08 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM............

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Türk dünyası bir büyük insanı, Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu'nu kaybetti. Acımız sonsuz. Milletçe başımız sağolsun.
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Aydınlarımız, vatan ve millet fikirlerini vermekle beraber rakip milletlere karşı mevcudiyetin muhafazası için lazım olan hususları temin ederlerse vazifelerini daha iyi yapmış olurlar.. Gazi Mustafa Kemal Atatürk - 1919

 16 Şubat 2005 Çarşamba 

Milletler kültürleri ile yaşarlar. Kültür bir milletin kimliğidir ve nesilden nesile intikal ederek günümüzde de hayat bulur. Binlerce yıllık Türk Kültürünü günümüzde yaşatan ve millet olmamızda emeği bulunan değerli insanları tanımak ve bilmek ve bu kişileri gelecek nesillere tanıtmak görevinin medyanın temel işlevlerinden biri olduğunu değerlendiriyorum.
Bu bakımdan BİLDİRİ-YORUM köşesinde artık unutulmaya yüz tutan Türk Kültürünün ayakta kalmasını ve gelecek kuşaklara ulaşmasını sağlayan sağlayan değerli insanlarımızı sizlere tanıtarak o büyük insanların hatırasını tazelemek istiyorum. Bugün aramızdan geçen hafta ayrılan rahmetli Prof. Dr. Fahrettin KIRZIOĞLU Beyefendi köşeme konuk olacak.
Kendisini tanımak ve birlikte çalışmak fırsatına eriştiğim Sayın Fahrettin KIRZIOĞLU Türk Tarihi ve Türk Kültürü araştırmaları için gerçek bir kayıptır. Bununla beraber değerli hocamızı 87 yıllık ömrüne sığdırdığı dev eserleri ile milletimiz daima hayırla anacaktır.
1971 yılının 24 Haziran günü sabah saat beşte Malazgirt’in Alparslan İlkokulu bahçesinde başlayan dostluğumuz ölene kadar devam etti. Malazgirt Meydan Savaşı’nın 900 ncü Yıldönümü için yapılan törene dünya milletlerinden tanınmış Türkçü Bilim adamlarını getiren iki otobüsün gün ağarırken okul bahçesine girdiğinde onları ben karşıladım. Malazgirte dışarıdan gelen davetlileri ağırlamak ve onlara yemek vermekle sorumlu müfrezenin komutanı 24 yaşında genç bir Üsteğmendim. Fahrettin Hocamda 64 yabancı bilim adamının yapacağı araştırmalarda Doğu Anadoluyu en iyi tanıyan bilim adamı olarak koordinatör tayin edilmişti.
Birlikte saatlerce sohbet etme fırsatı bulduğumuz dört günlük süre zafında bu gerçek Türk Milliyetçisi, alçak gönüllü, Türk topraklarının ve kültürümüzün onulmaz aşığı mümtaz insandan dedelerimin vatanı olan AHISKA ile ilgili ilk bilgileri aldım. Gururlandım. Fahrettin Hocam ayrlırken Malazgirt Savaşının ve Anadolunun kapılarının Türklere açılışının 900 ncü yıldönümü münasebetiyle darphane tarafından özel olarak çok az sayıda bastırılan ve hizmetleri nedeniyle şahsına verilen BRONZ ALPARSLAN MADALYONU’nu hatıra olarak bana verdi. “ Genç asker kardeşim bu madalyonu dostluğumuzun hatırası olarak sakla” dedi.
Bu madalyon gerçekten Sayın Hocam ile aramızda bir dostluk bağı oluşturdu. 1984 yılında MGK Genel Sekreterliği Toplumla İlişkiler Başkanlığınca sürdürülen araştırma çalışmalarında yine bir araya geldik. Bu çalışmalarda Fahrettin Hocamın titizliğine ve Türk kültür ögeleri üzerindeki derin bilgisine bir kere daha hayran oldum. Bir bilim adamında olması gereken yüksek tevazu ve hoşgörüye sahip ender kişilerden biri idi. Bilgilerini aktarabilmek ve yeni kuşaklara vermek heyecanı ile dolu olduğundan öğrencileri etrafından hiç eksik olmazdı. Doğu Anadolu insanının güvenilir has kişiliğine sahip gerçek bir dadaş idi. Sanırım Erzurum yöresi başta olmak üzere Doğu Anadolu kültürüne katkısı olan bir başka bilim adamı daha yoktur.
Buradan yokluğundan derin üzüntü duduklarına inandığım bütün hemşehrilerine başsağlığı diliyorum.
Toprağı bol, yeri cennet olsun. Naciz vücudu artık yok, ama eserleriyle aziz hatırası Türk Devleti ve Türk milleti payidar olduğu sürecde daima hatırlanacaktır. Milletçe başımız sağolsun…

KISA BİYOGRAFİSİ;

Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu, Doğu Anadolu ve Kafkasya ile Ahıska konusunda ilmî araştırmaların yolunu açan ilk bilim adamımızdır..
Kars’ın en eski ve yerli bir ailesine mensup olan Kırzıoğlu Mehmet Derviş Efendi ve eşi Hâfıza Hesna Hoca Hanımın, Rus işgali üzerine sığındıkları Mamaş köyünde, ilk çocukları olarak 10 Mart 1917 günü dünyaya geldi. Aile içinde okutuldu ve halası Safiye Hocadan iki hatim indirdi. 1923 yılında Kars Numune Mektebine verildi. 1928 yılında İsmet Paşa İlkokulunu ve 1931’de Kars Ortaokulunu bitirdi ve Erzurum Lisesine gönderildi. 1934’te Erzurum Lisesinden mezun oldu ve Maliye Tahsil Müfettişi olarak Arpaçay’da memuriyete başladı.
1935’de Sağlık Bakanlığı hesabına yatılı olarak İstanbul Ü.i Tıp Fakültesinde tahsile başladı. Bu fakültenin FKB kısmını tamamladıve sertifika aldı.Fakülteyi bırakıp Kars’a döndü ve ailesinin geçimine katkıda bulunmak için memuriyete başladı. Hususî Muhasebe Tahsil Müfettişi olarak Posof’a gitti.
1938 yılında Sarıkamış Topçu Alayından terhis olarak Kars Lisesinde Türkçe Öğretmenliğine başladı. Burada Halkevinin aylık dergisi Doğuş’un idaresini üstlendi. Dergideki yazıları ona yurt çapında haklı bir ün kazandırdı. Kırzıoğlu,1941’de yeniden yüksek tahsil fırsatı buldu. İstanbul Ü.Ede.Fak.. Tarih Bölümüne girdi.
Ayni yıl Ülkü dergisinde çıkan “Dede Korkut Kitabı’ndaki Coğrafî İsimler” başlıklı incelemesiyle, ilim âleminin dikkatini çekti. Bu çalışma,1952 yılında kitaplaştı ve Kırzıoğlu, Dede Korkut Destanları uzmanı olarak isim yaptı.
Üniversite öğrencisiyken araştırmalarını neşretmeye devam eden Kırzıoğlu, Çınaraltı, Bozkurt, Türk Yurdu, Tanrıdağ, Türk Amacı, Halkbilgisi Haberleri, Tarihten Sesler ve Yücel dergilerinde araştırmalarını neşretti. O bu sıralarda hocası Zeki Velidî Togan’ın fahri asistanı gibi çalıştı.
Kırzıoğlu, 1949 yılında Kars Lisesinde öğretmeni iken, aynı lisede coğrafya öğretmeni olan Nebahat (Göksel) Hanımla evlendi. Diyarbekir Ziya Gökalp Lisesi Tarih Öğretmeni olduğu 17 Eylül 1953 tarihinde Türk Dil Kurumu üyeliğine kabul edildi. Bu sıralarda Kırzıoğlu “ Diyarbakır Milliyetçiler Derneği”ni kurdu.
1957 yılında Adapazarı Lisesinde ve Arifiye Öğretmen Okulunda Tarih öğretmenliği yaptı.1961 yılında Ankara’da MEB.lığı “Öğretmeni İşbaşında Yetiştirme Şube Müdürü oldu. DPT’de Sosyal İşler Dairesinde ve Devlet Bakanlığı Özel İstatistikî Bilgiler Grubunda Tarih Araştırmaları Uzmanı olarak çalıştı.
Kırzıoğlu, Ankara’daki memuriyeti sırasında Ankara Ü. DTCF’de Akdes Nimet Kurat yönetiminde doktora çalışmasını yürüttü. “Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi” konulu tezi ile 1967’da Tarih Doktoru oldu ve ayni yıl Erzurum Atatürk Ü. Ede.Fak. Tarih Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı.
1982 yılında tamamladığı “Anı Şehri Tarihi” adlı çalışmasıyla “Orta Çağ Tarihi Profesörü” unvanını aldı. Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyeliğine geçen Kırzıoğlu 1985 tarihinde buradan emekliye ayrılmış, 1 Ocak 1986-31 Mayıs 1990 tarihleri arasında da ücretli öğretim elemanı olarak aynı fakültede görev yapmıştır.
Çok verimli ve faal bir bilim adamı olan Kırzıoğlu, sosyal hayatta birçok dernek ve kurulun kurucusu, yöneticisi veya üyesi olarak görev yapan Prof Dr. Fahrettin KIRZIOĞLU herbiri birbirinden değerli araştırmaya dayalı pekçok kitap ve makale bırakmıştır.


Dr. Tahir Tamer Kumkale
16 Şubat 2005 Çarşamba

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale