08 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM............

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


ATATÜRKÇÜ OLABiLMEK ! Neden Atatürkçü Olmalıyım? Nasıl Atatürkçü Olabilirim?
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Türkiye'de fikir adamları diyorlardı ki; Biz adam değiliz ve olamayız. Kendi kendimize adam olmamıza ihtimal yoktur. Bizim canımızı, tarihimizi, varlığımızı bize düşman olan, düşman olduğundan hiç şüphe edilmeyen Avrupalılara, kayıtsız şartsız bırakmak istiyorlardı. 'Onlar bizi idare etsin' diyorlardı. Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler, başka milletlere yem olurlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk (1922)

 9 Ekim 2013 Çarşamba 

Yukarıdaki başlık 9 Ekim 2013 tarihinde amazon.com’dan yayınlanan 12 nci kitabımın ismi.(1)

Şimdi, her zamankinden daha fazla Atatürkçü Düşünceyi benimsemiş ve Atatürkçülüğü bir yaşam tarzı haline getirmiş gerçek Atatürkçülere ihtiyacımız vardır. Bu bakımdan kitabın yayım zamanının isabetli olduğunu düşünüyorum.

Bugün Yargıtay 9 ncu Dairesi Atatürk’ün mensup olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin yargılandığı BALYOZ davasında son noktayı koydu. Komutanlara verilen cezaları onayarak yargının siyasallaştırıldığı konusunda kamuoyunda yaygın olan şüpheleri arttırdı.

Herbirinin Atatürkçü olduğundan zerre kadar şüphemin olmadığı, suçsuzluklarına inandığım değerli silah arkadaşlarıma verilen cezaların onları şahsen yıkamayacağını çok iyi biliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerine yargı vasıtasıyla indirilen balyoz’un kutsal askerlik ocağının gücünde asla zafiyet yaratmayacağına da inanıyorum. Çünkü bu haksız siyasi kararların ordunun muvazzaf kadrolarında şok etkisi yaratarak vatana hizmet yolunda güç aldıkları Atatürk’e ve Atatürkçü Düşünceye eskisinden daha sıkı sarılacaklarını değerlendiriyorum.

Dün, yanmış yıkılmış ve harabeye dönmüş bir imparatorluğun enkazından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bir avuç inançlı silah arkadaşı nasıl bir Türkiye Cumhuriyeti mucizesi yaratmışlarsa, bugünde O’nun fikirlerini bayrak edinmiş Atatürkçüler eliyle yeni mucizelerin yaratılacağına ve ülkemizin yeniden aydınlığa kavuşacağına inanıyorum.

“ATATÜRKÇÜ OLABİLMEK” kitabımla bugüne kadar yapılmayanı yapmaya çalıştım. Atatürkçü Düşünce’yi bir sistem arayışı içinde halkımızın anlayacağı sade bir dil ile irdeledim.

Yaptığımın bir ilk olduğunu biliyorum. Çünkü Türk insanının neden Atatürkçü olmaları gerektiği ve nasıl Atatürkçü olabilecekleri konusunun bilim adamlarımızın hiç dikkatini çekmediğine yaşayarak şahit oldum. Ayrıca, Atatürkçü Düşünce Sistemini bütün yurt sathında hakim kılmak ve her geçen gün sayıları artan sahte Atatürkçülerle mücadele edebilmek için yapılabilecek olanlara bir sistem arayışı içinde yaklaşıldığını da görmedim.

Bugün devletimizin çatısını teşkil eden 1982 ANAYASASI, şimdiye kadar başka ülkelerde benzeri olmayan bir şekilde bir fikri temele dayandırılarak; ATATÜRK İLKELERİ ve ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ " üzerine inşa edilmiştir.

Anayasamız gücünü Atatürk İlkeleri ve Atatürkçü Düşünce Sisteminden almaktadır. Bu Anayasa ile getirilen bütün kurallar bu fikri temele oturtulmak ve yasalarımız da bu temele uymak zorundadır.

Yapılan 17 Anayasa değişikliği ile değiştirilen 112 maddede Anayasanın bu fikri temel üzerine oturtulması hususuna dokunulamamıştır. Anayasa bu temel üzerinde işlevini sürdürmeğe devam etmektedir.

Biliyoruz ki günümüzde insanlarımızı etnik ve dini düşüncelerine göre ayrıştırma çabaları hızla sürdürülmektedir. Bilhasa Atatürk’e düşmanlık ile Atatürkçü olduğuna inanılan kişilere düşmanlıklar artmaktadır. Atatürk ve eserleri plânlı bir şekilde hem çevreden hemde beyinlerden silinmeye çalışılmaktadır. Çünkü, Türkiye üzerinde çıkarı olan küresel güçler için en büyük tehlike, Atatürk ve Atatürkçü Düşünceye inanmış kitlelerin varlığıdır. İşte bu varlık yok edilmeye çalışılmaktadır.

Şimdi soralım;
- Büyük saldırı altında kalan Atatürkçüler ne yaptıklarını ve ne yapmaları gerektiğini biliyorlar mı?

- Türk halkı, “Neden Atatürkçü Olmalıyım?”ın cevabını biliyor mu?

- Türk halkı, “Nasıl Atatürkçü Olabilirim?in cevabını biliyor mu?

Bu soruların cevabı “hayır bilmiyor” olacaktır. Çünkü Atatürk’ten sonraki yönetimler görevlerini yapmamışlardır. Bu soruların muhtemel cevaplarını Türk vatandaşlarına öğretmemişlerdir.

Bugüne kadar bizlere sadece Atatürk’ü tanıtan ve Atatürk sevgisini aşılayan genel bilgiler verildi. Atatürk’ün Anayasamızın temelinde yer alan, Türk toplumunu çağdaşlığa taşıyacak tutarlı, dengeli ve uygulanabilir bilimsel düşünce sistemi hep gözardı edildi. İşte bu yüzden biz ölümünün 75 nci yılında hâlâ Atatürk’ü tartışma ihtiyacı duyuyoruz ? Sorun budur.

Çünkü, Atatürk’ü yeterince tanımıyor, düşünce sistemini anlamıyor, O’nun Türk toplumu ve dünyaya ışık tutan uygulamalarını hiç bilmiyoruz.

Çünkü, Atatürkçüler olarak, Atatürkçülüğe düşman unsurlar ve sahte Atatürkçülerle mücadele etmeye yetecek kadar bilgiye sahip değiliz.

Çünkü, Atatürk’ü bağrından çıkaran milletin mensubu olarak, Nasıl Atatürkçü olabileceğimizi de henüz tespit edememişiz.

Çünkü, Atatürkçülük adına yaptığımız yanlışların ve Atatürkçü Düşünceye verdiğimiz büyük zararların farkında bile değiliz.

Yok edildiği farz olunan Türk milletine, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu tam bağımsız Türkiye Cumhuriyetini kurduran Atatürk bugün fiilen yoktur. Ama O’nun fikir ve düşünceleri ilk günkü gibi canlıdır. Bu düşünceler küresel güçlerin boyunduruğu altındaki ülkemiz için bizlere tek çıkış yolunu göstermektedir.

ATATÜRKÇÜ OLABİLMEK! kitabı, otuz yıllık bilimsel bir çabanın sonucunda; ülkemizde Anayasal sistem içinde bir yaşam tarzı olarak seçilen Atatürkçü Düşünce’nin ne olduğunu, nasıl öğrenileceğini, nasıl tatbik edilebileceğini açıklayarak halkımız bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Ben yetişmiş her gerçek Atatürkçü’nün Türkiye ve Türklük düşmanları karşısında adeta bir atom bombası gücünde olduğunu değerlendiriyorum. Bugün ülkemin gerçek Atatürkçülere her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır. Atatürkçülük eğitim ve öğretisinin çok zor olduğunu biliyorum. Fakat inanıp gayret edersek mutlaka başaracağımıza inanıyorum.

(1) http://www.amazon.com/Atat%C3%BCrk%C3%A7%C3%BC-Olabilmek-arayisi-Turkish-Edition/dp/1492917044/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1381325030&sr=8-1&keywords=tamer+kumkale

Dr.Tahir Tamer Kumkale

http://www.kumkale.net
http://kumkale.wordpress.com


Dr. Tahir Tamer Kumkale
9 Ekim 2013 Çarşamba

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale