08 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM............

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


CUMHUR VE CUMHURİYET
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Türk Milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.- Gazi Mustafa Kemâl Atatürk- 1924)

 28 Ekim 2013 Pazartesi 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 90 yaşına girmiştir.

Son yıllarda Cumhuriyetimizin kurucu iradesine karşı yönlendirilen Küresel Asimetrik Psikolojik Harekat saldırıları hasımlarımızın plânladığı şekilde gelişmemiştir. Türk milleti, yediden yetmişe Atatürk’ün emanetini sahiplenmiştir. 29 Ekim 2013’te Türk cumhuru, cumhuriyetin gerçek sahibi olduğunu tüm yurt sathındaki meydanlarda haykıracak, O’nu yıkmaya çalışanlara anlayacakları dilden cevabını verecektir.

Cumhuriyetimiz; Anadolu'daki Türk milli varlığının tarihi ömrünü tamamlamış Osmanlı İmparatorluğu içinden çıkardığı, geliştirdiği ve yücelttiği bir milli oluşumdur. Şanlı kurtuluş mücadelesini müteakip şehit ve gazi kanları ile oluşturulan bu muhteşem eser, bu topraklardan milli çıkar ve rant elde etmek isteyen sömürgeci emperyalist dünya güçleri tarafından kolay kabul edilmemiştir.

Türkiye Cumhuriyeti; sahip olduğu milli güç potansiyeli ve coğrafi konumunun kazandırdığı özellikleri dolayısıyla küresel çıkar çevrelerinin her zaman göz diktiği bir varlıktır. Bütün iç ve dış saldırılara rağmen devletimizin ulaştığı gelişmişlik seviyesi milletimize ve dostlarımıza güven verirken ülkemiz üzerinde milli çıkarları bulunan küresel güçlerin de korkulu rüyası olmaktadır.

Günümüzde yaşadığımız büyük yönetim zaafiyetlerine rağmen önderimiz Atatürk'ün Türk milletine ve Türklük camiasına hediye ettiği bu muhteşem eser dimdik ayakta durmaktadır . Milli kültür değerlerimiz ve kazanımlarımıza karşı sürdürülen saldırılar ile içeriden ve dışarıdan yönlendirilen tüm yıkma çabalarına rağmen bu yüce eser daha nice 90 yıllarda ayakta kalacaktır. İnanıyorum ki bu ulu çınardan bir dal dahi koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Çünkü ne AB dayatması, nede ABD baskısı bu milletin gönlünde yer tutan Atatürk sevgisini ve vatanseverlik duygusunu ortadan kaldırmaya yetmemiştir. Bugün azınlık iddiaları ile bölünüp parçalanmaya çalışılan Türk milleti, Ata'sının eserine sahip çıkacaktır. Türk milleti, Cumhuriyetle birlikte tattığı bağımsızlık ve özgürlüğünden asla taviz vermeyecek ve egemenliğine ortak kabul etmeyecektir.

Dünyanın merkezinde yer alan, stratejik enerji kaynaklarının bulunduğu, Doğu-Batı ticaret yollarının düğümlendiği vatan topraklarımız üzerinde kaldığımız sürece emperyalist güçlere karşı milletçe verdiğimiz amansız mücadelenin bitmeyeceği de bir gerçektir.

Cumhuriyetimiz; bütün bütün aksayan yönlerine rağmen Türk cumhurunun kendisi hakkında özgürce karar vermesinin bütün siyasi araçlarını bünyesinde barındırmaktadır. Cumhur idaresinin bölünmezliği, milli kuvvetlerin parçalanmazlığı cumhuriyetin tabii sonucudur. Cumhuriyet yönetiminde tüm toplumun yaratıcı ve yapıcı katkısı ile bireylerden başlayarak toplumun bütün kesimlerinin refahı ve mutluluğunu sağlama amacına yönelmiş bir devletin varlığı söz konusudur.

Türkiye Cumhuriyeti; tarihin çok çetin tecrübelerinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu çıkışta dökülen binlerce şehidin kanı vardır. Gazilerimizin üstün gayreti ve alın teri vardır. Tarihten silinmek istenen bir milletin yitirilmiş görünen bütün öz yetenekleri ile bilinmeyen ve anlaşılamayan özellikleri belirgin bir şekilde cumhuriyet yönetimiyle yeniden dünyaya ispat edilmiştir. Bu yüzden Türk cumhuru için Cumhuriyet sadece bir idare tarzı değildir. Ayni zamanda bir varlık ilkesidir. Milletçe varolma şuurunun temel taşıdır.

Cumhuriyetimiz gücünü, Türk milletinin emperyalistlerin üstün askeri kuvvetlerine karşı tamamen yalnız kaldığı anda ve kendisini sömüren güçlerin yönettiği bir ortamda harekete geçerek kurduğu tamamen kendine özgü bir sistem olmasından almaktadır. Bu özelliği dolayısıyla cumhuriyetimiz, kendisinden önceki ihtilâller ve siyasi hareketlerle kıyaslanamaz ve her birinin ulaştığı sonuçlarla değerlendirilemez.
90 yaşındaki Cumhuriyetimizin iç ve dış düşmanları henüz ortadan kalkmamıştır. Yakın bir gelecekte bu düşmanlıkların kalkması da mümkün görülmemektedir. Ancak şurası bilinmelidir ki; mevcut milli güç unsurlarımız ile Anadolu Türkünün toprağına ve devletine bağlılığı dolayısıyla devletimizin dünya üzerindeki yeri, üniter yapısı, önemi ve gücü hiç bir şekilde hasımlarının fiil ve hareketleri ile değiştirilemeyecektir.
Cumhuriyetin kurulmasında nasıl kan, emek, ter, ve millet olma çabası varsa; O'nun korunmasında, geliştirilmesinde ve ilkelerinin savunulmasında da ayni çabaların olması gerekir. Fakat günümüzde bunlarda yeterli değildir. 90 ıncı yılında Cumhuriyetimiz, hurafeler ve birtakım doğmatik kurallarla değil, ancak müsbet ilimlerdeki ilerleme, akıllı ve mantıklı düşünce ve çağın gelişmelerine uygun teknolojiye yer verilen bilimsel çalışmalarla korunabilecektir.

Bugün, Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu gibi; dünya egemenliğine oynayan güçlerin çıkar çatışmalarının odaklandığı ateş çemberinde Türkiye'ye önemli görevler düşmektedir. Ve günümüzde Türkiye; mevcut milli güç potansiyeli ve binlerce yıllık Türk Kültürü ile desteklenen engin devlet tecrübesi ile, bu görevleri en iyi şekilde başarabilecek bir düzeye erişmiştir. Bu gücün büyüklüğüne ve etkisine öncelikle siyasi yönetimin inanması gerekmektedir. Cumhur, cumhuriyetin gerçek gücünü bilmektedir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk; Türk milletinin öz benliğinde bulunan hürriyet, bağımsızlık,dürüstlük, çalışkanlık ve bilimsellik gibi özgün vasıflarını modern bir devlet bünyesinde bir araya getirmenin huzuru ile anıtkabirde yatarken, Türk cumhuru; O'nun eseri olan Cumhuriyetimiz ile bu Cumhuriyetin temeli olarak kabul ettiğimiz üstün Türk kültürüne sahip çıkmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Türk cumhurunun Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun..

Dr.Tahir Tamer Kumkale

http://www.kumkale.net
http://kumkale.wordpress.comCUMHURiYETiMiZ


Dr. Tahir Tamer Kumkale
28 Ekim 2013 Pazartesi

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale