29 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR, SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Atatürkçü Düşünce Sistemi - 15
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

 13 Ocak 2005 Perşembe 

Bugünün ihtiyaçlarına uygun kanun yapmak ve onu iyi tatbik etmek refah ve ilerleme vasıtalarının en mühimlerindendir.
(Gazi Mustafa Kemâl Atatürk - 1925)

TÜRK MİLLETİNİ İÇİNE DÜŞTÜĞÜ GÜVEN BUNALIMINDAN ÇIKARACAK TEK ÇARE ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNE SAHİP ÇIKMAKTIR (15)

"Atatürkçü Düşünce Sistemi" ile ilgili bilgilendirme çalışmalarına devam ediyorum;

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN YASAL DAYANAKLARI; Bugün devletimizin çatısını teşkil eden ve 2709 sayılı kanun ile milletin %92 oyunu alarak kabul edilen 1982 ANAYASASI, şimdiye kadar ne bizde ve ne de dış ülkelerde benzeri olmayan bir şekilde bir fikri temele ve bir ana düşünceye dayandırılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Anayasası; ATATÜRK İLKELERİ ve ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ " temeli üzerine inşa edilmiştir. Demek ki Anayasamız gücünü Atatürk İlkeleri ve Atatürkçü Düşünce Sisteminden almaktadır. Bu Anayasa ile getirilen bütün kurallar bu fikri temele oturtulmak ve kanunlarımızda bu fikri temele uymak zorundadır...

Müteakip satırlarda önce Anayasamızın Atatürkçülük ve Atatürkçü Düşünce Sistemini esas olarak kabul ettiği maddelerini göreceğiz. Bundan sonra da Anayasaya uygun olarak Atatürkçü Düşünceyi araştırıp, inceleyecek ve bunu bilimsel metotlarla yürüterek halkımızın hizmetine sokacak olan kurum ve kuruluşlarımızla ilgili kanun maddelerinin ilgili maddelerini inceleyerek devletimizin Atatürkçülük ile ilgili ne kadar sağlam bir alt yapı hazırladığına şahit olacağız.

Ancak bundan sonra demokratikleşme adı altında ve Uyum Yasaları perdesi ardına gizlenerek dış baskılar ile dayatılarak yaptırılan bütün Anayasa değişikliklerinde hedefin bu fikri temelin sulandırılması ve nihayet kaldırılması gayretlerine yönelik olduğunu bütün çıplaklığı ile görebileceğiz..

Şimdi Anayasamızın Atatürkçülük ve Atatürkçü Düşünce Sistemini esas olarak kabul ettiği maddelerine bir göz atalım. Bunlar sırasıyla;(1)

- ANAYASANIN BAŞLANGIÇ BÖLÜMÜ,

- MADDE-2 : CUMHURİYETİN TEMEL NİTELİKLERİ,

- MADDE-4 : DEĞİŞTİRİLEMEYECEK HÜKÜMLER,

- MADDE-42 : EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAKKI VE ÖDEVİ,

- MADDE-58 : GENÇLİĞİN KORUNMASI

- MADDE-81 : MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ

- MADDE-103: CUMHURBAŞKANI'NIN ANT İÇMESİ

- MADDE-134: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

- MADDE-174: İNKILÂP KANUNLARININ KORUNMASI

gibi temel maddelerde yeralmıştır. Anayasanın diğer maddelerinde de yukarıdaki maddelerde verilmek istenen Atatürkçü Düşünce ruhunun bulunduğu meraklı gözlerin hemen dikkatini çekecektir.

Şimdi sırasıyla Anayasanın bu maddeleri üzerine yoğunlaşalım ve verilmek istenen mesajları görelim.

- ANAYASANIN BAŞLANGIÇ BÖLÜMÜ:
......
Türk milleti tarafından kabul ve tasvip ve doğrudan doğruya O'nun eliyle vazolunan bu ANAYASA;
-Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O'nun inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda;
.......
- Hiçbir düşünce mülahazanın Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, devleti ve ülkesi ile bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçliliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılmayacağı; bu anayasa TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur.

Anayasanın BAŞLANGIÇ BÖLÜMÜ toplam 174 maddeden oluşan yasalara yön gösteren bu temel eserin neden ve hangi hedeflere yönelik olduğunu açıklar. Metinden de anlaşıldığı gibi bu Anayasa'nın temeli ATATÜRKÇÜLÜK' üzeine inşa edilmiştir.

Burada Atatürk İlke ve İnkilâpları, Atatürk milliyetçiliği, Atatürk medeniyetçiliği, ve laiklik ilkesi özellikle vurgulanarak ön plana çıkartılmıştır. Atatürk Medeniyetçiliği çok yeni bir kavramdır. Çağdaşlaşmayı izah etmektedir.

Anayasanın Birinci Kısım, Genel Esaslar Bölümünün II nci Mddesi olan CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ altında yer alan hususlar ise şu şekildedir;

- MADDE-2 : Türkiye Cumhuriyeti, milli toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.

Bu maddenin özet olarak verdiği anlam ise; CUMHURİYETİN TEMEL DAYANAĞI ATATÜRKÇÜLÜKTÜR şeklindedir. Burada yer alan Atatürk Milliyetçiliği konusu bilahare çok tartışılmıştır. Aslında bu söz Atatürk'ün görüşüyle anlam kazanan Türk Milliyetçiliğini ifade etmektedir. Türk milliyetçiliği ise binlerce yıllık Türk tarihi ve Türk Kültür ögelerinin değişmeden günümüze kadar gelip bizlerin yaşamına verdiği nizamı açıklamaktadır...

--------------------------------------------
(1) 1982 Anayasasında geçen 23 yılda yapılan bütün değişikliklerde Atatürkçü Düşünce ile ilgili maddele aynen muhafaza edilmiştir. Yapılan bütün dayatmalara rağmen TBMM'ninde Atatürk İlke ve İnkilaplarına bağlı kalacaklarına yemin eden milletvekilleri bu maddelere dokunmamışlardır.


Dr. Tahir Tamer Kumkale
13 Ocak 2005 Perşembe

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale