08 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM............

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Türk milletleşmesi ve savunma mekanizmaları
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

 9 Aralık 2004 Perşembe 

Bir milletin, diğer milletlere nispetle tabii veya kazanılmış hususi karakterlere sahip olması, diğer milletlerden farklı bir uzviyet teşkil etmesi, ekseriya onlardan ayrı olarak onlara paralel gelişmeye çalışması keyfiyetine milliyet prensibi denir.
(Gazi Mustafa Kemal Atatürk - 1930)

Tarihin en eski milletlerinden olan ve dünya coğrafyasının her kesimini kendine yurt tutan, üstün kültürü ile bulunduğu bölge kültürlerinin boyunduruğuna girmeyip millet olma vasfını günümüze kadar taşıma başarısını gösteren yüce Türk Milletinin evlâdı olduğum için hep gurur duydum ve Allahıma şükrettim. Bizi küçük, çaresiz ve zayıf gösterme gayretlerine ise hep gülüp geçtim.

Bir coğrafi bölgede kalmayıp dünyanın her yerinde boy gösteren bu büyük milletin bulunduğu bölge halklarının kültürleri ile kaynaşıp onlardan etkilenmemesi mümkün değildir. Bütün dış etkenlere rağmen oniki bin yıl öncesine dayanan tarihi geçmişinin kazandırdığı köklü kültüre sahip olan Türkler, zengin kültürünün asli öğelerini günümüze taşıma başarısını göstererek bugün bizim nesillerimizde de hayat bulmasını sağlamıştır...

Küçük, mütevazi, ama dik durmasını başaran güçlü Gazetemiz ÖNCE VATAN, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Türk Kültürünün yılmaz bir savunucusu olarak milli değerlerimize, milli menfaatlerimize ve milli hedeflerimize uygun olarak sürdürdüğü yayın hayatında millete hizmet şemsiyesini büyütmüş, ve milli bilincimizi takviye ederek Türk Milli benliğini nesilden nesile aktaracak eserleri Türk toplumuna kazandırmak üzere yayıncılık hayatına başlamıştır...

İşte bu önemli hizmetin ilk ürünü başlıkta ismini verdiğim değerli ÖNCE VATAN gazetesi yazarı, Hüseyin DAYI Beyefendinin “TÜRK MİLLETLEŞMESİ ve SAVUNMA MEKANİZMALARI” isimli eserdir.

Türkiye’de adeta Türk olmanın ve Türk Kimliğinden söz etmenin korkulur hale geldiği, yeni yeni azınlıkların icat edildiği, dış güçlerin belirlediği azınlıkların haklarının daima ön planda tutulduğu, bizim azınlık kabul etmediğimiz ve bu ülkenin esas kurucu unsurları olarak gördüğümüz suni azınlıkların haklarının korunması amacıyla ABD’li ve AB’li efendilerimizin ülkemizin her yerinde cirit atarak bizleri denetlediği, bir bakıma Müslüman Türk unsurların dışında kalan kardeşlerimize sahip çıkma adı altında mücadelelerin sürdüğü bir zaman diliminde çok ses getireceğine inandığım bu eseri yayınlama başarısını gösteren Sayın Abdullah AKOSMAN’ı kutluyorum.

Bu kitabın, kafası karıştırılmış, satın alınarak yönlendirilmiş medyamız vasıtasıyla beyinleri uyuşturularak kimlik bunalımına sokulmuş milletimiz için bir kurtuluş simidi olacağına ve bulanık düşünceleri açıklığa kavuşturacağına da inanıyorum…

Bu kitap kimlik bunalımına itilen ve kendi kendini sorgulama durumunda bırakılan halkımız için bir çıkış noktasıdır. Bu kitabı, çölde susuz kalan insanlar için su ne ise, kendini arayan insanlarımız için su kadar değerli bir kaynak eser olarak değerlendiriyorum. Değerli dostum ve kardeşim Hüseyin DAYI Beye, zevkle okuduğum titizlikle hazırladığı bu müstesna ve belge değerindeki eserinden dolayı teşekkür ediyorum.

Aidiyetinden şüphe etmeyen, milletini seven, Türk Kültürü ile yoğrulmuş,Türk Tarih şuuruna erişmiş gerçek bir Türk Milliyetçisinin bilimsel bir mantık ile , duygularının esiri olmadan tamamen gerçekleri yansıtan bu eserinin her Türk için BAŞUCU kitabı olacak kadar değerli olduğunu vurgulamak istiyorum.

Kanatimce “TÜRK MİLLETLEŞMESİ ve SAVUNMA MEKANİZMALARI” eseri ile Türk Milleti ve Türk Milliyetçiliği üzerinde yapılan spekülasyonlar son bulacak, karışmış kafalar bilimin doğrularını görerek doğru yolu bulacaklardır...

Türk Kimdir? Türk Milleti sözü ne ifade ediyor ve kimleri kapsıyor? Türk Milliyetçiliği kavramı ve anlama geliyor? sorularının cevabı ilk defa bu kadar sade ve halkın anlayacağı bir dille kaleme alınarak Türk Kültür tarihine çok önemli bir katkıda bulunulmuştur. Yazarımız yurt içi ve yurt dışı gözlemlerine dayalı yirmi yıllık titiz bir araştırmanın sonuçlarını gündeme taşıyarak Türk Milletleşmesinin özünü ortaya koymuştur. Sadece bilim adamlarımızın konusu olarak görülüp çok karmaşık ve bilim dili ile anlatıldığı için çoğunlukla es geçilen önemli bir konuyu sade ve akıcı bir dille bir çırpıda okunacak hale getirerek bizlere sunan yazarımıza bu başarısından dolayı ayrıca teşekkür etmek lazım.

Eserde Türk Kimliği’nin kökenlerine iniliyor ve nasıl milletleştiğimizin tarihi gelişimi kitabın birinci bölümünde detaylı olarak yer alıyor. Bu bölümü okuyarak Türk Milli benliği ile yeniden bilgilenen okuyuculara, “TEHDİT ALGILAMALARI ve SAVUNMA MEKANİZMALARI” başlıklı ikinci bölümde ülkenin ve milli değerlerimizin korunması için ciltlerle kitap okusa elde edemeyeceği bilgiler sunuluyor...

Bu bölümde; Türkiye Cumhuriyetine ve Türk Kimliğine kimler düşmandır? Neden düşmandır? Düşmanlarımız nasıl çalışıyorlar? Bugüne kadar ne mesafe aldılar? Ve niyayet ülke ve millet bütünlüğüne saldıran odaklara karşı ben ne yapabilirim sorularının cevabı veriliyor. Bütün bunlar bir çırpıda okunan 250 sayfalık küçük bir esere sığdırılıyor...

Avrupa Birliği kapılarında taviz üstüne taviz vermeğe zorlandığımız, milli birlik ve beraberliğimizin müthiş bir saldırı altında tutulduğu, ülkemizi bölme parçalama gayretlerinin had safhaya ulaştığı, çevremizde bizi çok yakından ilgilendiren sıcak savaşların devam ettiği bir dönemde ÖNCE VATAN Gazetesi ve Sayın Hüseyin DAYI tarihi bir adım atmışlardır. Şimdi Türkü yok sayan ve adeta Türklerin kendi yurtlarında ikinci sınıf vatandaş olarak görüldüğü bir zamanda çıkan bu eserin ortaya sürdüğü fikirlerin tartışılması kaçınılmazdır. Gönlüm birilerinden aldıkları Euro-Dolarlar ile milletimizi ve milli güçlerimizi aşağılayan gazete kalemşörlerinin ve sözde bilim adamlarımızın her platformda bu kitapta yazılan fikirlere saldırmalarını arzu ediyor...

İnşallah böyle bir yanlışı yapacaklar ve layık oldukları cevabı her platformda alalacaklardır...

Bu kitabın ve içindeki bilgilerin gerçek sahibi 70 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti halkı ve 250 milyonluk Dünya Türklüğü’dür. Bu fikirlerin karşısına çıkanlar bu büyük kitleyi karşısına almakla kalmayacaklar, bu dağıtmaya ve parçalamaya çalıştığı gücü birlik beraberlik içinde yumruk gibi yaparak büyüteceklerdir..

Fikir ve düşünce dünyamıza katılan “TÜRK MİLLETLEŞMESİ ve SAVUNMA MEKANİZMALARI” kitabının yüce Türk Milletine ışık tutacağına inanıyorum.

Yayın hayatına şeklen olmasa bile, fikir bazında çok güçlü bir eserle başlayan ÖNCE VATAN Yayınlarının bundan sonrada ayni düzeyde eserler ile devam etmesini diliyorum...


Dr. Tahir Tamer Kumkale
9 Aralık 2004 Perşembe

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale