08 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM............

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Dilimiz kimliğimizdir. Kimliğimize sahip çıkalım
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

 26 Eylül 2009 Cumartesi 

Türk demek, dil demektir. Ulusun çok açık niteliklerinden birisi de dildir. Her şeyden Önce ve kesinlikle Türkçe konuşulmalıdır.
(Gazi Mustafa Kemâl Atatürk - 1930)

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle 26 Eylül 1932’de Dolmabahçe Sarayı’nda toplanan Birinci Türk Dili Kurultayı’nın açılış günü olan 26 Eylül, ülkemizde Dil Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Çağdaş Türkiye’nin en önemli kültür kurumu Türk Dil Kurumu’da Dil Kurultayından kısa bir müddet evvel 12 Temmuz 1932’de Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla kurulmuştur. Uluslaşmanın en önemli temellerinden biri dilimizdir.

Türkçe'nin gelişmesi, özleşmesi, zenginleşmesi yolunda Türk Dil Kurultaylarının çok önemli yeri vardır. Birinci Dil kurultayına çok sayıda bilim adamı, gazeteci, yazar, devlet adamı ve sanatçı katılmış ve Gazi kurultayı sonuna kadar takip etmiştir.

O yılların dil proğramında "tasfiyecilik" yani yabancı kökenli kelimeleri temizleyerek saf Türkçeyi yaratma politikası uygulanıyordu. Atatürk bahane edilerek Dil Kurumu vasıtasıyla tasfiyecilik sürdürüldü ve sonunda Türkçe fakirleşti. 1914 basımlı Ali Seyyid'in "Kamus - ı Osmani"sinde 30 bin kelime vardı. TDK’nun Türkçeyi tam onüç yıl sözlüksüz bıraktıktan sonra 1945'te 20 bin kelimelik bir sözlük yayımlayabildiği ise acı gerçeğimizdir.

Milli birlik ve beraberliğimizin gerçek teminatı olan Türkçenin yanında bugün etnik kimlikler öne çıkartılarak başka dillerinde anayasa ile resmi dil yapılması istekleri israrla dile getirilmektedir. Oysa bugün küresel güçlerce istenilmeyen ulus-devlet yapımızın muhafazası için her zamankinden daha fazla dilimizi korumaya özen göstermemiz gerekmektedir.

Turgut Özal döneminde Türkiye’nin adeta küçük Amerika olduğundan bahsolunurdu. Amerika’ya ve Amerikalı’ya benzemek ayrı bir övünç vesilesiydi. Bu konuda alınan mesafeler iç basında etraflıca anlatılır ve bundan da büyük bir gurur duyulurdu.

Dil Bayramını idrak etiğimiz bu günlerde Türkiye’yi Amerikanlaştırma çalışmalarının son aşamasına gelmiş olduğunu söyleyebiliriz. İnsanlarımız bütün benliğiyle ne kadar Amerikanlaştığını ispat için birbiri ile yarışır hale gelmişlerdir. Cadde ve sokaklardaki reklam panoları ile medyamızda bunun sayısız örneklerini görebiliyoruz.

Amerikanlaşmak bizi ileriye mi, yoksa geriye mi götürür? sorusuna cevap aradığımızda; Amerikalıya benzemenin bizi ileriye götürmediğini, bizi hızla kendimizden uzaklaştırıp milletleşme vasfını kaybetmiş, amaçsız ve hedefsiz boş beyinli kalabalıklara dönüştürdüğünü görürüz... Kalabalıklar, yani amaçsız insan toplulukları her yerde vardır. Ama bu kalabalıklar devlet olmanın temel vasfından biri olan milleti temsil etmezler. Yani, kalabalık insan yığınlarının özgürlükleri, hürriyet ve bağımsızlıkları, millet olarak vatan seçtikleri topraklarda kendi kendilerini idare ettikleri milli devletleri olamaz.

ABD, bugün kurduğu güçlü ekonomik sistemi ve buna bağlı olarak ayakta tuttuğu ordusu ile görünürde dünyanın tek hakimidir. Ama bu hakimiyet sanaldır. Çünkü güçlü ve kalıcı devletler güçlü milletlere dayandıkları takdirde süreklilik arzederler. Bugün ABD’ni devlet yapan Vatan, Millet ve Siyasi Otorite gibi üç temel organdan millet vasfı geçen 250 senede oluşturulamamıştır. Günümüzde kültürel özellikleri oturmuş belli bir Amerikan milleti de yoktur. 250 yıllık çaba özgün bir Amerikan kültürü oluşmasına da yetmemiştir.

Atatürk “Cumhuriyetin temeli kültürdür”der. Gazi bu sözüyle Türkiye Cumhuriyetini 12.000 yıllık köklü Türk Kültür hazinesi üzerine inşa ettiğini vurgulamaktadır. Çünkü Gazi bilmektedir kültür ve bu kültürün ifade vasıtası olan Türkçe; milletimizin ve bu milletin oluşturduğu devletimizin nüfus kağıdıdır. Kimlik belgesidir.

Kültür binlerce öğenin uzun süre ayni şekilde yapılmasından oluşmuş kalıcı, vazgeçilemez ve kısa sürede değiştirilemez karakter özelliğidir. Kültür; milletin özüdür. Kültür bir kaç yılda değil, en az bin yılda oluşur. Bin yıl ayni yemeği ayni şekilde yapan insanlar sonunda bu yemeğin kendilerine ait olduğunu ispat ederek onu kendilerine malederler. Yani Türk yemeği olarak anılması için biber dolması’nın bin yıl ayni şekilde yapılması ve nesillerden geçerek günümüze ayni tarzda ulaşması gerekir.

ABD, bugün bir ortak kültüre veya bir ortak millete sahip değildir. Bu durumda siz kendinizi ABD yöneticilerini yerine koyun. Gücünüzü biliyorsunuz ve dünyayı yönetmek istiyorsunuz. 12.000 yıllık bir kültür varlığını günümüze taşıyan Türk milletini yönlendirmek için Amerikan halkını Türk milletinin kültür düzeyine çıkarmak mümkün mü.?

Bunun doğal cevabı da hayır olacağına göre ne yapmanız gerekiyor.? Siz bu kültürlere ulaşamıyorsanız onları kendi seviyenize çekeceksiniz. Yani, gelişmiş kültürleri bozarak onu kendi yoz kültürünüz seviyesine indirgemek için çalışacaksınız.

İşte günümüzde külür emperyalizmi adı altında yapılan budur. Kendilerini bizim seviyemize çıkaracakları yerde bizi kendi seviyelerine indirmeye çalışmaktadırlar. Bu faaliyet kitle iletişim araçlarındaki müthiş gelişmeden de yararlanılarak sürdürülmektedir.

Bunun için öncelikle bizi biz yapan dilimiz bozulmuştur. Bundan sonra kendi dilimizle ayakta tuttuğumuz sosyal yaşantımız, edebiyatımız, şiirimiz, romanımız, ve diğer sanat eserlerimiz ile birlikte milli değerlerimizle bütünleşen milli şuurumuz ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Bunların devamı olarak ülkemin sokaklarında anlamını ve manasını bilmediğimiz tabelalar teker teker bildiklerimizin yerlerini almaya başlamıştır.

Bin yıl önceki Karacaoğlanları, Köroğlu destanının her kelimesini anlayan nesiller bugün babanın oğlu ile yabancılaştığı bir seviyeye getirilmiştir.

Bilim yapacağız diye dünyanın en zengin dili olan Türkçe bırakılmıştır. Milletine , devletine ve tarihine en büyük hıyaneti yapan basiretsiz yöneticiler sayesinde Eğitim ve Öğretim dilimiz olarak İngilizce esas olarak alınmıştır. Halbuki İngilizce dünyanın en zayıf dilidir ve bu dille değil bilim yapmak en basit meramınızı bile anlatmanız mümkün değildir.

Açın kendilerinin hazırladığı meşhur REDHOUSE sözlüğünü. Her ingilizce kelimenin karşısında en az 8-10 tane Türkçe kelime bulacaksınız. Sadece WASTE kelimesinin karşılığında tam 41 tane TÜRKÇE sözcük olduğuna şahit olacaksınız.

Anlamamakta direnen uyuşturulmuş beyinlere bir daha anlatalım. Sizin günlük yaşantınızda tam 41 kelime ile anlattığınız kavramların karşısında onların sadece bir kelimeleri vardır. Yani, zayıf diye değiştirilmeye çalışılan Türkçemiz İngilizceden 41 kat daha zengindir. İşte bilim dili budur. Eğer gerçekten dünyayı yöneteceksen, kullanacağın dünya dili de İngilizce değil Türkçe olmalıdır.

Şimdi ne oluyor. Sen bu zengin dilini terk ediyorsun ve dünyanın en zayıf dilini kullanmak için bütün eğitim ve öğretimde “Türklerin bilimde ileriye gidebilmesi için yapıyorum“ diyerek İngilizceyi esas alıyorsun. Adamlar bizden ilerde ise ve biz geri kaldı isek bunun sebebi onlar değil, bizleriz. Dün biz onlardan ilerde idik. Ama o zaman Türkçe düşünüp, Türkçe okuyor ve yazıyorduk. Şimdi kendi dilimizle değil, onların dili ile öğrenmeye çalıştığımızdan daima onlardan geride kalmaya mahkum oluyoruz.

Yani geri kalışımızın sebebi onlar değildir. Suçlu tamamen Amerikan sevdası uğruna dilini ve kültürünü milletine unutturan ve yabancı kültürlere milletini teslim etmeyi ilericilik sayan Türk yönecilerindedir.

Sonuç olarak; Türk dili ile birlikte Türk Kültürü de büyük bir hızla ortadan kalmak üzeredir. Acilen ve ivedilikle tedbir alınmadığı takdirde ülkemiz artık küçük değil, gerçek Amerika olacaktır. Yöneticilerimiz tarihi vebal altındadır. Tarihimiz kültürünü kaybeden soydaşlarımızın başka milletler olarak tarih sahnesinde yer aldığının örnekleri ile doludur.

Yabancı dille öğretimle bugün hem öğrencilerimizin ve hemde öğretim kadrolarının başarısı engellenmekte nesiller giderek kendi öz benliğinden uzaklaşmaktadır. Uzun vadede ise Türkçemiz bilim dili olma vasfını tamamen kaybetmesinin yanında milli dil niteliğini de kaybedeceğinden dilin milletleşmedeki önemli etkisi tamamen ortadan kalkacaktır. Yani milletimiz millet olma vasfını kaybedecektir.

Dilin kaybı ile milli bilinçten yoksun, kendine, milletine ve devletine güvenmeyen, dışa karşı başı eğilmiş, küresel güçlerin maşası durumundaki nesiller ortaya çıkacaktır.

Milletleşme ve çağdaşlaşma ancak ana dille eğitim ve öğretim ile gerçekleşebilir. Bunun aksini düşünmek bu ülkeye ve insanlarımıza karşı yapılmış en büyük hıyanettir.


Dr. Tahir Tamer Kumkale
26 Eylül 2009 Cumartesi

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale