08 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM............

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Ben bu konu ile ilgili olarak diyorum ki... (1)
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

 9 Şubat 2004 Pazartesi 

İnsanlar gariptir. Bazen en akıllılarının bile, hakikatlerin açıklığı karşısında görüşleri temelsiz ve çürük olur.
(Gazi Mustafa Kemâl Atatürk - 1938)

İki yıla yakın bir süredir BİLDİRİ-YORUM köşesinden haftanın her günü sizlere sesleniyorum. Hiç bir etki altında kalmadan duygularım, düşüncelerimi ve kazanımlarımı bütün yönleriyle sizlerle paylaşıyorum. Bu arada bugüne kadar Türkiye’de yapılmayan bir uygulamayı da gerçekleştirmeye çalışıyorum.Türkiye’nin gündemindeki önemli konuları Gazi Mustafa Kemâl Atatürk’ün fikir ve düşünceleri çerçevesinde açıklamaya ve olayları onun görüş açısından değerlendirmeye çalışıyorum.

Bu aslında çok iddialı, ama olması gereken bir uygulama idi. Ve bu uygulamayı yapma görevi yasal olarak, Atatürkçü Düşünce temeli üzerine inşa edilmiş olan 1982 Anayasasında yer alan ‘Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’ bünyesindeki ‘Atatürk Araştırma Merkezi’nindir. Benim burada yapmaya çalıştığım bir bakıma bu kurumu görevi açısından uyarmak ve kamuoyunu bilgilendirme görevini yapmaya davet etmektir.

Bu arada BİLDİRİ-YORUM’u dikkatle takip eden okuyucularımdan pek çok E-Mail alıyorum. Bu mektupların çoğunda, her yazımda yer verdiğim Atatürk’ün sözleri ile bu yüce önderin dehasını, Türk Milletine olan sonsuz güven duygusunu ve memleket meselelerine vukufiyetini daha iyi kavradıklarını belirten ifadelerin yer aldığını memnuniyetle belirtmek istiyorum.

BİLDİRİ-YORUM okuyucularının bir kısmı beni konuları çok uzun olarak ele aldığım için tenkit ediyor ve uyarıyorlar. Birkaç gün devam eden yazılarda dikkatlerinin dağıldığını belirterek neden kısa yazmadığımı soruyorlar. Okuyucular bu konuda çok haklılar. Bir yazara “Neden uzun yazıyorsun ?” diye sormuşlar. O da “Zamanım olsaydı kısa yazardım” demiş. Gerçekten benim içinde bu böyle. Üzerinde durduğumuz konular çok hassas . Ülkenin ve milletin bekası ile ilgili yorum ve bilgilendirmelerin açık ve anlaşılır olması gerekiyor. Halkımızın belirli kaynaklardan pompalanan uydurma haber ve yorumlarla zaten karma karış olan beyinlerinin daha fazla karışmaması, düşüncelere berraklık ve açıklık getirilmesi gerekiyor. Bu bakımdan hiç istemediğim halde uzun yazmak zorunda kalıyorum.

Türk Milleti olarak çoğunlukla okumayı sevmiyoruz. Hele bol yazılı metinleri başlığına dahi bakmadan atlıyoruz. Çünkü çok çabuk sıkılıyoruz. Ayrıca yazıdan çok, fotoğraf ve grafikle daha kolay algılayabilme yeteneği olan bir milletiz. Nitekim, dünyanın hiçbir yerinde bizimki kadar bol resimli olarak ve resim altında çok az yazı kullanarak haberlerin verildiği, fikirlerin açıklandığı bir başka ülke basını göremezsiniz.

Okuyucular kendi bakış açılarından haklılar. Önce VATAN ailesinin her biri kendi alanlarında başarılı olmuş, şimdi fikir ve tecrübelerini hiçbir etki altında kalmadan aynen millete aktarmaktan başka hedefi olmayan güçlü yazar kadrosunun istemeden de olsa uzun yazdığı bir gerçek.

Şurası unutulmamalıdır. Türkiye tarihinin en zor günlerinden geçmektedir. Dört bir tarafı ateş çemberi ve problem yumağı ile çevrili ülkemizde olanlar hakkında tarihçilere gerekli belgelerin bırakılması gerekmektedir. Günlük gazeteler tarihçilerin müracaat edecekleri en kolay kaynaktır. Bugünkü olayları yüz sene sonra değerlendirerek tarihe mal edecek tarihçileri doğru bilgilendirmek gibi bir önemli misyonu da yerine getirdiğimizi belirtmek istiyorum. Diğer yazarlarımızda da bu görevin heyecanını görüyorum.

Bu zor günlerde Milli kültür değerlerimiz, milli tarihimiz, ve milli çıkarlarımızın doğrultusunda olayları irdeleyerek halkımızı aydınlatma görevini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu bakımdan güncel olaylardan çok Türk Toplumunun geleceğini ilgilendiren temel konulara daha fazla değinmek zorunda kalıyoruz. İşte bu yüzden pek çok güncel konuda fikirlerimi tam olarak sizlere yansıtma fırsatı bulamıyorum. Güncel sorunlarla ilgili olarak sizlerden “ne düşündüğümü” soran E-Postalar alıyorum. Ve bıkmadan, yorulmadan tek tek okuyucularıma istedikleri konulardaki bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Bu işlem çok zamanımı alıyor. İşte bu yüzden gelen posta isteklerinin artması üzerine yeni bir yazı metodu uygulamaya karar verdim.

Şubat ayından başlayarak haftada bir gün kamuoyunun dikkatini çeken önemli olaylara bakış açımı “BEN BU KONU İLE İGİLİ OLARAK DİYORUM Kİ...” başlığı altında sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu şekilde hem günceli yakalayacak ve hem de milli hedeflerimiz doğrultusunda toplumumuzu ilgilendiren temel konulardaki görüşlerimi sizlerle paylaşma imkanı bulabileceğim.


Dr. Tahir Tamer Kumkale
9 Şubat 2004 Pazartesi

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale