08 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM............

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Atatürkçü Düşünce Sistemi - 16
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

 14 Ocak 2005 Cuma 

Bugünün ihtiyaçlarına uygun kanun yapmak ve onu iyi tatbik etmek refah ve ilerleme vasıtalarının en mühimlerindendir.
(Gazi Mustafa Kemâl Atatürk - 1925)

TÜRK MİLLETİNİ İÇİNE DÜŞTÜĞÜ GÜVEN BUNALIMINDAN ÇIKARACAK TEK ÇARE ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNE SAHİP ÇIKMAKTIR (16)

“Atatürkçü Düşünce Sistemi” ile ilgili bilgilendirme çalışmalarına ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN YASAL DAYANAKLARI’nı anlatarak devam ediyorum...

Atatürkçü Düşünce’nin temel kavramlar olarak yer aldığı 1982 Anayasasının ilk iki maddesini açıklamıştım… Şimdi diğer maddeler üzerindeki çalışmamızı sürdürüyoruz...
- ANAYASANIN BAŞLANGIÇ BÖLÜMÜ,(Açıklandı)
- MADDE-2 : CUMHURİYETİN TEMEL NİTELİKLERİ,(Açıklandı)
- MADDE-4 : DEĞİŞTİRİLEMEYECEK HÜKÜMLER,
- MADDE-42 : EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAKKI VE ÖDEVİ,
- MADDE-58 : GENÇLİĞİN KORUNMASI
- MADDE-81 : MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
- MADDE-103: CUMHURBAŞKANI’NIN ANT İÇMESİ
- MADDE-134: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
- MADDE-174: İNKILÂP KANUNLARININ KORUNMASI
-----------------------

Anayasa’nın DEĞİŞTİRİLEMEYECEK HÜKÜMLER başlıklı 4 ncü maddesi ile bu Anayasanın 1-2-3 ncü maddeleri arasında yer alarak hiç değişmeyecek ve hatta değişikliği teklif dahi edilemeyecek olan bölümleri içinde yer alan “Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir” ifadeleri ile;

“CUMHURİYETİN ATATÜRKÇÜ NİTELİĞİNİN HİÇ BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLEMEZ” olduğu açıkça vurgulanmaktadır.
-- MADDE 4 : “ Anayasanın birinci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, ikinci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.”

Anayasa’nın Sosyal ve Ekonomik Haklar Bölümünün “EĞİTİM VE ÖĞRENİM HAKKI VE ÖDEVİ”ni belirleyen 42 nci Maddesi ile “HER TÜRK VATANDAŞININ ATATÜRKÇÜ OLARAK YETİŞTİRİLMESİ” öngörülmektedir.

-- MADDE 42 : “...Eğitim ve öğretim, Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz”…

42 nci madde, Anayasamızın Atatürkçü Düşünce ve Atatürkçülük faaliyetleri ile ilgili en önemli vazgeçilemez maddesidir.

Buna göre her seviyedeki eğitim ve öğretim kurumunda (Ana mektebinden üniversite ve lisans üstü eğitime kadar) bütün eğitim plan ve proğramları Atatürkçü Düşünce doğrultusunda hazırlanacak, eğitim kurumlarına gelen herkes birbirini tamamlayacak tarzda sunulan Atatürkçülük öğretisini alarak devletine, milletine, toprağına, bayrağına, özgürlük ve bağımsızlığına sahip, milli şuurla teçhiz edilmiş, dostunu ve düşmanını tanıyan, milli hedeflerine saygılı ve bu hedefler doğrultusunda hareket etmeği milli şiar edinmiş vatan evlatları yetiştirilecektir.

Doğal olarak böyle bilinçlenmiş kişilerden oluşan nesiller Atatürk Türkiyesini sonsuza kadar yaşatacaklardır.

Anayasamız böyle diyor. Anayasaya uygun olarak birbiri peşisıra çıkartılan yasalarımız Anayasamızın bu maddelerini tatbik edecek kurum ve kuruluşları belirliyor ve sorumluluklarını tesbit ediyor...

Peki uygulamada şimdiye kadar ne yapıldı? Şimdi ne yapılıyor ? Ve yarın için ne yapılması planlanıyor ? sorularının cevabının çok olumsuz olduğunu benim kadar bu milletin aydınları da görüyor ve biliyor. Ne yazık ki bütün bunlar kağıt üzerinde kalmaktan öteye geçememiştir. Yani bir bakıma Anayasanın öngördüğü hedefler gerçekleşmemiştir. Ortalığa yığınla sahte Atatürkçü salınmıştır. Bir bakıma açıkça Anayasa ihlali yapılmıştır.

Demekki bu konuda başarılı olunamamıştır. Çünkü henüz öncelikli görev olan Atatürkçü nesilleri yetiştirecek gerçek Atatürkçü öğretmenler yetiştirilememiştir. Onları yetiştirebilse idik, geleceğe daha ümitle bakabilir, bir müddet sonra ülkenin her köşesinin Atatürkçü nesillerle doldurulacağına inanabilirdik...

Oysa bugün milyonlarca öğrencimiz var, fakat içlerinde Atatürkçü olabilenler çok az. Ve ne yazık ki sahte Atatürkçülerin çoğunlukta olduğu bir toplum yapısı oluşmuş durumda.

42 nci maddenin tamamlayıcısı olarak değerlendirilen, GENÇLİK VE SPOR kısmında yer alan GENÇLİĞİN KORUNMASI başlıklı 58 inci Madde; geleceğimizin teminatı olarak gördüğü gençlerimizin yetiştirilmesinde de Atatürkçü Düşünceyi esas alıyor. Ve onları ancak bu tamamen milli düşünce sistemi ile teçhiz ederek koruma altına alabileceğimiz vurgulanıyor. Bu madde ile “TÜRK GENÇLERİNİN ATATÜRKÇÜ OLMALARI ” zorunlu olarak gösteriliyor. Yönetici kadrolara bu konuda sorumluluklar yükleniyor.

-- MADDE 58 : GENÇLİĞİN KORUNMASI. “ Devlet, İstiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır...”

42 ve 58 inci maddeler birlikte değerlendirildiğinde, Anayasamız tüm öğrencilerin eğitim ve öğretimini Atatürkçü Düşünce doğrultusunda yaptırarak toplumun tümünün bu öğretiden geçmesini hedef almıştır. Herhangi bir şekilde okuldan ayrılarak hayatını kazanmak durumunda kalan gençlerimizin de bu öğretiden mahrum kalmasını önlemek maksadıyla, birbirini bütünler mahiyette devletin bütün kuruluşlarında istihdam edilen gençlerimiz için Atatürkçü Düşünce doğrultusunda yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirler alınmasını emretmiştir.

Yani bu Anayasaya göre bu öğreti dışında hiçbir ferdin kalmasına izin verilmemiştir. Kağıt üzerinde görevler belirtilmiş ve sorumlular tesbit edilmiştir. Fakat uygulama konrtrol ve denetime tabi tutulmamıştır...


Dr. Tahir Tamer Kumkale
14 Ocak 2005 Cuma

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale