08 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM............

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


CUMHURİYETİMİZ YAŞATILACAKTIR
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Devletini ve hükümetini kendi malı ve koruyucusu olarak tanımak, bir millet için büyük nimet ve de mazhariyettir. Türk milleti; bu neticeye cumhuriyetle varmış ve her yıl bunun artan semerelerini görmüş, göstermiştir. (Gazi Mustafa Kemal Atatürk - 1927)

 28 Ekim 2011 Cuma 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923’de ilan ettiği Cumhuriyetimiz 88 yaşındadır.

Cumhuriyetimiz; Ordu-Millet vasfını binlerce yıldan beri gururla taşıyan Türk milletinin kahraman ordusu tarafından kazanılan askeri zaferlerin sonucu oluşan ölümsüz bir eserdir. Bizi bugünlere taşıyan temel varlık sebebimizdir.

Başta Atatürk olmak üzere milletimizin asker evlatları; devleti kurmakla yetinmemişlerdir. Bu genç devleti Türk milletini tarihten silmek isteyen emperyalist güçlere karşı ilelebet ayakta tutacak siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve hukuki sağlam temellerin oluşturulmasını da sağlamışlardır.

Bu temeller dışarıdan gelebilecek bütün saldırılara karşı bu muhteşem eseri ayakta tutacak kadar güçlüdür. Bu güç, Van depremi sonunda yediden yetmişe kenetlenerek zorluklar karşısında gösterilen emsalsiz dayanışma ile bir kere daha varlığını kanıtlamıştır.
Bu müthiş dayanışma Cumhuriyetimiz üzerinde emperiyal emeller besleyen küresel mihrakların plânlarını altüst etmiş ve onları yeni arayışlar için sokmuştur.

Son yıllarda gerek Ordu- Millet Türklerin temel kültür değerlerine ve gerekse bu milletin bağrından çıkardığı ordusuna karşı yapılan saldırılar kimseyi heveslendirmemelidir. Çünkü Cumhuriyeti kuran Türk ordusunu bağrından çıktığı Türk milletinden soyutlamak asla mümkün değildir.

Orduya yapılan plânlı saldırıların Türk milletinin ordusuna olan sevgisini azaltmağa ve güvenini sarsmaya yetmediği görülmektedir. Aksine bugün yaşanan bütün olumsuzluklar Türk milletinin ordusuna olan bağlılığını pekiştirmektedir. Türk ordusunun milletin bizzat kendisi olduğu gerçeğini görmemekte direnenler büyük bir yanılgı içinde olduklarını ve boş bir çaba içine girdiklerini kısa zamanda anlayacaklardır.

Cumhuriyetimiz; Anadoludaki Türk milli varlığının ortaya koyduğu, geliştirdiği ve yücelttiği bir milli oluşumdur. Bu milli yapı emperyalist dünya güçleri tarafından hiçbir zaman kabul edilmemiştir. 88 yıl sonunda ulaştığımız gelişmişlik seviyesine kolay gelinmemiştir. Bugün Cumhuriyetimiz; sahip olduğu milli güç potansiyeli ve coğrafi konumunun kazandırdığı özellikler dolayısıyla dünya çıkar çevrelerinin halâ göz diktiği bir varlıktır.

Milli Hakimiyet fikri; cumhuriyet idaresinin yaratıcı unsurudur. Türk halkının kendi idaresini kendi seçtikleri ile sağlayabilmesi ancak bu sistemle gerçekleştirilmiştir. Halk idaresinin bölünmezliği, milli kuvvetlerin parçalanmazlığı cumhuriyetin tabii sonucudur.

Milletin devletini ve hükümetini kendi eseri gibi görmesinin yolu Cumhuriyetten geçtiği gibi, devlet ve hükümetin güvenli koruyuculuğunun yaratılabilmesi de ancak bu yönetim ile mümkün olmuştur. Bu idarede bireylerden başlayarak toplumun bütün kesimlerinin refahı ve mutluluğunu sağlama amacına yönelmiş bir devletin varlığı söz konusudur.

Cumhuriyetimiz; tarihin çok çetin tecrübelerinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu çıkışta dökülen onbinlerce şehidin kanı ve gazilerimizin üstün gayreti ile alınteri vardır. Tarihten silinmek istenen bir milletin yitirilmiş görünen bütün öz yetenekleri, bilinmeyen ve anlaşılamayan özellikleri Cumhuriyet ile yeniden dünyaya isbat edilmiştir.

Milletimiz için Cumhuriyet sadece bir idare tarzı değil, bir varlık ilkesidir. Milletçe varolma şuurumuzun doğal neticesidir. Tarihin Türk milletine kazandırdığı milli kültür hazinesi ile ortaya çıkan milli birlik ve beraberlik duygusunun yansımasıdır. Bu şuurlu yapıya sahip olunmasa idi bugün özgürlükler ve bağımsızlıktan bahsetmek ve cumhuriyetin sağladığı imkanlardan yeterince yararlanmamız mümkün olamazdı.

Türkiye Cumhuriyeti; Türk toplumunun bütün kesimlerinin dengeli, anlayışlı ve ayni amaçta birleşen davranışlarının yarattığı bir eserdir. Türk toplumunun çeşitli alanlardaki çıkarları arasında sağlanacak dengeler ancak Cumhuriyet düzeni ile sağlanabilmiştir..

Cumhuriyetimizin başlıca özelliği; tarihte ilk defa ideolojilerin tahrik ve ayaklandırma isteklerinin; toplumları sınıflara ayırıp, birini diğerine hakim kılarak ihtilallerle sonuç alma gayretlerinin dışında; Türk milletinin dünyanın başlıca büyük kuvvetlerine karşı tamamen yalnız kaldığı anda; kendisini sömüren güçlerin yönettiği bir ortamda harekete geçerek kurduğu tamamen kendine özgü bir sistem olmasıdır. Bu özelliği dolayısıyla kendisinden önceki ihtilaller ve siyasi hareketlerle kıyaslanarak açıklanamayacağı gibi herbirinin ulaştığı sonuçlar açısından da bir değerlendirmeye tabi tutulamaz.

88 yılda Cumhuriyetimizin düşmanları ortadan kalkmamıştır. Sahip olduğumuz milli güç unsurlarımız ve Anadolu Türk toplumunun toprağına bağlılığı dolayısıyla coğrafi konumumuz, üniter yapımız, stratejik önemimiz ve gücümüz düşmanların fiil ve hareketleri ile asla değiştirilemeyecektir. Cumhuriyete yönelik saldırıları etkisiz kılan Türkün milli gücü; binlerce yıllık tarih içerisinden süzülerek gelen ve elde kalan yegane unsurdur.

Cumhuriyetimiz içeride ve dışarıda; çelişkiler yerine dengeli davranmayı; uzlaşmazlıklar yerine barışı; ayrılıklar yerine birlik ve beraberliği; parçalanmak yerine bütünleşmeyi hedef almıştır. Cumhuriyetin kurulmasında nasıl kan, emek, ter, ve millet olma çabası varsa ; O'nun korunmasında, geliştirilmesinde ve ilkelerinin savunulmasında da ayni çabaların olması gerekir. Fakat günümüzde bunlarda yeterli değildir. Cumhuriyetimiz bilim üzerine inşa edilmiş bir anıttır. Ve Cumhuriyetimiz ancak müsbet bilimlerdeki ilerleme ile, çağın gelişmelerine uygun teknolojiye yer verilen bilimsel çalışmalarla korunabilecektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk; bütün başarılarına Türk milleti ile birlikte hareket ederek ulaşmıştır. Cumhuriyet tarihimizde “Atatürk İlkeleri ve İnkilâpları” olarak adlandırdığımız gelişmeler; tamamen milletin desteğini alarak, milletin temsilcileri tarafından TBMM.'de kanunlaştırılarak bizzat millete maledilmiştir. Bunun için kalıcıdırlar ve değişmez kurallar olarak toplumumuzda kökleşmişlerdir. Bu kurallar 88 yıldır Cumhuriyetin yönetiminde belirleyici rol oynamakta ve gündemimizi belirlemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti; 74 milyona ulaşan genç ve dinamik nüfusuyla, eğitim ve teknolojisiyle, gurur duyduğumuz güçlü ordularıyla, serbest seçimlerle yönetime gelen siyasi kadrolarıyla, dünyaya açılmış serbest rekabet ortamında başarıları her geçen gün artan ticari kapasitesiyle, ülke meselelerine sahip çıkan sivil toplum kuruluşlarıyla, dünyaya yayılmış başarılı bilim adamlarıyla ve eğitim ordularıyla milletinin haklarını her alanda koruyabilecek bir güce erişmiştir.

Modern Türkiye Cumhuriyeti; bin yıldır üzerinde yaşadığı Anadolu'yu gerçek ve kalıcı bir anayurt olarak kabul etmiştir. Bu yurdu modern dünyanın ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda mamur hale getirmiş ve halkının müreffeh bir hayat yaşamasını sağlayacak her türlü tedbiri almaya devam etmektedir.

Mevcut coğrafi konumundan kaynaklanan tehditlere karşı geçen pek çok sınavdan geçerek tecrübe kazanılmış başarılı bir mücadele ile bugünlere gelinmiştir. Bugün Türk milleti; kendisine uzanacak namert elleri hukuk ve demokrasi kuralları içinde altedecek güce, tecrübeye, bilgiye ve cesarete sahiptir.

Cumhuriyetimizn kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Türk milletinin öz benliğinde bulunan hürriyet, bağımsızlık, dürüstlük, çalışkanlık ve bilimsellik gibi özgün vasıflarını modern bir devlet bünyesinde biraraya getirmenin huzuru ile anıtkabirde yatmaktadır.

Türk milleti olarak; Ata’nın ölümsüz eseri olan Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak zorundayız..Dr. Tahir Tamer Kumkale
28 Ekim 2011 Cuma

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale