08 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM............

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Muzaffer Özdağ bey
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

 5 Şubat 2011 Cumartesi 

Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda milletlerarası temas ve münasebetlerde, bütün çağdaş milletlere paralel ve onlarla bir ahenkte yürümekle beraber, Türk içtimai heyetinin hususi seciyelerini ve başlı başına müstakil hüviyetini mahfuz tutmaktır.
(Gazi Mustafa Kemâl Atatürk - 1930)

Bugün 5 Şubat 2011. Türk Dünyası için acılı günlerden biri. Büyük Türk milliyetçisi, bilge insan, Muzaffer Özdağ Beyi dokuz yıl önce bugün toprağa verdik.  Toprağı bol, yeri cennet olsun.  Her fâni gibi vücudu toprak olan Muzaffer Özdağ’ın fikir ve düşünceleri Türk kültür dünyasına ışık saçmaya devam ediyor. Türklük yeryüzünde kaldığı sürece bu bilge insanın fikir ve düşünceleri nesilden nesile aktarılarak  sonsuza kadar yaşayacaktır.

Günümüzde acımasızca sürdürülen küresel psikolojik harekat saldırıları ile yozlaştırıp unutturulmaya çalışılan milli kültürümüz yüzünden, milletimiz kendi özüne ve milli değerlerine sahip çıkarak onları yüceltenleri değil, onu bozanları baştacı etmeyi ve tanımayı adet haline getirmiştir. Bu bakımdan Muzaffer Özdağ gibi Türk aydınları bilerek ve isteyerek unutturulmaya çalışılmaktadır. Bu yüzden büyük Türk aydını Muzaffer Özdağ Beyi ölümünün 9 uncu yılında hatırlatmayı önemli bir görev olarak  kabul ediyorum.

Muzaffer Özdağ Bey; 1933 yılında Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde doğdu. Babası maliye memuru Kerim Özdağ, annesi ev hanımı Nuriye Özdağ'dır. Meslek olarak askerliği seçti. 1950'de Kuleli Askeri Lisesini, 1952'de Kara Harp Okulunu, 1954 yılında Piyade Okulunu birincilikle bitirdi. 1956 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kıta hizmetinde yoğun bir savaş eğitimini sürdürürken Türk Ordusunun Modernizasyonu projeleri üzerinde de çalışan Muzaffer Özdağ Kara Harp Akademisinden 1960 yılı Mayısında Cumhuriyet döneminin en genç kurmay subayı olarak mezun oldu.

Çok genç yaşta olmasına rağmen 27 Mayıs 1960 müdahalesinin planlama ve icrasında ön safta yer aldı.  İhtilalde TBMM görevini yüklenen Milli Birlik Komitesi için geçici anayasa ve iç tüzüğü hazırladı. MBK Başkanlık Divanı Üyesi ve Basın Sözcüsü olarak görev yaptı. Milli Birlik Komitesinin partiler üstü tarafsız ve inkılâpçı bir çizgiden ayrılmaması görüşünü savunduğu için, 13 Kasım 1960'da gerçekleşen bir karşı darbeden sonra MBK'den ayrılan ve 14'ler diye anılan üyelerden biri olarak Japonya'da Türkiye Büyükelçiliği nezdine hükümet müşaviri ünvanı ile atandı. 1961-1962 yıllarında Japon modernizasyonunu inceledi. Türkiye için Modern, Milliyetçi ve İnkılâpçı bir siyasi parti programı hazırladı.

1963 yılında Türkiye'ye döndü. Arkadaşları ile CKMP'ye (Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi) girdi. 1965 yılında Afyon Milletvekili olarak TBMM’ne giren Muzaffer Özdağ TBMM'e sunduğu önerilerle bütün partileri gençliğin sürüklendiği ideolojik buhran, örtülü saldırı ve bölücü ihanet tehdidi konusunda uyardı. Partiler arası iktidar mücadelesinin hizmet yarışı olmaktan çıkarak cepheleşmeye yöneldiğini görünce CKMP'nin Milliyetçi Hareket Partisine dönüşme sürecinde 1969 yılında politikadan tamamen çekildi. Serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Muzaffer Özdağ, ömrünün son 30 yılını Türkiye ve Türk Dünyası Jeopolitiği ile ve Türk Kültürü ile ilgili ilmi çalışmalara ayırdı. Fikir ve düşüncelerini yazarak, konuşarak, kitap ve doküman haline getirerek, bilimsel çalışmalara katılarak her plâtformda açıkladı.

Türk'ün,Türkiye'nin ve Türk Dünyası'nın aşığı olan, Türk Kültürü'nün  yaşaması ve yücelmesi için yapılan bütün organizasyonlarda fiilen yer alan Muzaffer Özdağ'ın kaybı ile Türk Dünyası öksüz kalmıştır.
Yeri zor doldurulacak bu bilge kişiyi ölümünün dokuzuncu yılında rahmetle ve saygı ile anıyorum.

Bilindiği gibi şahsi menfaatlerini ülkenin milli menfaatlerinin gerisinde tutan  Muzaffer Özdağ gibi bilge kişiler malesef fani yaşamlarında lâyık oldukları mevkilere ulaşamazlar. Ülkeye ve insanlarımıza daha fazla hizmet üretebilecek mevki ve makamlara gelmeleri de binbir entrika ile engellenir.  Buna rağmen Muzaffer Özdağ gibi mümtaz kişiler hangi hâl ve şartta bulunursa bulunsunlar doğru bildiklerini korkmadan, çekinmeden büyük bir vukûfiyetle açıklamayı kendilerine vazife edinmişlerdir. Onlar bıkmadan anlatmışlar, yazmışlar ve milleti uyarma görevini hakkıyla yerine getirmişlerdir.

Dokuz yıl sonra keşke, Sayın Özdağ’ın kırk yıl milletiyle paylaştığı ve bir yerlerde bölük pörçük bulunan fikir ve düşüncelerinin tasnif edilerek bir Muzaffer Özdağ Külliyesi olarak milletimizin ve dünya insanlığının hizmetine sunulduğunu görebilseydik. Dokuz yıl sonra keşke, Muzaffer Özdağ ismine hatıra pullarında, paralarında, cadde ve sokak isimlerinde rastlayabilseydik...

Dokuz yıl sonra keşke, kurulmasına katkıda bulunduğu ve bizzat yönettiği vakıf ve derneklerden birine Muzaffer Özdağ ismini verebilseydik. Dokuz yıl sonra keşke, Muzaffer Özdağ ismini yaşatmak için hizmet verdiği kuruluşlar tarafından Muzaffer Özdağ anısına Türk Dünyası ile ilgili Makale, Şiir, ve Araştırma yazıları yarışmalarının düzenlendiğine şahit olabilseydik.

Muzaffer Özdağ ismi bize; Globalleşme adı altında her geçen gün yitirmeye başladığımız milli hasletlerimizi ve kültür değerlerimizi mutlaka yaşatmak zorunluluğunda olduğumuzu hatırlatmaktadır. Milletine gönülden hizmet edenleri hatırlamayan ve onların fikir ve düşüncelerini yaşatmayan milletlere geleceğin küreselleşmiş dünyasında yer yoktur. Böyle milletlerin sonu ancak sömürge toplumu olmaktır.

Bugün, sahip olduğumuz jeopolitik değer yüzünden küresel mihraklar tarafından acımasızca gerçekleştirilen Asimetrik Psikolojik Savaş saldırıları ile ülkemiz; milli değerlerinden habersiz, televole zihniyetli, bomboş beyinli, milli ülkü ve değerlerinden yoksun, sadece tüketmeyi düşünen garip insanların kalabalık olarak yaşadığı topraklar haline getirilmeye çalışılmaktadır...

Bilelim ki küresel güçlerin korkup çekinecekleri tek husus vardır. O’da ülkemizde her şeye rağmen yaşatılan Milli Ruh, Milli şuur ve Milli duruştur. Yani Türk Milliyetçiliği’dir. İşte bunun için bizi bulunulan çıkmazdan kurtaracak husus; Türklüğümüze, Türk Kültürüne ve vatan topraklarına sahip çıkacak nesillerin varlığı ile küreselleşmeye karşı durulmasıdır. Kurtuluşumuz Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, Türk ülküsüne inanmış, milliyetçi ve inançlı kadrolarımızın elindedir.

Böyle kadrolarının yetiştirilmesi için Muzaffer Özdağ gibi bilge adamların fikirlerinin sahiplenilerek yaşatılması zorunluluk olarak önümüzde durmaktadır.

Ruhun şâd olsun Sayın Muzaffer Özdağ...


Dr. Tahir Tamer Kumkale
5 Şubat 2011 Cumartesi

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale