29 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR, SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Atatürkçü Düşünce Sistemi - 41
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Bir toplulukta kıymet ve kuvvet, onu kuran fertlerin kendilerini kıymet ve kuvvet saymalarındadır. Ancak bu gibi fertlerden kurulmuş olan toplumlardır ki, yekpare kıymet ve kuvvet manzarası gösterebilirler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk - 1937

 15 Mart 2005 Salı 

ATATÜRK VE ATATÜRKÇÜLÜK ADINA YAPILAN YANLIŞLAR:
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine olan güvenini incelemeye devam ediyoruz. 30 Ağusos 1924'te Başkomutanlık Meydan Muharebesinin yapıldığı Dumlupınar'da yaptığı tarihi konuşmasında Gazi; bağımsızlık mücadelesini anlatır ve konuşmasının sonunda, "Mutlaka kazanılması gereken yeni savaşımızın medeniyet savaşı olduğunu" belirtir ve sözlerini gençliğe verdiği önemi gösteren şu ifadeleriyle tamamlar.
"...SON SÖZLERİMİ ÖZELLİKLE MEMLEKETİMİZİN GENÇLİĞİNE YÖNELTMEK İSTİYORUM. GENÇLER; CESARETİMİZİ ARTTIRAN VE SÜRDÜREN SİZSİNİZ. SİZ ALMAKTA OLDUĞUNUZ TERBİYE VE İRFANLA, İNSANLIK MEZİYETİNİN, VATAN SEVGİSİNİN, FİKİR HÜRRİYETİNİN EN KIYMETLİ TİMSALİ OLACAKSINIZ.
EY YÜKSELEN YENİ NESİL !.. GELECEK SİZİNDİR.
CUMHURİYETİ BİZ KURDUK. O'NU YÜCELTEREK YAŞATACAK OLAN SİZLERSİNİZ..."
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yukarıdaki sözlerinden de açıkça anlaşılacağı gibi Gazi, bu eserinin muhafaza ve müdafaasını Türk Gençliğine emanet etmiştir.
Türk Gençliğine olan sonsuz güvenini büyük NUTUK isimli eserini bitirirken söylediği "TÜRK GENÇLİĞİNE HİTABI"ile tarihe kazıyan örnek lider bu şekilde ülkenin geleceğini de teminat altına alıyordu. Şimdi Nutuk'a bir bakalım. Nutuk'un son bölümündeki "TÜRK GENÇLİĞİNE BIRAKTIĞIM EMANET" kenar başlığı altında söylediklerini görelim.
" SAYIN BAYLAR; SİZİ GÜNLERCE İŞLERİNİZDEN ALIKOYAN UZUN VE AYRINTILI SÖZLERİM, SONUNDA TARİHE MALOLMUŞ BİR ÇAĞIN ÖYKÜSÜDÜR. BUNDA MİLLETİM İÇİN VE YARIN Kİ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DİKKAT VE UYANIKLIK SAĞLAYABİLECEK KİMİ NOKTALARI BELİRTEBİLMİŞ İSEM KENDİMİ MUTLU SAYACAĞIM.
BAYLAR;
BU SÖYLEVİMLE, MİLLİ VARLIĞI SONA ERMİŞ SANILAN BİR MİLLETİN, BAĞIMSIZLIĞINI NASIL KAZANDIĞINI; BİLİM VE TEKNİĞİN EN SON İLKELERİNE DAYANAN MİLLİ VE ÇAĞDAŞ BİR DEVLETİ NASIL KURDUĞUMU ANLATMAYA ÇALIŞTIM.
BUGÜN ULAŞTIĞIMIZ SONUÇ; YÜZYILLARDAN BERİ ÇEKİLEN MİLLİ YIKIMLARIN YARATTIĞI UYANIKLIĞIN VE BU KUTSAL YURDUN HER KÖŞESİNİ SULAYAN KANLARIN KARŞILIĞIDIR.
BU SONUCU, TÜRK GENÇLİĞİNE KUTSAL BİR EMANET OLARAK BIRAKIYORUM."

Gazi bu sözlerini müteakip "EY TÜRK GENÇLİĞİ" diye başlayan meşhur hitabını yapar ve sözlerini;
"EY TÜRK İSTİKBALİNİN EVLADI ! İŞTE BU AHVAL VE ŞERAİT İÇİNDE DAHİ VAZİFEN; TÜRK İSTİKLAL VE CUMHURİYETİNİ KURTARMAKTIR... MUHTAÇ OLDUĞUN KUDRET DAMARLARINDAKİ ASİL KANDA MEVCUTTUR. !" şeklindeki ölümsüz talimatı ile bitirir.
Tarihin hiçbir devrinde hiçbir lider ülkesinin gençliğine bu kadar güvenmemiş ve bu güvenini bu şekilde ortaya koymak cesaretini gösterememiştir. Cumhuriyetin emanet edildiği bütün Türk çocukları için kutsal bir armağan olan bu veciz sözler dün olduğu gibi bugünde güncelliğini korumaktadır. Cumhuriyet devam ettiği sürece de koruyacaktır.
Atatürkçü olabilmek, O'nu anlayabilmek, anlatabilmek ve O'nu yaşayabilmek için NUTUK isimli eserin her kelimesi dikkatle okunmalı, ezberlenmeli, hıfzedilmeli, daima kullanılmak ve hatırlanmak üzere el altında bulundurulmalıdır.
Atatürk'ün Geçliğe Hitabı hacim olarak çok küçük olmasına rağmen içerik açısından çok ağırdır. Çünkü bu küçük hitabede toplam üç ciltlik NUTUK isimli eserin küçük bir özeti bulunmaktadır. Burada Türk Gençliğine verilen emanet ve verilen görevler ağır olması yanında gençlere büyük sorumluluklar da yüklemektedir.
Yani bu görevlerin yerine getirilmesi işi ciddi çabalar gerektirmektedir. Planlı, proğramlı ve sürekli titiz bir çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Şahsi sorumlulukların alınmasını ve bu sorumlulukların yerine getirilmesinde meydana gelecek güçlüklere fikren ve fiziken hazırlıklı olunmasını gerektirmektedir.
Şimdi bu mücadelenin verilmesinde yardımcı olabilecek bazı konuları ana başlıkları ile görelim.
Günümüzde 7 Kasım 1982 tarihinde milletimizin % 92 sinin EVET oyları ile kabul edilip yürürlüğe giren Anayasamız bundan önceki bölümlerde de ifade ettiğimiz gibi tamamen "ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ" gibi fikri bir temel üzerine oturtulmuştur. Ayrıca bu Anayasanın "GENÇLİĞİN KORUNMASI" başlıklı 58 inci Maddesinde de açıkça "İstiklal ve Cumhuriyetimizin Türk gençliğine emanet edildiği" vurgulanmıştır.
Milletimizin geleceğinin güvencesi olan Atatürk İlke ve İnkilaplarının sürekliliğini sağlamak sağduyu sahibi her Türk için önemli ve vazgeçilemez bir görevdir. Bu konuda miiletin bütünü ile birlikte asıl görev gençlerimize düşmektedir.


Dr. Tahir Tamer Kumkale
15 Mart 2005 Salı

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale