08 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM............

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

 29 Haziran 2003 Pazar 

Milletler kültürleri ile yaşarlar. Kültür bir milletin kimliğidir ve nesilden nesile intikal ederek günümüzde de hayat bulur. Kültürü yaşatan ve günümüze taşıyan en önemli unsur ise dildir.

Binlerce yıllık Türk Kültürünü günümüzde yaşatan ve millet olmamızda emeği bulunan değerli insanları tanımak ve bilmek ve bu kişileri gelecek nesillere tanıtmak görevinin medyanın temel işlevlerinden biri olduğunu biliyorum. Bu bakımdan BİLDİRİ-YORUM köşesinde artık unutulmaya yüz tutan Türk Büyüklerini yerimin elverdiği kadarıyla sizlere tanıtarak o büyük insanların hatırasını tazelemek istiyorum.

Bundan tam yedi yıl önce 26 Haziran 1996’da aramızdan ayrılan Türk Dili Uzmanı ve Türk Milliyetçiliği fikrinin yılmaz savunucusu Prof. Dr. Necmettin HACIEMİNOĞLU bugün köşemin konuğu olacak.

Aslen Darende'nin Hacıeminzadeler sülalesinden olan Prof. Hacıeminoğlu, 1932 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Çok küçük yaşta iken babasını kaybetti. Üç erkek kardeşin en küçüğü olan Hacıeminoğlu, ağabeyinin çalışmak üzere Adana'ya gitmesi ve aileye bakma görevini üstlenmesiyle orta öğrenim tahsilini Adana'da yaptı.

Edebiyat Hocası, Şevket Kutkan'ın destekleriyle o yıllarda ilk yazılarını yazmaya başlamıştır. Üniversite öğrenimi için İstanbul'a gelen Hacıeminoğlu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türkoloji Bölümüne girmiş ve daha öğrenci iken Türk Dilciliği ve Türk Milliyetçiliği konusundaki fikirleriyle dikkati çekmeye başlamıştır.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Çapa Yüksek Öğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra Edebiyat Fakültesi’nde ve Bağdat’ta hocalık yaptı. İngiltere, Almanya ve İsviçre’de uzmanlık alanı ile ilgili incelemelerde bulundu. Hayatı boyunca öğrenci yetiştiren Necmettin Hoca; "özü sağlam, sözü sağlam" insanlar yetiştirmek için didinmiştir. Türk gençliğinin, Türklük Ülküsüyle yetişmesi için çalışmıştır.

Ülkenin karanlığa ve kardeş kavgasına sürüklendiği 70'li yıllarda vatanın ve milletin savunuculuğunu üstlenmiş ve Türk Milliyetçiliğinin fikren güçlendirilmesinde önemli yapı taşlarından biri olmuştur.

İlk yazılarında Necmettin Özdesenli, Necmettin Özdarendeli isimlerini kullanmıştır. Necmettin Hacıeminoğlu, Hergün, Tercüman, Ortadoğu gibi gazetelerde, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Töre, Milli Kültür, Yeni Düşünce ve Onlarca ayrı dergide binlere varan makaleler yazarak genç kuşaklara ‘Milli Dil Bilincini aşılama’ görevini başarı ile yerine getirmiştir.

Milliyetçi – Ülkücü hareketin önemli isimlerinden biri idi. Devrimci – sol hareketlerin yoğunlaştığı dönemlerde gençlere millî duygular aşıladı. Altay Pamir, Nuri Koçyiğit, Mustafa Necmeddin takma adlarıyla yazılar yazdı. Dil Hususiyetleri (1968), Dokuz Işık’ta Eğitim Sistemi (1971), Milliyetçi Eğitim Sistemi (1972), Türkçe’nin Karanlık Günleri (1972), Milliyetçilik – Ülkücülük – Aydınlar (1975), Türkiye’nin Çıkmazları (1975)eserlerinden bazılarıdır.

Hacıeminoğlu; Milliyetçi- Ülkücü Türk gençlerine konferansları, seminerleri, makaleleri ve ilmî esaslara dayanan araştırmaları ile, kitaplaşmış eserleri ile de örnek oluyor, yol gösteriyordu. Kendinden sonra da fikirlerini devam ettiren eserleri arasında iki tanesi vardır ki, bunlar hâlâ güncelliğini ve etkinliğini korumaktadır.

Bunlardan birincisi, “Milliyetçilik, Ülkücülük, Aydınlar”dır .Diğeri ise “Türkçe’nin Karanlık Günleri” dir. Türkçe’mizin iki temel eseri arasında bulunan bu eserleri de her zaman aranacak, başvurulacak kaynak kitaplar arasındadır. Bugün, okul kitaplarımız üzerindeki tahribatı, ders programlarında yapılan değişikliklerin olumsuz yönlerini, edebiyatımız ve dilimiz üzerindeki tahribatı gördükten sonra Hacıeminoğlu’nun yaklaşık kırk yıldan beridir millî dil bilinci üzerindeki hassasiyetinin önemini ve görüşlerinin derinliğini daha büyük bir şuurla anlıyoruz.

Hacıeminoğlu, kitap ve makalelerindeki binlerce yıllık Türkçe’mizin en güzel kullanış şekillerini göstermek sureti ile de gençlerdeki dil bilincinin yerleşmesine çok önemli katkıları olmuştur. Bütün yazılarında, konferans ve seminerlerinde Türk dilinden başlayarak Türkiye’mizin bütün temel sorunları ile ilgilendiğini, bu sorunlara akılcı çözümler getirdiğini ve doyurucu yorumlar yaptığını görürüz.

Fakat bütün bu konular arasında onun esas sahası ve en büyük endişesi dil konusu idi. “ Türkçe’nin Karanlık Günleri” isimli eserindeki ders kitapları ve okullarımızdaki dil öğretimi konusundaki görüşleri, Türk diline yapılan saldırıyı önceden haber vermesi bakımından çok önemlidir. Bu bir çeşit tarihe cevap mahiyetindedir. Bu kitabın; her parlamenterimiz, öğretim üyemiz ve özellikle Türkiye’nin geleceğinin teminatı olan Türk gençliği tarafından okunması gerekmektedir.

Hacıeminoğlu Türkiye Kültür Enstitüsü’nün kurucu üyesidir. İlk yönetim kurulunda da uzun süre Başkan olarak görev yaptı. Pek çok fikir kuruluşunun da fikir babası oldu. 1980 öncesi anarşi ve terör ortamında düşüncelerini yazıya aktardığı için düşünce suçluları arasına giren Prof. Hacıeminoğlu tutuklanarak cezaevine girmiş ve yargılanmıştır. Bir üniversite Öğretim Üyesinin düşünce suçuyla tutuklanmasının ilk örnekleri arasındadır.

Çok sevdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ndeki kürsüsünden istifa etmek zorunda bırakılmış ve çok çileli yıllar yaşamıştır. Her şeye rağmen bu arada da boş durmamış ve Afganistan'dan gelen Türk gruplarının geleneklerini inceleyip karşılaştırmalar yapmıştır.

1985 yılında Trakya Üniversitesi'nde Türkoloji Bölümü'nü kurmak üzere Edirne'ye gelmiş ve 1993 yılına kadar buradaki görevini sürdürmüştür. Burada Sosyal Bilimler Enstitüsü'nü de kurmuş ve müdürlüğünü yürütmüştür.

"Karahanlı Türkçesi ve Grameri", "Harezm Türkçesi ve Grameri" isimli eserleri ile "Yapı Bakımından Türk Dilinde Fiiller" isimli eserinin genişletilmiş şeklini Edirne'de hazırlamıştır.

1993 yılında çok sevdiği İstanbul Üniversitesi Türkoloji Bölümü'ndeki kürsüsüne tekrar dönen Prof. Dr. Hacıeminoğlu 1996 yılında en verimli çağında aramızdan ayrılmıştır. Bütün Türk Milliyetçilerinin ve öğrencilerinin gözyaşları arasında Edirnekapı Şehitliğinde toprağa verilmiştir. Ruhu şad olsun.


Dr. Tahir Tamer Kumkale
29 Haziran 2003 Pazar

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale