08 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM............

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Atatürkçü Düşünce Sistemi - 32
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Hayatımın bütün devrelerinde olduğu gibi, son zamanların buhranları ve felaketleri arasında da bir dakika geçmemiştir ki, her türlü huzur ve istirahatimi, her nevi şahsi duygularımı milletin kurtuluşu ve mutluluğu adına feda etmekten zevk duymayayım. Gerek askeri hayatımın ve gerek siyasi hayatımın bütün devir ve bölümlerini işgal eden mücadelelerimde daima hareket prensibim, milli iradeye dayanarak milletin ve vatanın muhtaç olduğu gayelere yürümek olmuştur. Gazi Mustafa Kemâl Atatürk - 1908

 17 Şubat 2005 Perşembe 

ATATÜRK VE ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNE DÜŞMAN OLAN UNSURLAR:

Büyük insanlar büyük milletlerden çıkar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de dünyanın her köşesinde medeniyet ve kültürünün izleri bulunan bir büyük milletin içinden Türk milletinden çıkmıştır.
Büyük insan kavramı; boyu posu büyük olan, birkaç dil bilen, birkaç üniversite bitirmiş, pek çok kitap yazmış veya parası çok olup kurduğu işyerlerinde binlerce insan çalıştıran insanı ifade etmez.
Büyük insan; soylu bir aileden geldiği için kurallar gereği ülkesinin başına geçerek kıral, padişah veya hakan gibi sıfatlarla ülkesini yönetmiş insan da değildir.
Bu yukarıda saydıklarımın tarihte binlerce örneği vardır. Ve günümüzde bunların adı-sanı hiç duyulmaz. Bunlar bulundukları devirlerde kamuoyunun gündeminde olmuşlar ve ölümleri ile birlikte tarih sahnesinde yerini almışlardır. Oysa BÜYÜK İNSAN dendiği zaman; insanlık alemine kazandırdıklarıyla nesiller boyu hatırlanacak, eserleri ile insanlığa yön verecek, buluşlarıyla daima insanlığın huzur ve refahına katkıda bulunacak, bunun için hiçbir makam ve mevkiden yararlanmadan tamamen kendi kudret ve kabiliyeti ile aklını kullanacak insanlar akla gelmektedir. Bunların sayısı çok azdır. Ve bütün insanlık alemi bu bir avuç insanı tanır ve saygı duyar.
Bu büyük insanların ortaya çıkabilmesi için gerekli olan şartlardan biri de bu insanın büyük bir millete ait olması ve o milletin kültür değerlerinin kalıtım yoluyla kendisinde bulunmasıdır. Bu durumda akla büyük millet nedir sorusu geliyor.
Büyük millet dendiği zaman, nüfusu çok fazla ve geniş topraklarda hükümran olan milletler değil, o milletin kurduğu devletlerin önce kendi insanlarına sonrada dünya milletlerine kazandırdığı evrensel değerler akla gelir. Bunun oluşması da birkaç yıllık değil binlerce yıllık bir tarih ve kültür birikimini gerektirir. İşte böyle miletlerin sayısı da dünyada iki elin parmakları kadardır.
Türk mileti tarih sahnesinde yeraldığı süre zarfında kurduğu devletler ile yönettiği milletler üzerinde derin etki bırakmış ve insanlığın sosyo-kültürel yaşantısına önemli katkılarda bulunmuş bu birkaç milletten biridir. Bu yüzden insanlığa yön veren Büyük İnsan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizim içimizden çıkması çok doğaldır.
Araştırmamızın bu bölümünde şu soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız.

- 57 yaşında ölmesine rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu 57 yılda nasıl arkasında pek çok eser bırakabilmiştir ?

- Atatürk'ün çağdaşı olan Hitler, Lenin, Mao v.s gibi liderler tarih sahnesinde yerlerini alırken neden Atatürk'ün adı ön plandadır ve neden hala yaşamaya devam etmektedir ?

- Atatürkçülük Türk Milleti için ne anlam ifade etmektedir ve neden Atatürkçü Düşüncenin düşmanı vardır?

- Türkiye ve Türklük düşmanı mihrakların Atatürkçü Düşünce'ye saldırıları nelerdir ?

- Atatürk İlkeleri nasıl saptırılarak milletin kafası karıştırılmaktadır ?

- Atatürkçü Düşüncenin en büyük düşmanı nedir ve bununla nasıl mücadele edilmelidir ?

- Atatürk'ün ve Atatürkçü Düşüncenin çeşitli çevrelerce istismar edilmesine nasıl karşı koyabiliriz ?

Türk milleti tam 12000 yıldır tarih sahnesindedir. İlk izlerinin görüldüğü Orta Asyada kalmamış dünyanın her köşesine yayılmıştır. Ve gittiği her yerde ve her güzel şeyde Türk kültür değerlerinin izlerini görmek mümkündür. Küçük beyliklerden üç kıtaya hükmeden Cihan İmparatorluklarına kadar kurduğu devletler ile dünyaya nizam getirmiş ve ülkeler ile insanlarını kendi kurallarına göre yönlendirmiştir. Tam 600 yıl boyunca kurucusu olduğu Osmanlı Devleti içinde sadece % 20 kadar nüfusu ile dünyayı idare eden TÜRK MİLLETİ Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyişi ile;

* YILDIRIMDIR,

* KASIRGADIR,

* DÜNYAYI AYDINLATAN GÜNEŞTİR...

Atatürkün kişiliği incelendiğinde elliyedi yıllık ömrüne yaptıklarını sığdırmanın mümkün olamayacağı görülür. Yapılanlarla geçen zaman mukayese edildiğinde gerçekten bir mucizenin varlığına hükmetmek gereği ortaya çıkmaktadır. Tamamına yakını mücadelelerle ve idari kadrolarda yöneticilikle geçen bu kısa sürede nasıl bu kadar çok eser verebilmiştir. Bunları normal bir insanın eğitim süreci, tecrübesi, çok çalışması veya çok okuyup inleleme yapması ile açıklamak kolay değildir.
O halde ortada olağanüstü bir durum vardır. İşte bu olağanüstülüğün bir tek mantıklı izahı vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk DAHİ olarak doğmuştur. Ve dehasının verdiği güç ile yapılamayacak olanları kolayca gerçekleştirmiştir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milleti ve tüm insanlık için yaptıklarını ancak şu sözlerle tanımlamamız mümkün olacaktır.
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ESERLERİ ONİKİBİN YILLIK TÜRK KÜLTÜRÜNÜN BİR DAHİDE ŞEKİLLENMESİDİR...


Dr. Tahir Tamer Kumkale
17 Şubat 2005 Perşembe

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale