17 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR, SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Her taraftan saldırıyorlar... Daha dik durmalıyız...
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Patrikhane bir fesat ve hıyanet ocağıdır! Bir fesat ve hıyanet ocağı olan ve memleketimize nifak tohumları eken, uyuşmazlıklar yaratan, Hıristiyan hemşehrilerimizin huzur ve refahı için de uğursuzluğa ve felakete sebep olan İstanbul Rum Patrikhanesi'ni artık topraklarımız üzerinde bırakamayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk (1923)

 26 Mayıs 2005 Perşembe 

Yıllardır birlikte yaşadığımız ve her bakımdan kaynaştığımız Ortodoks Rum vatandaşlarımız Fener Rum Patrikhanesinin dışarıdan aldığı destek doğrultusunda cesaret bularak arttırdığı siyasal yaklaşımları dolayısıyla huzursuz ve rahatsızdır.
Anadoluya gelişle birlikte takriben bin yıldır içi içe yaşadığımız Rum kardeşlerimizle sosyal ve kültürel alanda hiç bir sorunumuz yoktur. Oysa Türkiye üzerinde menfaati olan güçler ülkemizi bölmek ve parçalamak uğruna yaptıkları çalışmalarda daima ön plana çıkardıkları diğer Hristiyan vatandaşlarımızla birlikte Rumları da kullanmaktadır.
Rum cemaatinin dini vecibelerine yardımcı olmak maksadıyla Türkiyede kalmasına müsaade edilen Fener Rum Patrikhanesi de işte bu kullanılan maşalardan biridir. Ve Patrikhane son zamanlarda haddini ve yetki çerçevesini aşan işler yapmaktadır.
BİLDİRİ-YORUM sütunlarında Fener Rum Patrikhanesinin ve Patrik Bartholomeos'un birçok yanlış tutum ve davranışını dile getirmiş ve yetkilileri vakit varken çare üretmeye çağırmıştım. Aslında Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası içinde birlikte yaşadığımız Rum kardeşlerimiz ile ilgili iyi haberler vermek istememe rağmen, Patrikliğin Yunanistan başta olmak üzere AB ülkeleri ve ABD desteğini alarak yaptığı haddini aşan çıkışları beni menfi olarak yazmaya zorlamaktadır.
Bu vesile ile son günlerde Fener Rum Patrikhanesi ile ilgili olarak basında yer alan ilginç haberlerden birkaç cümleye değinmek istiyorum;

" - Bartholomeos, "Ekümenik" iddiasını kuvvetlendirmek için, Balat''taki patrikhanede Ortodoks zirvesini topluyor.

- Patrik Bartholomeos, İsrail''e 198 yıllığına Filistin''de toprak satan Kudüs Patriği''nin durumunun görüşülmesi için 24 Mayıs''ta, İstanbul''da Ortodoks zirvesi düzenliyor.

- Patrik, bu girişimiyle hem Lozan''ı deliyor hem de kendisini ekümenik olarak kabul ettirmek istiyor.

- Fener Rum Patrikhanesi bu konuda şu açıklamayı yapmıştır; Patrikhanemizin Sen Sinod Meclisi, Kudüs Patrikhanesi sorununu görüşmek üzere tüm Ortodoks Kilise liderlerini, 2 Metropolit eşliğinde İstanbul''a davet etmeye oybirliği ile karar vermiştir..

- Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü Sevgi Erenerol; Bu toplantı ileride Türkiye''nin başına çorap örülmesine neden olacaktır. Cumhuriyet Savcıları derhal olaya el koymak mecburiyetindedir, dedi.

- Merkezi Antalya''da bulunan Noel Baba Vakfı Başkanı Muammer Karabulut, toplantının yasadışı olduğunu hatırlatıp, İstanbul Valiliği 'nin duruma el koymasını istedi.."

Bilindiği gibi, AB yolunda her türlü tavizi vermeye hazır görünen Ak Parti hükümetinin teslimiyetçi tutumu Rum Ortodoks Patrikliğinin şer faaliyetlerine pervasızca devamına yardımcı olmaktadır. Bıkmadan bu kuruluşun bağlı olduğu hukuk kurallarını hiçe sayarak adeta devlet içinde devlet gibi davranmasına göz yumulmasının sakıncalarını anlatmaya çalışıyoruz. Fakat bunlara dur diyen olmuyor.
Bundan bir süre önce Patrik Bartholomeos; Kilise Meclisi'ne Cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez Türk vatandaşı olmayan din adamlarını atadı ve buna hiç bir yetkili sesini çıkartmadı.
Araştırmacı Aytunç Altındal; ABD ve AB'nin uzun zamandır Fener Rum Patrikhanesi'nin başına Türk vatandaşı olmayan bir patrik getirmek için uğraştığını iddia etti. Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü Sevgi Erenerol ise; " Bu atamalar yasalara aykırıdır. Atamalar doğru ise patriğin görevinden alınması gerekir."dedi. Dedikleri ile kaldı.
Görüldüğü gibi kurallar uygulanmayınca beyler meydanı başıboş bulup Vatikan misali İstanbul merkezli din devletlerini kurmak için adım adım ilerliyorlar. Daha önceki yazılarımda "İstanbul'un Müslüman Türklere bırakılmayacak kadar önemli" olduğunu vurgulayan Hıristiyan dünyasının çalışmalarını konu etmiştim. Adamlar gözümüzün içine baka baka planlarını tatbik ediyorlar.
Bildiğimiz gibi Atatürk'ün büyük çabasına rağmen Fener Rum Patrikhanesinin Lozan'da yurt dışına çıkarılması mümkün olmadı. Fakat sadece İstanbul'daki Rumların dini işleriyle ilgilenmesi kaydıyla izin verilmesi taraflarca kabul edildi.
Rum Patrikhanesi'nin başının "EKÜMENİKLİĞİ "iddiasını içimize sindirmek mümkün değildir. Patrik Bartholomeos TC. vatandaşıdır. Yasalarımız Patriğe EKÜMENİK (Evrensel) unvanı vermemiştir. Mevcut yasaların vermediği bir unvanı kullanması ve bu şekilde davranması suçtur ve devleti tanımamaktır. Buna rağmen Patrik kendini EKÜMENİK ilan etmekte ve her fırsatta Ekümenik Patrik olarak dünya Ortodokslarının başı olduğunu açıklamaktadır. T.C. Devleti yasalarını tanımadığını ilan ile birlikte T.C Anayasasının değiştirilemeyen 2nci Maddesinde (Cumhuriyetin Nitelikleri) vurgulanan LAİK DEVLET ilkesini de ihlal ederek suçunu arttırmaktadır.

Sonuç olarak;
Fener Rum Patrikhanesi yasaklanmış olmasına karşın siyasal etkinliklerini din maskesi altında sürdürmektedir. Patrikliğin son siyasal etkinlikleriyle Türkiye'yi bölmeye yönelik ittifakın içinde olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim AB kanalıyla gelen isteklerle Türkiye'ye, devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesi aleyhine kararlar alarak Anayasa, yasa, tüzük ve yönetmeliklerde değişiklikler yapması dayatılmaktadır.
Konu son derece hassastır. Her şeyi ile bir Türk Kurumu olan Patrikliğin yüzyılın başından beri Yunanistan'ın Megal-i Ideası doğrultusundaki hedefleri destekler şekilde hareket etmesini Türk kamuoyu yakından bilmekte ve tasvip etmemektedir.
Konunun acilen TBMM çatısı altında ele alınarak bu gidişe artık dur denilmesi zamanı gelmiştir..


Dr. Tahir Tamer Kumkale
26 Mayıs 2005 Perşembe

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale