17 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR, SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Büyük Türkiye (Ali Nazmi Çora)
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

 15 Eylül 2000 Cuma 

Ülkemizin sahip olduğu potansiyel ile halen bulunduğu durum mukayese edildiğinde üzülmemek elde değil. Herşeyimiz var, fakat yıllardır süren istikrarsız yönetimler ile yaratılan güvensizlik ortamı sonucunda ülkemiz dünya üzerinde arzu edilen yerde olmadığı gibi insanlarımızda bekledikleri ve layık oldukları huzur ve refah ortamına ulaşamışlardır. Ali Nazmi Çora Bey gönderdiği yazısında Türkiye'nin dışarıdan görünümünü rakkamlarla şekillendirmiş. Ortada görülen manzara umut verici. Demekki yeterli alt yapımız var ,o halde biraz üst yapıyı( yönetim ve insani ilişkiler) geliştirerek istenilen sonuçlara ulaşmamız mümkün olabilecek (T.T.K)

Gönderici Ali Nazmi Çora (11 EYLÜL 2000)

Toprakları Türkiye'den büyük ülkeler arasında kişi başına milli geliri de, satın alma gücü paritesine (ppp) göre Türkiye'den büyük olan sadece altı ülke var: ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Meksika, Suudi Arabistan. Toprakları Türkiye'den küçük fakat nüfusları Türkiye'den büyük ülkelerin içinde kişi başına milli geliri Türkiye'den yüksek olan iki ülke daha var: Almanya ve Japonya. Nüfusu, 50 milyonun üzerinde olan diğer ülkeler de dikkate alınacak olursa bu listeye Fransa, İngiltere, İtalya ve Tayland'ı da eklemek gerekir.

Bu değerlendirmeye göre yüzölçümü ve nüfusu Türkiye'den büyük ülkeler arasında kişi başına milli geliri de Türkiye'den fazla olan toplam sekiz ülke bulunuyor. Nüfusu 50 milyonun üzerindeki ülkeler de hesaba katıldığında ise Türkiye dünyada 13. sırada geliyor.

2050 yılına doğru Türkiye ve komşularının toplam nüfusu AB'nin bugünkü nüfusunu aşacak. Bölgede barış, siyasi istikrar, demokratik gelişme ve işbirliği sağlanabildiği taktirde Türkiye süper güç olacaktır.

Nüfus ve topraklarının genişliği gibi unsurlar bir yana bırakılsa bile AB üyeliğine aday olan ülkelerin hiçbirinin toplam gayri safi milli hasılası Türkiye'nin düzeyine yaklaşamıyor. "ppp" esasına göre yapılan hesaplamalarda;

 - Avrupa'da toplam GSMH'sı Türkiye'yi geçen beş ülke var: Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya. Bunlara bir de Rusya'yı eklemek gerekiyor.
 - Kuzey ve Güney Amerika'da GSMH'sı Türkiye'den büyük sadece dört ülke var: ABD, Kanada, Meksika, Brezilya.
 - Asya kıtasında sadece altı ülkenin GSMH'sı Türkiye'den yüksek: Japonya, Çin, Hindistan, Endonezya, Güney Kore, Tayland. Bu ülkelerin dışında Türkiye'den zengin ülkeler arasında bir de Avusturalya var.
 - Toplam gayri safi milli hasıla (ppp) esas alınırsa, OECD'nin kayıt dışı ekonomiyle ilgili tahmini bir yana bırakılsa bile, 408 milyar dolarlık toplam geliriyle Türkiye dünyada 17. sırada yer alıyor. Kayıtdışı ekonomi de eklenince Türkiye dünyada 9ncu sırada.

Toplam gayri safi milli hasıla rakamlarına bakıldığında Türkiye ekonomisi Almanya'nın yaklaşık dörtte biri, İngiltere'nin yarısı. Buna karşılık İrlanda'nın altı katından, Danimarka'nın üç katından, İsveç ve Avusturya'nın iki katından daha büyük. Avusturya, Danimarka ve Finlandiya'nın toplamı Türkiye'nin ekonomik gücüne ancak erişiyor.

Türkiye'yi başka açılardan eleştirenler bile ekonomiye tam anlamıyla liberal bir nitelik kazandırıldığını tartışma konusu yapamıyorlar. Bugün dünyanın en büyük ekonomileri ve sanayileşmiş ülkeleri arasında yapılan kıyaslamalarda bile bu açıdan Türkiye ön sıralarda yer alıyor. Bugün dünyada liberal ekonomi kuralların bağlılığın ölçütlerinden biri olan korumacılıktan kaçınmada Türkiye sekizinci sırada geliyor. Yani yabancı sermayeye, yatırımcılara en geniş olanakları veren, yabancı yatırımcıyla yerli yatırımcı farkını gözetmeyen ülkeler arasında Türkiye ön sıralarda yer alıyor. Aynı şekilde devletin firmalarını sübvansiyonlarla en az desteklediği ülkelerden biri Türkiye.Bu alanda dokuzuncu sırada. Devletin üretime en az müdahale ettiği 11. ülke Türkiye. Gene ekonomide hiçbir cins, ırk, milliyet farkı gözetmeden herkese eşit şartların yaratılmasında da dünyanın en ileri ülkeleri arasında 11. sırada geliyor.


Dr. Tahir Tamer Kumkale
15 Eylül 2000 Cuma

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale