08 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM............

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Uluslararası çatışma alanları ve Türkiye'nin güvenliği (Gamze Güngörmüş Kona'nın son kitabı)
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Dış siyaset, iç kuruluş ve iç siyasete dayandırılmak zaruretindedir, yani iç kuruluşun tahammül edemeyeceği genişlikte olmamalıdır. Yoksa hayâli dış siyasetler peşinde dolaşanlar, dayanak noktalarını kendiliğinden kaybederler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk (1923)

 1 Mart 2005 Salı 

Yukarıdaki başlık Gazetemiz yazarlarından Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Yar.Doç.Dr. Sayın Gamze Güngörmüş KONA’nın büyük emeklerle derleyip milletimizin hizmetine sunduğu son kitabın ismi…
Son 10 günüm yoğun bir şekilde bu 568 sayfalık müstesna çalışmayı okumak ile geçti. Eski Milli Eğitim Bakanlarımızdan Prof. Dr. Orhan OĞUZ’un ÖNSÖZ’ü ile başlayan kitapta başta kitabı hazırlayan Gamze Güngörmüş Kona olmak üzere 19 vizyon sahibi değerli düşünürün makalesi yer alıyor.
568 sayfalık bu kitap sürükleyici bir macera romanı değil. Elinden bırakılmayacak akıcılıkta kaleme alınmış bir edebi eser de değil. Buna rağmen inatla ve sabırla okudum. Sonunda kendi kendime bir tahlil yaptım. Türkiye’nin meselelerini yakından takibeden ve bildiklerini hergün okuyucuları ile paylaşan bir kişi olarak meselelerimizin ne kadar çok ve çözümlerinin de ne kadar ciddi uğraşlar gerektirdiğine bir kere daha şahit oldum.
Okumayı, araştırmayı, yenilikleri aramayı, dünya ve ülke olaylarını yakından takip edip onları kendi kültürüm çerçevesinde değerlendirmeyi seven ve bundan zevk alan bir kişiliğim var. Bunu neden söyledim onu açıklamam gerekiyor. Gündemdeki olayları günü gününe takip eden ve bilgi peşinde koşan bir kişi olarak Gamze Hanımın “ULUSLARARASI ÇATIŞMA ALANLARI ve TÜRKİYENİN GÜVENLİĞİ” kitabını okuyunca daha çok şeyler okumam gerektiğini bir kere daha anladım. Ve benim gibi düşünüp, düşündüklerini halka ulaştırmaya çalışan aydınlarımızın da bu kitabı mutlaka okumalarında yarar görüyorum…
Bu kitabı içeriği açısından yöneticilerimizin ve aydınlarımızın bir ansiklopedi gibi daima el altında bulundurması gereken bir elaltı kitabı olarak değerlendiriyorum ve titizlikle kullanmalarını özellikle tavsiye ediyorum..
Çünkü konularında uzman akademisyenler ve bazı basın mensupları tarafından Uluslararası kriz bölgelerinin ve bu bölgelerin Türkiye'nin ulusal güvenliğine yansıyan etkilerinin tartışıldığı bu eser, Türk dış politikasını direkt ilgilendiren güncel sorunlara temas etmekle yetinmeyerek bu sorunlara çözüm bulma amacı da taşımaktadır.
kendimizden kaynaklanan önemli sorunlarımız vardır. Sorunlar ancak halkın desteği ile çözülür. Halkın desteği ise, halkın meseleler hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi ile oluşturulur. Eğer halkımız bilgili ve bilinçli değilse, yöneticilerini etkilemesi de mümkün değildir. Halkın bilgilendirilmesi işi; bilgili, deneyimli, bilinçli, milli kültür ve tarih değerlerine sahip kişiler vasıtasıyla olur.
Peki biz halkı bilgilendirip, bilinçlendirecek şahışları nereden bulacağız.? Ve bu yetişmiş beyinlerden nasıl yararlanacağız. ? Bunlar birbiri ile ilişkili ve birbirini bütünleyen meseleler. Bilginin bir tek elde edilme yolu vardır. O’da Okumak, tekrar okumak ve bıkmadan yine okumaktır.
İnsan ya eğitim ve öğretim esnasında okulda zorunlu olarak okur ve kendini geliştirir. Yada okul dışında boş zamanlarının büyük bir kısmında ilgi sahasına giren konuları araştırır. Bulur. Okur. Anlar. Benimser. Sahiplenir ve bir müddet sonra bunları uygulamaya başlar. İşte bunun için okunacak ciddi eserlerin piyasada bol miktarda bulunması gerekmektedir.
Ciddi eserlerin verilmesi de aydınların ve bilim adamlarının öncelikli ve vazgeçilemez görevleridir. Oysa kitapçı raflarındaki aralarından iyi bir seçim yapabileceğimiz ciddi eserlerin sayısı çok azdır.
Ne yazık ki milletçe okumayı sevmeyen, yazılardan çok resimlerle konulara vakıf olmayı seven bir milli karakterimiz var. Milletçe okumayı sevmeyince; ülkemizin milli menfaatleri doğrultusunda halkımızı aydınlatacak, onları milli hedefler doğrultusunda yönlendirecek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel ve her şeyden evvel, Türkiye'nin istiklâline, kendi benliğine ve milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir”sözünün gereğini yerine getirecek derecede bilgilenmemiz mümkün olmamaktadır. Dostu ve düşmanı anlatan ve onlara karşı neler yapmamız gerektiğini vurgulayan eserler yoksa yetiştiriciler nasıl yetişecekler ve gençleri nasıl yetiştirecekler. İşte sorun burdadır.
Bugün Milli kültür değerlerimiz giderek yozlaşmaktadır. Çünkü bize dostu ve düşmanı anlatacak, milli değerlerimizi ayakta tutacak eserler, yerini AB ve ABD dayatması ile toplumumuzu kendi köklerinden koparıp, milli değerlerinden uzaklaştırarak sadece küresel değerlerin verildiği eserlere terketmiştir.
İşte böyle bir ortamda Sayın Gamze Güngörmüş Kona’nın hazırlarken çok büyük gayretler sarfettiğini tahmin ettiğim bu eseri aydınlarımız, yöneticilerimiz ve sağduyu sahibi olup milli değerlerini hala muhafaza etmekte direnen vatandaşlarımız için adeta batan gemiden dökülen can simidi gibi değerlendirilmelidir.
Kitapta yer alan makalelerde 1991’den itibaren ABD eksenli tek kutuplu küresel dünyadaki çıkar çatışmalarının neler olduğu ile Türkiye’nin bu çıkar çatışmalarının neresinde bulunduğu bütün detaylarıyla ve çok sade bir dille anlatılmıştır.
Siyaset, devletleri yönetme sanatıdır. Devleti yönetenleri halk seçmiş ve yönetim makamlarına getirmiştir. Yöneticilerin hepsinin ülkemiz etrafında oynanan oyunları bütünüyle değerlendirip bilmelerine maddeten imkan yoktur. Ama okuyup öğrenebilirler. İşte bu kitap tek başına bu ihtiyacı karşılayacak yeterli bilgileri ihtiva etmektedir..
İlgi sahamızda, tesir sahamızda ve çevremizde milli bütünlüğümüzü ve bekamızı etkileyebilecek neler oluyor ? Bizim gücümüz nedir ? Ülkemize yönelik tehditleri nasıl bertaraf edebiliriz. ? sorularının cevaplarını arayan gözler satır aralarında kolaylıkla bulabilirler.
Sonuç olarak; birlikte katıldığımız televizyon tartışma proğramlarında yakından tanıma fırsatı bulduğum; derin tarih bilgisine ve Türk Kültür değerlerine vukufiyetine şahit olduğum; milli değerlerimizi sahiplenen bilinçli ve şuurlu bir Türk Milliyetçisi olduğunu bildiğim değerli kardeşim Gamze Güngörmüş Kona Hanımı ülkemize kazandırdığı “ULUSLARARASI ÇATIŞMA ALANLARI ve TÜRKİYENİN GÜVENLİĞİ “çalışması için kutluyorum. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum…
Böyle mümtaz öğretim üyelerinin elinde yetişecek çocuklarımızın ülkemizi bizlerden çok daha ileriye taşıyacağına inanıyorum ve kendilerine güveniyorum.
Aydınlarımızın ve ülkemizin milli çıkarlarını her şeyin üstünde tutmağı kendine görev edinmiş olan insanlarımızın kitaba ulaşabilmeleri için gerekli bilgileri aşağıya alıyorum.
------------
Uluslararası Çatışma Alanları ve Türkiye'nin Güvenliği - Derleyen : Gamze Güngörmüş Kona - IQ Kültür Sanat Yayıncılık - ISBN 975 - 255 - 011 - 8, 568 sayfa, Şubat 2005 - İstanbul - Alfa Basım Dağıtım.


Dr. Tahir Tamer Kumkale
1 Mart 2005 Salı

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale