29 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR, SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Atatürkçü Düşünce Sistemi - 19
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

 18 Ocak 2005 Salı 

Bugünün ihtiyaçlarına uygun kanun yapmak ve onu iyi tatbik etmek refah ve ilerleme vasıtalarının en mühimlerindendir.
(Gazi Mustafa Kemâl Atatürk - 1925)

TÜRK MİLLETİNİ İÇİNE DÜŞTÜĞÜ GÜVEN BUNALIMINDAN ÇIKARACAK TEK ÇARE ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNE SAHİP ÇIKMAKTIR (18)

"Atatürkçü Düşünce Sistemi" ile ilgili bilgilendirme çalışmalarına ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN YASAL DAYANAKLARI'nı anlatarak devam ediyorum...

Atatürkçü Düşünce'nin temel kavramlar olarak yer aldığı 1982 Anayasasının sekiz maddesini açıklamıştım... Şimdi diğer maddeler üzerindeki çalışmamızı sürdürüyoruz...
- ANAYASANIN BAŞLANGIÇ BÖLÜMÜ,( Açıklandı)
- MADDE-2 : CUMHURİYETİN TEMEL NİTELİKLERİ,( Açıklandı)
- MADDE-4 : DEĞİŞTİRİLEMEYECEK HÜKÜMLER,( Açıklandı)
- MADDE-42 : EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAKKI VE ÖDEVİ,(Açıklandı)
- MADDE-58 : GENÇLİĞİN KORUNMASI( Açıklandı)
- MADDE-81 : MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ ( Açıklandı)
- MADDE-103: CUMHURBAŞKANI'NIN ANT İÇMESİ (açıklandı)
- MADDE-134: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU( Açıklandı)
- MADDE-174: İNKILAP KANUNLARININ KORUNMASI
-----------------------
Anayasanın buraya kadar incelenen Başlangıç, 2, 4, 42 ve 58 nci maddelerinde Cumhuriyetin temel dayanağının Atatürkçü Düşünce olduğu açıkça vurgulandığına ve bütün Türk Milleti'nin Atatürkçü olarak eğitilmelerinin emredildiğine dikkat çekilmiştir.

81 ve 103 ncü Maddelerde de belirtildiği gibi Anayasamız; Atatürkçü Düşünce Sistemini ülke yönetiminde temel esas olarak almış, YASAMA görevini yürüten milletvekillerinin ve YÜRÜTME'nin başı olan Cumhurbaşkanının yeminlerinde yer vererek bu düşünceyi devletin yönetiminde hakim unsur olarak yerleştirmiştir.

Peki bu düşünce sistemi bilimsel olarak nasıl ortaya çıkarılacaktır. ? Kimler bunu bulup bilimsel metotlarla halkın uygulamasına ve devletin işleyişine dahil edecektir.? Bu konuda yapılan ve yapılamayanları ve uygulamanın başarısını kimler kontrol ve denetleyecektir. İşte bütün bu soruların cevabı yine Anayasa içinde 134 ncü Madde ile oluşturulan ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ile verilmektedir.

1982 Anayasasının 174 ncü maddesi ilede önceki maddelerde oluşturulan Atatürkçü Düşünce Sistemine sahip çıkmak ve bu sistemin temelini oluşturan Atatürk İlke ve İnkılaplarını korumak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde çıkartılan İnkilap Kanunları koruma altına alınmıştır. Bu şekilde Anayasanın Atatürkçü Düşünce temeline dayanması önüne getirilebilecek engeller kaynağında önlenmeye çalışılmıştır...
-- MADDE 174 : ( İNKILAP KANUNLARININ KORUNMASI ) " Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik niteliğini koruma amacını güden ,aşağıda gösterilen İnkilap Kanunlarının, Anayasanın halk oyu ile kabul edildiği tarihte yürülükte bulunan hükümlerinin, Anayasaya akırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz.

1. Tevhidi Tedrisat Kanunu;
2. Şapka İktisası Hakkında Kanun;
3. Tekke ve Zaviyelerle, Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile bir takım ünvanların Men ve İlgasına Dair Kanun;
4. Türk Kanunu Medenisiyle kabul edilen Evlenme Akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair Medeni Nikah Kanunu;
5. Beynelminel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun;
6. Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun;
7. Efendi, Bey, Paşa gibi Lakap ve Ünvanların Kaldırıldığına Dair Kanun ;
8. Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine dair Kanun;

Yukarıda adı geçen sekiz Kanun; Atatürk İlke ve İnkilaplarından en önemli olan ve toplumun sosyo-kültürel yapısını şekillendiren ve çağdaşlaşması yolunda önünü açan vazgeçilemez kanunlar olarak görüldüğünden bu Anayasanın değiştirilemiyecek maddeleri gibi kabul edilerek Atatürkçü Düşünce garanti altına alınmış olmaktadır.

Anayasamızın halk oyuna sunulup kabul edilmesini müteakip birbiri peşisıra çıkarılan bazı temel kanunlar ile Atatürkçü Düşünce'nin geliştirilmesine ilişkin kuruluşlar oluşturulmaya başlanmıştır. Mevcut bazı kuruluşların kanunlarında yapılan değişikliklerle kendilerine bu konuda ek görev ve sorumluluklar yüklenmiştir. Bu kanunlar ve daha önce çıkartılarak Atatürkçü Düşünce'nin araştırılması, bulunması, yayılması ve uygulama alanına geçirilmesi için görev sorumlulukları olan kuruluşları belirleyerek ana görevlerini düzenliyen kanunlardan bazıları aşağıya çıkartılmıştır. Yerim elverdiği sürece bu temel kuruluşların görevlerine çok özet olarak değineceğim...

- 9 Kasım 1983 gün ve 2945 Sayılı MİLLİ GÜVENLİK KURULU ve MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

- 11 Ağustos 1983 gün ve 2876 Sayılı "ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KANUNU

- 4 Kasım 1981 gün ve 2547 Sayılı YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU

- 25 Temmuz 1951 gün ve 5816 Sayılı ATATÜRK ALEYHiNE iŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN

- 23 Eylül 1980 gün ve 2302 Sayılı ATATÜRK'ÜN DOĞUMUNUN 100 ÜNCÜ YILININ KUTLANMASI VE "ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KURULMASI" HAKKINDA KANUN

- 14 Haziran 1973 gün ve 1939 Sayılı MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU

- 28 Kasım 1984 gün ve 3087 Sayılı POLİS YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU

- 11 Kasım 1983 gün ve 2954 Sayılı TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNU

- 13 Nisan 1994 gün ve 3984 Sayılı RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN


Dr. Tahir Tamer Kumkale
18 Ocak 2005 Salı

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale