08 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM............

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Can Dündar'lara rağmen 'Mustafa' sonsuza kadar yaşayacaktır
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

 7 Kasım 2008 Cuma 

Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir.
(Gazi Mustafa Kemal Atatürk - 1929)

Can Dündar’ın “Mustafa” filmi gereğinden çok gündemde kaldı. Bilerek veya bilmeyerek filmin reklâmı yapıldı. Ve birileri milletimizin ve tüm insanlığın fikri lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ün sırtından büyük paralar kazandı.

Biliyoruz ki O’na “Mustafa “ şeklinde hitap edebilmek sadece anne ve babasının tekelindedir. Üçüncü şahısların “Mustafa” ismini kullanması abesle iştigaldir. Ben yazılarımda üşenmiyorum ve ısrarla “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” ibaresini kullanıyorum. Bu şekilde O’na daha yakın olduğumu hissediyorum.

Dündar’ın filmi ne kadar kötü olursa olsun 70 milyon tarafından mutlaka görülmelidir. Ancak bu sayede mukayese ortamı yaratılarak Gazi’nin gücü bir kere daha vurgulanmış olacaktır. Ben Atatürk’ün geride bıraktıklarının yeterince büyük olduğunu biliyorum. Ülkemiz ve milletimize sağladığı önemli kazanımların, kötüleyenlerin bütün çabalarına rağmen O’nun değerini asla milletimizin gözünden düşüremeyeceğine inanıyorum. Ve yine inanıyorum ki bu filmi benim gibi, dikkatle izleyenlerin o büyük insana olan sevgilerinin azalmayacağına ve hatta ona daha fazla bağlanılacağına inanıyorum.

İşte yine soğuk bir 10 Kasım günü geldi çattı. Yine bayrakları yarıya indireceğiz. Yine bir gün için yüzlerimiz üzgün ve gözlerimiz ağlamaklı olacak. Ve bunlar sonsuza kadar devam edecek..

10 Kasım 2008’de, yani Ata’nın aramızdan ayrılışının 70 inci yıldönümünde, kendisine en fazla ihtiyacımız olan bir dönemde önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde tazimle eğiliyoruz.

Binlerce yıllık Türk tarihinde yer alan Türk kahramanlarının ve devlet adamlarının sonuncusu olan Atatürk Türklüğün altın çağının simgesidir. Bu simge Türk ismini yeniden dünyaya kazımıştır. Bugün Türk milleti ve bütün insanlık âlemi O'nun fikir ve düşünceleri ile yaşantılarına yön vermektedir. İnanıyorum ki bu aydınlanma yarın da devam edecektir.

Son dönemde küresel güçlerin ve içimizdeki satın alınmış uşaklarının özellikle saldırdıkları ve beyinlerimizden silmeye çalıştıkları Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Türk ve dünya tarihi içinde yeri hiçbir zaman doldurulamayacak müstesna bir kişiliktir. Tarihi işlevini bitirmiş bir cihan devletini öz cevherinden Türk milli şuurunu uyandırarak yepyeni bir devlet oluşturmuştur. Öldü denilen Türk milletini yeniden tarih sahnesinin çok saygın bir toplumu haline getirmiştir. Milletimiz bunun bilincindedir. Saldırılar milletimizin O’na olan sevgisini ve sarsılmaz inancını azaltmamakta, bilakis güçlendirmektedir.

Atatürk, çok genç denilecek bir çağda 57 yaşında aramızdan ayrıldı. Fakat geçen yetmiş yıl boyunca O'nun yarattığı düşünce sistemi bütün unsurları ile Türk toplumunun yaşantısına yön verdi. Türk milleti Ata'sının İlke ve İnkılâpları doğrultusunda onun gösterdiği hedeflere ilerleme gayreti içindedir. Günümüzün gelişmiş kitle iletişim sisteminin imkânlarından yararlanan Atatürkçü Düşünce Sistemi; artık milli sınırlarımız dışına taşarak evrenselleşmiş ve dünya milletlerine de her alanda ışık tutmaya başlamıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte geçen asra damgasını vuran Hitler, Mussolini, Stalin, Lenin, Mao Che Tung, Tito gibi liderler fikirleri, eserleri ve heykelleri ile birlikte tarihin derinliklerinde yerini almışlardır. Atatürk yaşayan ve tarihe damgasını vuran tek liderdir. O'nu bugün yaşatan ve yarınlarda da yaşatacak olan husus; TUTARLI, DENGELİ ve UYGULANABİLİR bir düşünce sistemine sahip bulunmasıdır.

"Atatürkçülük", "Atatürkçü" ve "Atatürkçü Düşünce Sistemi" kavramlarını günlük yaşantımızda çok sık kullanıyoruz. Bu kavramlar Anayasamızın fikri özünü teşkil etmesinin yanında, toplum hayatımızı yönlendiren birçok önemli yasalarda belirleyici, yönlendirici ve yol gösterici nitelikleriyle kullanılarak kurumsallaşmıştır. İşte bu yüzden birkaç kendini bilmezin yanlış ve eksik değerlendirmesi ile yara almaz ve değerini kaybetmez..

"Atatürkçü Düşünce "kavramı ile Mustafa Kemal Atatürk'ün kaynağını ve gücünü Türk Milleti'nden, O'nun binlerce yıllık tarihi geçmişinden ve kültüründen aldığı; günümüz şartlarına, akla, mantığa, Türk milleti'nin ihtiyaçlarına, arzu ve isteklerine, kabiliyet ve becerilerine, çağdaş bilim ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde geliştirdiği; Türk insanının ve Türk toplumu'nun davranış ve faaliyetlerinin Türk milli hedefleri doğrultusunda yönlendirmek ve yönetmek için ortaya koyduğu düşünce ve görüşlerin tümü akla gelmektedir.

Atatürkçü Düşünce'yi bir bütün olarak kendisine hayat tarzı seçmiş ve uygulamakta olan kişiye "Atatürkçü" diyoruz. Bugün ülkemizde Atatürkçülerin sayısı sanıldığından da büyüktür.

Atatürkçülerin topluca ve bir bütünlük içinde davranışlarını ve eylemlerini ise "Atatürkçülük" olarak tanımlıyoruz. Atatürkçülük ise günlük hayatımızda vazgeçilemez unsurlar arasında çoktan yerini almıştır.

Atatürkçü Düşünce'nin en büyük özelliği zamanımıza kadar kitleleri yönlendiren düşünce sistemlerinin dışında tamamen Türklüğe has milli bir karakter taşımasıdır. Atatürkçü Düşünce; Türk toplumunu her alanda güçlendirmeyi hedef almasına rağmen EVREN-DÜNYA-İNSAN ve TOPLUM hakkında ortaya koyduğu fikirleri ve özellikle "Millet Egemenliği", "Milli Hâkimiyet" ve "Tam Bağımsızlık" gibi temel düşünceleri ile artık bizim malımız olmaktan çıkmıştır. Evrensel boyutlara ulaşarak dünya milletlerinin ortak malı olmuştur.

Bugün Türk milletinin tamamı Atatürk'ü tanımakta, benimsemekte ve O'nu sevmektedir. Bu gerçek ortada iken; devletçe ve milletçe 70 yıl gibi uzun bir sürede; Atatürkçü Düşünce açısından yapılması gerekenleri yapabildik mi, O'nu her yönü ile anlayıp, anlatabildik mi, neler yapılabilirdi ve daha neleri yapmamız gerekiyor, Atatürkçü Düşünce'nin Türk milleti'nin yaşantısında sonsuza kadar yönlendirici olması için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? gibi sorulara bulunacak mantıklı cevaplar Atatürkçülüğün ülkemizdeki yerini ve gelecekteki geçerliliğini belirleyecektir.

Bu sorulara cevap vermek ve bu düşünceyi sonsuza kadar yaşatacak sistemleri bilimsel yollardan araştırmak, bulmak ve bulduklarını milletin tüm yaşantısında uygulanabilir bir hale dönüştürmek işini yürütecek teşkilâtlar Anayasa ve yasalarla kurulmuş ve görev yapmaktadır.

Anayasamızın 134'ncü Maddesinde kurulması öngörülen ve 11.8.1983 gün ve 2876 Sayılı Kanun ile faaliyete geçen "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu" bünyesindeki "Atatürk Araştırma Merkezi" sorumluluğunda Atatürkçülük faaliyeti koordineli bir şekilde sürdürülmektedir.

10 Kasım 2008 Türkiyesinde; Ülkesini ve milletini seven her Türk Atatürkçü olmalıdır ve her Türk Atatürk'ü ve Atatürkçü Düşünce'yi anlamak için çaba harcamalıdır. Milletimiz O'nu tanıdıkça kendini tanıyacaktır. Geleceğine ait güveni artacaktır. Sonunda yarınlarına çok daha iyimser gözle bakacaktır.

Ölümünün 70'nci yılında “ daha nice “MUSTAFA” filmleri milletimizdeki Atatürk sevgisini azaltmaya yetmeyecektir. Milletimiz çıkacak her yeni “Mustafa”da Ata’sına daha sıkı sarılacaktır.

Türk milleti'ne kutsal Anadolu toprakları üzerinde ölümsüz eseri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni armağan eden Atatürk'ü saygı ile anıyor ve eserlerini sonsuza kadar yaşatacak genç nesillerimizin var olduğunun bilinmesini istiyorum.


Dr. Tahir Tamer Kumkale
7 Kasım 2008 Cuma

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale