10 Kasım 2023 CUMA

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM......

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Psikolojik Harekat hakkında neler biliyoruz? 21. asrın en yaygın savaş metodu (43)
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Her milletin kendine mahsus gelenekleri, kendine mahsus adetleri, kendine göre milli hususiyetleri vardır. Hiçbir millet aynen diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır. Çünkü böyle bir millet ne taklit ettiği milletin aynı olabilir, ne de kendi milliyeti içinde kalabilir. Gazi Mustafa Kemâl Atatürk (1923)

 22 Mart 2006 Çarşamba 

SSCB TARAFINDAN KOMÜNİZMİ YAYMAYA YÖNELİK PSİKOLOJİK HAREKAT:
1917 İhtilali ile başlayıp 1991'de SSCB'nin yıkılarak Bağımsız Devletler Topluluğuna dönüşmesine kadar geçen süre, SSCB kaynaklı Psikolojik Harekâtın dünyada en kesif olarak uygulandığı dönemdir. Sovyetler önce kendi halkları üzerinde yoğun bir operasyon uygulayarak tek tip Sovyet vatandaşı yaratma yolunu seçmişler ve bu şekle uymayanları çeşitli şekillerde ortadan kaldırmışlardır.
SSCB kaynaklı ikinci Psikolojik operasyon başta kendi sınırlarındaki ülkeler olmak üzere öncelikli olarak NATO ülkelerinde yönelik yapılmıştır. Kuzey Kore, Çin, Vietnam, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Doğu Almanya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Macaristan Arnavutluk gibi ülkeleri doğrudan etkileyerek komünist rejimi sokmuşlardır.
Ayrıca NATO ülkelerindeki Komünist partilerini kontrolleri altına alarak bu ülkelerde anarşi ve terör olaylarını yönlendirmişlerdir. Bunun yanında istiklaline yeni kavuşan, Irak, Suriye, Libya, Mısır gibi ülkelere askeri ve ekonomik yardım adı altında girerek mevcut yönetimi endirekt olarak etkilemişlerdir. Bu yetmemiş, Afrika, Uzakdoğu ve Güney Amerika halkları arasında Sovyetler Birliğinin desteklediği uydu devletçikler yaratarak dünyanın her tarafında kendilerini hissettirmişlerdir.
Komünizmin fikir yapısı ve Ekonomik uygulaması kamuoyunca iyi bilinmektedir. Ancak bu sistemin bilinmeyen yönü, bu rejimin hürriyetçi rejimlere yönelik tehdididir.
Komünizmin hürriyetçi rejimleri yok etme teknikleri dünyada çok az bilinmektedir. Bu konudaki zafiyetin sebebi ülkelere yönelik yoğun Sovyet Propagandasının etkisidir.
Komünizm Propagandası; Mantık ölçüleriyle kesinlikle bağdaşmayacak ve asla gerçekleşmeyecek bir hususu ısrarla vurgulamakta "Toplumun Tabanı ile Tavanını" bir araya getireceğini yaymaktadır. Sonunda bir insan zafiyeti olan "Çalışmadan çok kazanmak ve iyi yaşamak" ihtirası derhal kitleleri etkisi altına almaktadır.
Doğal hayatın yaradılışında var olan farklılık Marks tarafından reddedilmekte ve bu fikrin kabulü için Allahın varlığı dahi inkâr edilmektedir. Nitekim Komünist felsefenin etkisi altında kalan militanlar bütün manevi değerlerini reddederek kendi aile fertlerini dahi acımasızca katletmekten çekinmemişlerdir.
İnsanın insanca yaşamasını sağlama yönünde son derece başarısız olan SSCB kaynaklı Komünizmin çok başarılı oldukları tek konu Psikolojik Savaş ve Propagandadır. Dünyaca meşhur Rus Yazar Soljenitsin' in bu konudaki sözleri çok ünlüdür. "Sovyet propaganda makinesi 24 saat çalışmaktadır. Eğer bu makineyi 15 dakika durdurabilirseniz SSCB hemen çöker" Bu sözler öncelikle kendi halkı üzerindeki psikolojik baskıyı ortaya koymaktadır. Tek kanallı radyo ve televizyon, tek kaynaktan beslenen basın-yayın organları sonunda beyni uyuşmuş ve tepkisiz bir halk yaratmıştır.
Bu sistem bütün çabalarına rağmen teknolojinin gücünü önleyemedi, gelişen uydu sistemleri ile gizlice izlenip dinlenilen batı ülkeleri yayınları Sovyet Toplumuna kendileri dışında da bir başka özgür yaşam olduğunu gösterdi. Ve sonunda halk üzerindeki yoğun baskıyı kırdı ve hürriyetini kendi eliyle aldı. Ve 1917'de halk hareketi ile gelen komünizm, geldiği gibi bir yine bir halk hareketi ile 1991'de tarihe karıştı.
Sovyet kaynaklarına göre Komünist Propaganda makinesi gerçek bir sanayi oluşturmuştur. 350.000 kişi devamlı görev başındadır. İki milyon işçi bunların kontrol ve yönetiminde Propagandayı yaymakla meşguldür. 6000 özel eğitim merkezinde 185.000 kişi devamlı olarak yeni propaganda metotları üzerinde çalışır. Ortalama 5 Milyar Dolarlık bütçesi olduğu söylenen Sovyet propagandasının hedefi; anlamadan, tartışmadan ve sorgulamadan öğretmek olarak belirlenmiştir.
Ülkesinde rejime muhalefetten on yıl hapse mahkûm edilen ve vatandaşlıktan çıkartılarak yurt dışına sürülen Soljenitsin'in kaleminden birkaç cümle Sovyet Psikolojik Harekâtının seviyesini ortaya koymaktadır.
"Modern toplum sosyalizm tarafından ipnotize edilmiştir. Sosyalizm toplumların içinde bulunduğu tehlikeyi görmelerini engelliyor ve en büyük tehlike de, TEHLİKE FİKRİ'ni kafanızdan çıkartmış olmanızdır. Tehlike süratle size gelirken siz onun nereden geldiğini bilecek durumda değilsiniz. Acı da olsa itiraf etmeliyim ki bir toplumun deneyi diğerlerine geçirilemiyor, her millet kendisi için deneyden geçmek zorunda"
Sovyet propaganda makinesinin hedef seçilen ülkelerdeki çalışma usul ve yöntemleri 1955 yılında Moskova'da, 1961'de Varşova'da yapılan "Uluslararası Yazarlar Kongresi" vasıtasıyla bütün dünyaya yayılmıştır. Bu Kongrede komünist yazarlara, ülkelerindeki muhtemel hareket tarzlarını gösteren 20 maddelik talimat verilmiştir.
Bu talimatı alan yazarların ülkemizde neler yaptıklarını 12 Eylül 1980 öncesi Gazete arşivlerini karıştıracak düşünen beyinler kolaylıkla görebilirler. İşte bu maddeler;

1. Memleketinizde komünist ve sosyalist partilerin kurulmasını teşvik ediniz, mevcut parti varsa işbirliği yapınız.

2. Memleketiniz mümkün olduğu kadar sınıflara ve zümrelere bölünüz.

3. Patron ve işçileri arasında sürekli anlaşmazlık konuları yaratınız.

4. Rejim kuvvet kazanıncaya kadar memleketinizde komünist tehlikesi olmadığına herkesi inandırarak, faaliyetlerinizi fark edenleri vehim ile suçlayınız.

5. Din düşmanlığını yayacak ve halkı dinden soğutmaya gayret edeceksiniz.

6. Her milli dava ve davranış karşısında tamamıyla tarafsız kalacak, mümkün oldukça önleyici yazılar yayınlayacaksınız. Her milli varlığı yıkmak için gayret sarf edeceksiniz.

7. Politika, edebiyat ve bütün kültür dallarında fikirlerinize yakın olmayan ve komünizme temayülü bulunmayanların şöhret ve otoritelerini yıkmaya çalışacaksınız.

8. Halkın çok sevdiği ve artık dönemeyeceği milli simaları ve kahramanları kendinize bayrak yapacaksınız. Fikir ve düşüncelerini kendi açınızdan yorumlayacaksınız.

9. Romanda şiirde, karikatürde, resimde sistemli olarak işçinin ve köylünün sefaletini abartılı bir şekilde göstereceksiniz.

10. Tercümelerinizde batının komünist yazarlarının eserlerini tercih edeceksiniz.

11. Memleketinizde Amerikan düşmanlığını aşılayacaksınız.

12. Nizamlara karşı gelenleri destekleyeceksiniz. Kargaşalık çıkartmak için muhalefet duygularını isyan derecesine çıkartacaksınız.

13. Rus filmlerine ve yayınlarına alaka cezp edeceksiniz.

14. Önce Komünist oldukları halde sonrada dönen Fransız Andre Cide, İngiliz Arthur Koestler, Stephan Spender, İtaltan Ignasio Silona, Amerikalı Richard Cright ve Louise Fisher aleyhinde kampanyalar açacak ve şöhretlerini karalayacaksınız.

15. Sendikalar ile gençlik topluluklarını fikren ele geçirmeye çalışacaksınız.

16. Memleketinizde huzursuzluğu devam ettirmek baş prensibiniz olacaktır.

17. Bilhassa profesör, öğretmen ve yazar ve şair gibi büyük kitleleri etkileyen kişilere yaklaşacak ve onları saflarınıza çekeceksiniz.

18. Devamlı huzursuzluk kaynakları arayacaksınız, yoksa yaratacaksınız.

19. Komünizmi açıkça müdafaa etmekten mahrum olduğunuz takdirde sosyalizmi, sosyalist yayın yapamadığınız takdirde işçi haklarını savunarak ayni gayeyi devam ettireceksiniz.

20. İcabında kendiniz feda edecek fakat müşterek çalıştığınız arkadaşlarınızı ele vermeyeceksiniz.

Sanırım yukarıdaki yirmi madde olan bitenlerin gerçek yüzünü açıkça ortaya koymaktadır..Dr. Tahir Tamer Kumkale
22 Mart 2006 Çarşamba

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale