17 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR, SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Psikolojik Harekat hakkında neler biliyoruz? 21. asrın en yaygın savaş metodu (2)
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

İnsanları mesut edeceğim diye onları birbirine boğazlatmak insanlıktan uzak ve son derece üzünülecek bir sistemdir. İnsanları mesut edecek yegane vasıta, onları birbirlerine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını temine yarayan hareket ve enerjidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk - 1931

 9 Nisan 2005 Cumartesi 

Bilindiği gibi 20 nci yüzyıl “İDEOLOJİLER ASRI” olarak tarihe geçmiştir. Bu yüzyılın ortalarına kadar her türlü milli veya milletlerarası menfaatlerin elde edilmesinde çözüm olarak silahlı kuvveklerin kullanılması, yani silah gücü ile isteklerin karşı tarafa kabul ettirilmesi yaygın bir davranış biçimiydi.
İkinci Dünya Harbini müteakip maliyeti çok yüksek boyutlara ulaşan ve her iki tarafında yıkımına sebep olan harp teknolojilerindeki gelişmeler ülkeleri “Soğuk Harp” stratejisine itmiştir. Dolayısıyla ülkeleri silahla değil, silahsız olarak içeriden fethetme politikaları ön plana çıkmıştır.
Bu yeni savaşın hedefi de insan olmakla beraber, burada insanın doğrudan doğruya kendisi değil, duygu,düşünce ve davranışlarındaki değişiklik hedef alınmıştır. Çok eski çağlardan itibaren hasım olarak görülen fertler ve toplumların duygu, düşünce, davranış, inanç ve mücadele azimlerini etkileme istek ve gayretleri devam etmektedir. Günümüzdeki başdöndürücü teknolojik gelişme ile kitle iletişim araçlarının kazandığı imkan ve kabiliyetler ise Psikolojik Savaş alanındaki tahribatı da yüksek boyutlara taşımıştır.
Bilim ve teknikteki gelişmeler sıcak harp silah ve araçları ile Psikolojik Harp araçlarında önemli gelişmelere sebep olduğu kadar toplumların yaşantıları üzerinde de etkili olmuştur. Her ne kadar refah seviyesinde ve insanların yaşamlarındaki konfor artmış ise de toplumlardaki değer yargıları büyük ölçüde zedelenmiştir. Artan nüfusun yarattığı problemler, teknoloji ve endüsti alanındaki başdöndürücü gelişmeler ile hızla gerçekleşen çarpık şehirleşme gibi etkenler sonucu önce fertler ve sonra da bu fertlerin oluşturduğu cemiyetlerde ciddi ölçülerde manevi çöküntüler meydana gelmiştir.
Değer yargılarındaki zaafiyet ve manevi çöküntüler materyalist felsefenin doğmasına ve gelişmesine de sebep olmuştur. Kendini boşlukta hisseden itilen insan bir bakıma Psikolojik Harekat ve onun yaygın silahı propagandadan daha çok etkilenmiştir. Çoğu zaman şahsi istek ve çıkarlar ulvi değerlere ve bu değerlerle gerçekleştirilecek milli hedef ve menfaatlere tercih edilir olmuştur. Bu şekilde bütün toplumlarda düşman psikolojik harekatını kolaylaştırıcı hassasiyetler meydana gelmiştir.
Demokratik yönetimler insanlığın ulaştığı en son ve en mükemmel idare olmakla birlikte sağladığı sınırsız hürriyetler sebebi ile düşman Psikolojik Harp uygulamalarının etkisini arttırıcı rol oynamaktadır.
Totaliter rejimler ise, bir taraftan tek merkezli acımasız psikolojik harekat uygulamalarını sürdürererek demokrasi ile idare edilen rejimlerdeki halkı ve yönetimi sarsarken, diğer taraftan kendi iç kamuoylarını çok sıkı kontrol imkanları ile sansüre tabi tutarak çift taraflı avantaj sağlamaktadır.
Asırlardır milli hedef ve milli menfaatlere ulaşabilmenin tek ve kaçınılmaz vasıtası olarak bilinen “SICAK SAVAŞLAR” bugün yerini fert ve toplumların dimağlarını, düşünce sistemlerini hedef alan “PSİKOLOJİK HARP “usul ve metotlarına devretmiştir.
Bu alanda sürdürülen yoğun çalışmalar, çok çeşitli taktiklerin, tekniklerin ve stratejilerin gelişmesine sebep olmuştur. Bugün anladığımız manada olmasa bile tarihte Psikolojik Harekat olarak vasıflandırılabilecek faaliyet ve çalışmalar mevcuttur.
Ünlü Çinli Stratejist Sun Tzu tarafından M.Ö 5 inci yüzyılda kaleme alınan “Harbin Kitabı” isimli eserde bile “Harplerden önce düşmanın mücadele azminin kırılması gerektiği” dile getirilerek bunun uygulamasına ilişkin pek çok misal verilmektedir.
Bunlar arasında bütün gece boyunca karşı tarafın moralini bozacak şekilde davul ve benzeri müzik aletleri çalmak, gündüz ise bol miktarda bayrak ve flamaların eşliğinde zafer gösterileri yapmak gibi faaliyetler bulunmaktadır. Gaye, hasmın moral gücünü menfi yönde etkilerken kendi birliklerinin moral gücünü ayakta tutmaktır.
Türk tarihinde de Psikolojik Harekattan yaygın şekilde istifade edildiğini belirten örnekler mevcuttur. Timur ve Yıldırım Beyazıt arasındaki Ankara savaşının galibi olan Timur’un pek çok harp hilesi ve sürekli propaganda ile Osmanlı Ordusunun moralini bozarak galip geldiği bilinmektedir.
Osmanlı Ordusunun Akıncı Birliklerinin ve ordu ile birlikte savaş alanlarında daima boy gösteren Mehter Alaylarının düşmanın morali ve mücadele azminin kırılması gayesi ile kullanıldığı bilinmektedir.
Psikolojik Harekatın modern anlamda ve planlı olarak kullanılması I inci Dünya Savaşından sonraki yıllara rastlamaktadır. zellikle 1917 Rus İhtilalini takip eden yıllarda Lenin, Psikolojik Harekatı iç ve dış politik hedeflere varmakta tartışmasız bir araç olarak görmüş ve yaygın şekilde kullanmıştır.
İkinci Dünya Savaşında Almanya, İngiltere, Amerika ve Rusya psikolojik harekata çok önem vermişlerdir. Bütün harp boyunca taraflar arasında propaganda faaliyeti eksiksiz sürdürülmüştür. Hitlerin bir Propaganda Bakanı olduğu ve yapılan etkin çalışmalarla, “ Almanların dünyanın en asil ırkı olarak dünyanın yönetimi için dünyaya gönderildiği” hususunda Alman halkı arasında çok ciddi taraftar kazandığı bilinmektedir.
Hitlerin propaganda metotları öncelikle İngiltere tarafından kendi halkının moralini ayakta tutmak amacıyla özel metotler geliştirlilerek kullanılmıştır.Bu sahada İngiliz radyo istasyonu BBC tarihi bir görev icra etmiştir. ABD ise, hasım ülke Almanya ve Japonya üzerinde üzerinde psikolojik harekatı elindeki bütün teknolojik imkanları kullanarak icra etmiş ve çok da başarılı sonuçlar elde etmiştir..
Bölgesel özelliklere sahip olmakla birlikte Kore Şavaşı esnasında ve Vietnam Muharebelerinde yoğun psikolojik harekat uygulanarak çok çeşitli teknik, taktik ve vasıtalar kullanılmıştır.


Dr. Tahir Tamer Kumkale
9 Nisan 2005 Cumartesi

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale