08 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM............

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Güven Hareketi beyin fırtınasını başlatıyor
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

 9 Mayıs 2003 Cuma 

GÜVEN HAREKETİ, TÜRKİYE’NİN ABD ve AB DIŞINDA UYGULAYABİLECEĞİ STRATEJİK ALTERNATİFLERİ TARTIŞMA ORTAMINA TAŞIYOR...

Sirkeci’deki Tarihi SEPETÇİLER KASRI üç yıla yakın bir süredir ciddi bir fikir hareketine ev sahipliği yapıyor. Ülke sorunlarını bilen, deneyimlerini ve bilgi birikimlerini bu sorunlara bilimsel ve uygulanabilir çözüm yolları üretmek için milli şuur, milli ruh ve heyecan ile birbirlerine aktaran bir grup seçkin aydın yaptıkları faaliyeti GÜVEN HAREKETİ olarak isimlendiriyorlar.

İsminiz Neden Güven? sorusuna cevapları kısa ve öz. “ Önce kendimize, sonra milletimizin gücüne ve devletimizin birlik ve bütünlüğüne inananıyoruz ve güveniyoruz. Bu güvenimiz Milli Tarih ve Kültür varlıklarımıza verdiğimiz değerden kuvvet alıyor.”

Grup kendi aralarında sürdürdükleri ülke sorunlarına bakış açılarını yansıtan bilgilendirme faaliyetini gerek Sepetçiler Kasrı’nda düzenledikleri Panellerle ve gerekse Anadolu’nun muhtelif şehirlerinde yaptıkları toplantılarla Türk Halkı ile paylaşıyor. Ayrıca Hareket’in çeşitli konulardaki fikir ve düşünceleri grup üyeleri vasıtasıyla Radyo ve Televizyonlardan kamuoyuna yansıyor.

GÜVEN HAREKETİ, bu yıl basınımız tarafından ilgi ile takip edilen iki panelde Türkiye’nin iki önemli meselesini tartışmaya açtı. GÜVEN HAREKETİ Panel Dinleyicilerini; Türkiye’yi, dünyayı ve Türk Milletini iyi tanıyan, deneyimlerini ve bilgi birikimlerini ülkemizin millî menfaâtleri doğrultusunda her plâtformda cesaretle dile getirmekten çekinmeyen saygın kişiler arasından seçtiğini davetiyelerinde özellikle dile getiriyor. Dinleyicilerin konulara katılımı ile sorunların derinliğine incelenmesi ve tartışılmasına imkan yaratılıyor.

6 Şubat’ta KIBRIS GERÇEĞİ ismi ile yapılan ilk Panel Başkan Samim Uygun tarafından yönetildi. Panele Kıbrıs Koor.Komitesi Başkanı Yakan CUMALIOĞLU, Kıbrıs Basın Konseyi Başkanı İsmet KOTAK, E.Büyükelçi Tuncer TOPUR ve ben konuşmacı olarak katıldım.

İkinci Panel’de son derece güncel bir konu olan IRAK GERÇEĞİ işlendi. Yine Samim UYGUN tarafından yönetilen bu panelde; E.Orgeneral Dr.Edip BAŞER, E.Büyükelçi ve MİT eski Müşteşarı Sönmez KÖKSAL, Türkmen Vakfı Yönetiminden Prof.Dr. Suphi SAATÇİ ve Prof.Dr. Ömer Alparslan AKSU konuşmacı olarak bildiri sundular. Değerli katılımcıların soruları ile Panel gerçek bir bilgi şöleni haline dönüştü.

Güven Hareketi bu defa’da bir ilke imza atıyor. Ve kendi ifadeleriyle Türkiye’de bir BEYİN FIRTINASI başlatıyor. Irak Savaşından sonra ABD tarafından dünyayı yeniden yapılandırma çalışmalarının başladığı bir dönemde Türkiye’nin yerini ve rolünü bütün yönleri ile beş ayrı panel serisi ile ülke gündemine taşıyacaklar.
Bugüne kadar hükümetler tarafından inatla sürdürülen AB ve ABD yanlısı politikaların dışında ne gibi alternatiflerimiz vardır? Nasıl bir organizasyon içinde yer alınabilir? sorularına cevap arayacaklar. Bu faaliyetler için hazırladıkları davet mektubundaki bilgiler özetle şöyle;

1. DURUM: 21 nci yüzyılda Küreselleşme yolunda hızla ilerleyen dünyamız 11 EYLÜL Saldırısını müteakip artık eskisi gibi huzurlu ve güvenli değildir. 1991’den itibaren tek kutuplu ve ABD eksenli hale gelen dünyada uluslararası politikaları artık hukuk değil, ülkelerin gücü belirlemektedir. Nitekim ABD gücüne dayanarak dünyayı yeniden yapılandıracağını ilan etmiş, AFGANİSTAN ve IRAK’ın işgali ile bu husustaki kararlılığını göstermiştir. Sırada daha başka ülkelerin bulunduğunu da vurgulamıştır. BM, AB, NATO ve OPEC artık eski güçlerinde değildir. Çünkü ABD menfaatlerinden dolayı askeri ve siyasi gücü ile onları bölmüştür.

Avrupa Birliği; Uluslararası Zürih ve Londra Antlaşmasındaki hukuki gerekçeleri yok sayarak Güney Kıbrıs’ı tam üye olarak tanımıştır. Ayrıca Avrupa Birliği Avrupa'nın göbeğinde Bosna Hersek'te 250.000 Türk ve müslümanın katledilmesine gözlerini kapamıştır.

Türkiye coğrafi konumu ve potansiyel gücü ile dünya güç dengesini belirleyen ülkelerin asla vazgeçemeyecekleri bir odak noktasıdır. Gerek AB’nin 1974’den beri bizi kabule yanaşmaması ve gerekse ABD’nin Kuzey Irak’ta on yıldır süregelen davranışları yeni alternatif arayışlar içinde olmamızı zorunlu hale getirmektedir. Dünya üzerindeki merkezi konumu ve sahip olduğu millî gücü Türkiye’nin pek çok alternatif hareket tarzları seçmesine imkan vermektedir. Bugüne kadar genellikle ABD ve AB yanlısı politikalar izleyen ve güvenliğini Nato şemsiyesi altında arayan Türkiye yeni oluşan dünya dengeleri içinde kendine emin bir yer bulmak zorundadır.

Türk Devlet yapısının gücüne, Türk Milletinin milli değerlerine ve mensuplarının bilgi birikimine güvenen, ülke meselelerini bu çerçevede izleyip en iyi hareket tarzını bilimsel metotlarla araştırarak mensuplarını ve Türk Kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarını üç yılı aşkın bir süredir Sepetçiler Kasrı çatısı altında sürdüren GÜVEN HAREKETİ; ülkemizin içinde bulunduğu hassas durumu dikkate alarak organize ettiği “TÜRKİYE’NİN ALTERNATİF STRATEJİLERİ” konulu PANELLER SERİSİ ile IRAK Harbi sonrasında yeniden düzenleneceği belli olan dünya haritasında Türkiye’nin yerini ve rolünü konunun uzmanları ile ilk defa tartışmaya açmaktadır. Bu Panellerde oluşacak görüşler bilahare kitap haline getirilerek halkımızın hizmetine sunulacaktır.

2. PANELLER; 08 MAYIS’ta ULUSLARARASI STRATEJİ UZMANLARI ile, 15 MAYIS’ta DIŞ POLİTİKA UZMANI DİPLOMATLARIMIZ ile, 22 MAYIS’ta SİLAHLI KUVVETLER STRATEJİ UZMANLARI ile, 29 MAYIS’ta ÜNİVERSİTELERİN POLİTİK ARAŞTIRMA MERKEZİ UZMANLARI ile, 5 HAZİRAN’da SONUÇ VE DEĞERLENDİRME PANELİ olarak SİRKECİ SEPETÇİLER KASRI Toplantı Salonunda Saat 1500-1900 arasında yapılacaktır.

3. Panellerin Organizasyonlarını YAPIMEVİ PRODUCTION Şirketi yapıyor. STRATEJİ UZMANLARI’nın iştirakı ile 8 Mayıs 2003’te ilki gerçekleştirilecek “TÜRKİYE’NİN ALTERNATİF STRATEJİLERİ” konulu Panel, Sepetçiler Kasrı’nda faaliyetlerini sürdüren “GÜVEN HAREKETİ’ nin 30 ncu Toplantısı olup yerli ve yabancı basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirliyor. Panel’e konuşmacı olarak, Prof.Dr.Mahir KAYNAK, Doç. Dr. Emin GÜRSES, Dr.Tahir Tamer KUMKALE ve Dr. Ali Nazmi ÇORA konuşmacı olarak iştirak ediyor.

Bu gibi siyaset üstü fikir ve çözüm üreten kuruluşlarımızın mutlaka çoğalması gerekmektedir. Ancak bu şekilde rutin günlük işleri içinde boğulmuş yöneticilere her zaman yararlanabilecekleri alternatif çözüm önerileri sunmak mümkün olabilir. Gelişmiş ülkeler bu yolları uzun zamandır başarı ile kullanıyorlar. İnşallah bizde de olacaktır.


Dr. Tahir Tamer Kumkale
9 Mayıs 2003 Cuma

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale