmiştir. En ciddi düşmanlarımız dışarıdan değil, hep içeriden çıkmıştır. Türk devletlerinin ortak vasfının kendisini içeriden yıkmak olduğu düşmanlarımız tarafından da çok iyi bilinmektedir. İşte bu zayıf noktamız küresel güçler tarafından daima kullanılmış ve her defasında bizi kıyasıya birbirimize düşürmeyi başarmışlardır.
İç ve dış düşmanla ayni anda mücadele ederek başarılı olmanın en güzel örneği, milli mücadelede Atatürk'ün önderliğinde verilmiştir. Kurtuluş mücadelemizde de asıl tehdit, öncelikle kendi içimizden gelmiştir. İngiltere, Fransa ve Yunanistan'ın yoğun psikolojik harp uygulamaları ile iç isyan çıkartılan bölgelerde sulh ve sükûn temin edildikten, yani cephe gerisi emniyete alınıp milli birlik sağlandıktan sonra dışarıdan gelen askeri güçlere karşı silahlı mücadele verecek duruma gelinmiştir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında milli mücadelenin her safhasında uygulanan psikolojik harekât yöntemleri çok başarılı örneklerle doludur. Bugün de aynen milli mücadele öncesi günlerin benzeri şartları yaşadığımız gerçeğinden hareket ile benzeri çalışmaları yapmamızın zorunluluk olduğunu değerlendiriyorum. Aksi takdirde küresel saldırılar karşısında ülke topraklarını savunacak kişiler bulmamız zor olacaktır.
Kitapta Atatürk tarafından yönlendirilen ve TBMM tarafından profesyonelce yerine getirilen psikolojik savaş uygulamalarını aktararak yöneticilerimize ışık tutmaya çalıştım . Ayrıca günümüzde küresel güçlerin kendi çıkarlarını elde etmede kullandıkları psikolojik harp uygulamalarından önemli gördüklerimi ve özellikle bizimle ilgili olanlarını uzman gözü ile irdeleyerek ilgili ve yetkililerin tedbir alması için uyarı görevini de yerine getirmeye çalıştım. Biliyorum ki, küresel güç odaklarına karşı mücadelenin en etkin yolu, geçmiş tecrübelerin ışığında sağduyumuzu kullanarak halkımızı bilgilendirip güçlü kılmaktan geçmektedir. .
Bu maksatla günümüzün en etkili gücü olan bilgiye ulaşmamız, bilgiye egemen olmamız, bilgiyi değerlendirip yeni bilgilere ulaşmamız, sonuçta bu mücadelede fiilen görev alacak insan gücümüzü çok iyi yetiştirmemiz gerekmektedir. İnsan gücümüzü iyi yetiştirmenin yolu da kendi köklerimize, kendi gelenek ve göreneklerimize ve bunlarla yoğrulmuş binlerce yıllık zengin kültür değerlerimize sımsıkı sarılmaktan geçmektedir.
Kendimizi Türk milli kültür değerleri ışığında iyi yetiştirip, milli niteliklerle karakterimizi teçhiz edip, milli bilinçle güçlenmeliyiz. Bu şekilde kazanacağımız milli benlik ile günümüz küresel psikolojik savaş saldırılarına karşı durmamız ancak mümkün olacaktır.
Peki, bunun için neler yapabiliriz? İşte bu kitapta bunların cevaplarını bulacaksınız..


Dr. Tahir Tamer Kumkale
21 Ağustos 2006 Pazartesi

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale