17 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR, SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Atatürkçü Düşünce Sistemi - 46
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Bir toplulukta kıymet ve kuvvet, onu kuran fertlerin kendilerini kıymet ve kuvvet saymalarındadır. Ancak bu gibi fertlerden kurulmuş olan toplumlardır ki, yekpare kıymet ve kuvvet manzarası gösterebilirler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk - 1937

 26 Mart 2005 Cumartesi 

ATATÜRK VE ATATÜRKÇÜLÜK ADINA YAPILAN YANLIŞLAR:
Atatürk ve Atatürkçü Düşünce Sistemi adına yapılan yanlışları sıralamaya devam ediyorum...

*** Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi el yazısı ile çeşitli konulardaki düşüncelerini ihtiva eden ve Prof.Dr. Afet İNAN tarafından kaleme alınan "VATANDAŞ İÇİN MEDENİ BİLGİLER" kitabı uzun yıllar orta okullarımızda Yurttaşlık Bilgisi ders kitabı olarak kullanılmıştır. Genç nesillere gerçek bir Atatürk sevgisi aşılanmasına büyük katkısı olan bu eser nedeni bilinmeyen bir şekilde bir anda ortadan yok oldu. Yerine Atatürkçülük yanı boş ders kitapları konuldu. Bir müddet sonra Yurttaşlık Bilgisi dersleri de seçmeli hale getirilerek gençlerimizin beyinleri yabancı ideolojilere açık hale getirildi.
Bu durumda çocuklarımıza vatan, millet ve devlet sevgisi, vatandaş olmanın gerektirdiği hususlar ile Atatürk sevgisinin nerede, ne zaman ve kimler tarafından verildiğini şu anda tam olarak kestirmek mümkün değildir.

*** Üniversitelere gelecek liseli gençlerimize daha önceleri tüm sınıflarda zorunlu ders olarak okutulan ve bu derste başarılı olamayanların doğrudan sınıfta kaldığı Milli Güvenlik Dersleri bugün artık bir sınıfta ve sadece bir semestr olarak ve de konferans şeklinde verilmek suretiyle okutulmaktadır. Bu durumda gençlerimiz kendilerini hedef alan Türkiye ve Türklük düşmanı dış kaynaklı yıkıcı ve bölücü ideolojik akımlar karşısında fikren savunmasız bırakılmaktadır.
Milli Güvenlik derslerinde gençlerimize subay öğretmenler eliyle devlet ve millet sevgisi ile vatandaş olmanın sorumlulukları yanında Atatürkçü Düşünce Sistemi çeşitli yönleriyle aktarılmaktaydı. Bu dersleri azaltmak bir yana; derslerin kapsamının Atatürkçülük konuları ile dahada yaygınlaştırılmasıyla, Atatürkçü Düşünce'nin geniş halk kitlelerine ulaştırılmasında önemli adımlar atılabileceği değerlendirilmektedir.

*** Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikir ve düşüncelerini ilmi açıdan inceleyerek Master ve Doktora Tezi haline dönüştürecek "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüleri" bütün üniversitelerimiz bünyesinde kurulamadığı gibi mevcut enstitülerde yeterli etkinliği sağlayamamıştır. Bilindiği gibi bu enstitüleri bitirerek Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürkçülük konusunda doktorası alan değerli bilim adamlarımız tarafından üniversitelerimizde zorunlu olarak konulan Atatürkçülük dersleri verilerek Atatürkçü bir üniversite gençliği yaratılabilirdi. Bu husus nedense gözardı edildi.
Anayasamızın 134 ncü maddesinde belirtilen Atatürkçü Düşünceyi bilimsel yoldan bulup çıkartacak ve uygulama alanına gönderecek kuruluşlar üniversiteler bünyesinde oluşturulacak enstitülerdir. Bugün üniversite sayımız özel vakıf üniversiteleriyle birlikte 72'e ulaşmıştır. Her üniversitenin Türk toplumu ve devletimizin gelişmesine yönelik yapması gereken hususlar ve üzerinde çalışacağı temel konular kuruluş kanunlarında EĞİTİM HEDEFLERİ olarak açıkça belirtilmiştir. Üniversitelerimiz bulundukları yörelerin kültürüne, sosyal yaşantısına ve ekonomik güçlenmesine katkıda bulunacak bölümleri açmak zorundadırlar. Bunun yanında üniversitelerimizin üzerinde çalışacakları konular kapsamı içinde bulunan temel hususlardan biri de Atatürkçü Düşünce'nin bilimsel olarak ortaya konulmasıdır . Peki bu ne anlama gelmektdir. Bunu biraz açalım.
İstanbul Teknik Üniversitesi, adı üzerinde teknoloji ana bilim dalları ağırlıkta olan bir üniversitemizdir. İşte bu üniversitede kurulacak "Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü" çalışanları bir yandan bu üniversitede öğrencilerine zorunlu ders olarak verilecek Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi derslerini okuturken, diğer yandan da yaptıracağı bilimsel çalışmalarla Atatürkçülüğün Elektrik, Elektronik, İnşaat, Mimarlık, Gemi İnşa, Bilgisayar ve Haberleşme, Uçak ve Uzay Teknolojisi gibi kendi ilgi alanına giren konulardaki fikir ve düşüncelerini ortaya çıkartacaktır.
Benzeri örneklere devam edecek olursak; Harp Akademileri, Atatürkçülüğün askeri yönünü; İlahiyat Fakülteleri, laiklik ve dini yönünü; Tıp Fakülteleri, Atatürkçü Düşüncedeki sağlık anlayışını; Siyasal Bilgiler Fakülteleri, politik görüşlerini; Hukuk Fakülteleri, hukuki alandaki görüşlerini, Tarih Bölümleri ise tarih alanındaki görüşlerini bilimsel çalışmalar yaparak ortaya çıkartacaklardır.
İşte bütün bunlar yapılmadan, yani konunun sahiplerini işin içine sokmadan Atatürkçü Düşünce'nin bilimselliğini tartışmak zordur.


Dr. Tahir Tamer Kumkale
26 Mart 2005 Cumartesi

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale