10 Kasım 2023 CUMA

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM......

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Güven Hareketi 2006'da yapılacak erken seçimin fikri öncülüğünü yürütüyor
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Devletin içine düştüğü yok olma tehlikesinin korkunç derinliğini görmekten aciz olan zavallılar, elbette ciddi ve hakiki çareyi görmemek için gözlerini yumarlar. Gazi Mustafa Kemâl Atatürk (1924)

 5 Mayıs 2006 Cuma 

2000 yılından başlayarak siyasette güç merkezi olma ve siyaseti yönlendirme çalışmalarını Sirkeci'deki tarihi Sepetçiler Kasrı çatısı altında yapan GÜVEN HAREKETİ' ni Türk toplumu artık yakından tanıyor.
Ülke sorunlarını bilen, deneyimlerini ve bilgi birikimlerini bu sorunlara bilimsel ve uygulanabilir çözüm yolları üretmek için milli şuur, milli ruh ve heyecan ile kamuoyuna bir grup seçkin aydın yaptıkları faaliyeti GÜVEN HAREKETİ olarak isimlendiriyorlar. " Biz önce kendimize, sonra milletimizin gücüne, devletimizin birlik ve bütünlüğüne inanıyoruz ve güveniyoruz. Bu güvenimiz Milli Tarihimiz ve zengin Kültür varlıklarımıza verdiğimiz değerden kuvvet alıyor." Diyerek kendilerini tanımlıyorlar.
Grup kendi aralarında periyodik olarak aksatmadan sürdürdükleri ülke sorunlarına bakış açılarını yansıtan bilgilendirme faaliyetini Sepetçiler Kasrı'nda düzenledikleri Paneller ve Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde yaptıkları toplantılarla Türk Halkı ile paylaşıyor. Ayrıca hareket'in çeşitli konulardaki fikir ve düşünceleri grup üyeleri vasıtasıyla Radyo ve Televizyonlardan Türk kamuoyuna yansıtılıyor.
GÜVEN HAREKETİ' nin bugüne kadar kendi üyeleri arasında sürdürdüğü bilgilendirme faaliyetlerinin dışında organize ettiği pek çok panel ile Türkiye'nin önemli gündem maddeleri bilimsel tartışmaya açıldı ve konular medyanın desteği ile halkımıza aktarıldı..
KIBRIS GERÇEĞİ, IRAK GERÇEĞİ, TÜRKİYENİN ALTERNATİF STRATEJİLERİ ( Beş hafta arka arkaya), GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ EKONOMİ ( Dört hafta arka arkaya), İSTANBUL DEPREMİ, TÜRKİYE İÇİN TEMİZ SİYASET ( Altı hafta arka arkaya) ,LOZAN ANTLAŞMASIN IN 82 İNCİ YILINDA TÜRKİYE, TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR? BİZE DÜŞEN GÖREVLER NELERDİR? Ve en son olarak SİYASET 2006( sekiz hafta süreli) gibi gündem maddeleri konunun uzmanları tarafından tartışılarak muhtemel çözüm yolları ortaya konuldu ve panel sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.
GÜVEN HAREKETİ yönetimi; Panel Dinleyicilerini, "Türkiye'yi, dünyayı ve Türk Milletini iyi tanıyan, deneyimlerini ve bilgi birikimlerini ülkemizin millî menfaatleri doğrultusunda her plâtformda cesaretle dile getirmekten çekinmeyen saygın kişiler arasından seçtiğini " özel davetiyelerinde açıkça dile getiriyor. Seçkin dinleyicilerin konulara aktif katılımı ile sorunların derinliğine incelenmesi ve tartışılmasına imkân yaratıldığına inanıyor. Artık gelenekselleşen bir uygulama ile uzman konuşmacıların katıldığı bir seri panelin sonunda en son Panel'de seçtiği Panel Katılımcılarına konuşma imkânı vererek genel bir değerlendirme ile sonuca ulaşıyor. Bilahare elde ettiği sonuçları basın ve internet siteleri kanalı ile kamuoyuna aktarıyor. Bu konuda internette açtıkları (http://www.gh.org.tr) siteden yararlanıyorlar.
GÜVEN HAREKETİ Türkiye siyaseti üzerinde yaptığı değerlendirme ile SEÇİM YILI olarak görmüştür.
Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce mutlaka bir erken seçim ile meclis aritmetiğinin değişmesinin gerekliliğine inanmıştır. Bu konudaki düşüncelerini kamuoyuna aktarmak ve siyasi kadroları bu yönde bu istikamette yönlendirmek amacıyla 1 Mart 2006'dan itibaren hazırladığı Çalışma Takvimi ile bilgilendirme toplantılarına hız vermiştir.
Bu çalışma Takvimine göre; her Çarşamba Sepetçiler Kasrında sadece hareket üyelerinin yaptığı periyodik toplantılara siyasi yaşamımızda söz sahibi olan siyasi parti yöneticilerini davet ederek kendileri ile dört saate yaklaşan bir sohbet toplantısı yapıyorlar.
Perşembe günleri; fikir ve düşüncelerini konunun uzmanları ile tartıştıkları SİYASET 2006 Panelleri ile daha geniş bir kitleye yayıyorlar.
Yaş ortalaması ellinin üzerinde olan bu grup bununla da yetinmiyorlar. Fikir ve düşüncelerini Anadolu'ya yaymak ve Anadolu'nun düşüncelerini öğrenmek amacıyla Cumartesi-Pazar günlerini de Anadolu konferanslarında geçiriyorlar.
Konferans serisine 11 Mart 2006'da Anadolu'da Milli mücadelenin ilk örgütlü hareketini İzmir'in işgalinden sadece dört saat sonra başlatan Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi'nin memleketi DENİZLİ' den başlamışlar. Konferanslara en az on kişilik bir ekiple katılan Güven Hareketi yerel televizyonlarda 4-7 arasında değişen konuşmacısı ile üç saati aşan canlı yayınlarla yöre halkını "Türkiye'nin meseleleri ve çözüm yolları" konusunda bilgilendirmekteler. Ayrıca bölgenin kanaat önderleri ile yaptığı sohbet toplantılarında bölgenin sorunları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaktadır.
ANADOLU Konferansları DENİZLİ, KOCAELİ, SAKARYA ve EDİRNE' de yapılmıştır. Mayıs ayı içerisinde İZMİR, BALIKESİR, KONYA olarak devam edecektir. Bu konferanslara yaz boyunca devam etmeye hazırlanıyorlar.
05 MAYIS 2006 tarihinde Sepetçiler Kasrında SİYASET 2006 Panellerinin sekizincisi "SİYASET 2006 DEĞERLENDİRME PANELİ" adı altında yapılıyor. Bu defa seçilmiş panel katılımcıları ile oluşturduğu Fikir Platformunun üyeleri konuşmacı olarak düşüncelerini açıklayacaklar.
9 Martta başlayan Panellerde; DUAYEN POLİTİKACILAR'ımızdan TBMM Eski Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk ile TBMM Eski Başkan Vekili Sayın Murat Sökmenoğlu; BİLİM ADAMLARI'mızdan Sayın Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, Prof.Dr. Süheyl Batum ile Prof.Dr. Ömer Alparslan Aksu; DUAYEN ASKERLER'imizden Sayın Emekli Orgeneral Çetin Doğan ile Emekli Orgeneral Oktar Ataman; DUAYEN DİPLOMATLAR'ımızdan Sayın E.Büyükelçi Taner Baytok, E.Büyükelçi Önder Özar ile Eski Diplomat İstemi Parman; SİVİL TOPLUM KURULUŞU YÖNETİCİLERİ' mizden Aydınlar Ocağı Başkanı Sayın Prof.Dr. Mustafa Erkal, KA.DER Başkanı Avukat Sayın Seyhan Ekşioğlu ile Türk Ocakları Üyesi ve ASAM Eski Genel Müdürü Sayın Orhan Kiverlioğlu; STRATEJİ UZMANLARI'mızdan Sayın Prof.Dr. Mahir Kaynak, Sayın Doç.Dr.Yaşar Hacısalihoğlu, Sayın Doç.Dr. Emin Gürses Sayın Yrd.Doç.Dr. Gamze Güngörmüş Kona; DUAYEN GAZETECİLER'mizden Sayın Güler Kömürcü, Sayın Servet Kabaklı, Sayın Yiğit Bulut ve Sayın Yalçın Kamacıoğlu konuşmacı olarak katılmışlardır.
Güven Hareketi; " 2006 yılında Erken Seçimi kaçınılmaz olarak görmekteyiz. Baskın şeklinde hazırlıksız bir Erken Seçimin ülkemizin geleceği açısından sakıncaları göz önüne alındığında, Türkiye'nin 2006 siyasi takvimindeki muhtemel gelişmelerin bilimsel bir anlayışla konunun uzmanlarınca tartışılması ve halkın doğru şekilde bilgilendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İşte biz şimdi bunu yapıyoruz" diyerek çıktığı yolun doğru olduğunu son siyasi gelişmeler doğrulamaktadır.
Panellere katılan uzman konuşmacıların üzerinde birleştikleri ortak nokta; "AKP hükümetinin ülkenin içinde bulunduğu şartlarda erken seçimden kaçması mümkün değildir. AKP, her ne kadar Mayıs 2007 'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Çankaya'ya AKP'li bir kişiyi taşıyarak idarenin tüm sistemlerini kontrol almak istese de ülkemizdeki siyasi gelişmelerin siyaseti hızla Kasım 2006'da bir baskın erken seçime doğru yönlendirdiği bugün açıkça belli olmuştur" şeklindedir..
Panellerle birlikte faaliyetlerin başladığı 9 Mart 2006 tarihinden itibaren ERKEN SEÇİM konusunun Türkiye'nin gündeminde pek çok kesim tarafından konuşulmaya başlaması Güven Hareketi'nin çalışmalarının başarılı olduğunu kanıtlamaktadır..
Nitekim 30 Nisan 2006 gecesi Haber Türk'te Basın Kulübü programında konuşan 9uncu Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DEMİREL' de "AKP'nin bugünkü meclis yapısı ile partili bir Cumhurbaşkanı çıkarmasının hukuken mümkün, ama siyasi açıdan imkânsız olduğunu" vurgulamıştır.
Hiçbir mevki, makam ve unvan beklemeden, siyaset üstü bir tutum ve gayretle tecrübe ve bilgi birikimlerini Türk insanına aktaran Güven Hareketi'nin isminin siyasi yaşamımızda bundan sonra daha sık duyulacağını söylemek kehanet olmasa gerek..


Dr. Tahir Tamer Kumkale
5 Mayıs 2006 Cuma

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale