08 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM............

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


TÜRKLER'İN NEVRUZ BAYRAMI PKK'YA DEVREDİLEMEZ..
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Her milletin kendine mahsus gelenekleri, kendine mahsus adetleri, kendine göre milli hususiyetleri vardır. Hiçbir millet aynen diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır. Çünkü böyle bir millet ne taklit ettiği milletin aynı olabilir, ne de kendi milliyeti içinde kalabilir. Gazi Mustafa Kemâl Atatürk (1923)

 20 Mart 2013 Çarşamba 

Her sene olduğu bu sene de, binlerce yıldan günümüze taşıdığımız Nevruz kutlamaları yaklaştıkça halkımız coşku yerine yine bir tedirginlik duymaya başladı.

Çözüm ve/veya İmralı Süreci adı altında yürütülen çalışmalar çerçevesinde başlatılan çalışmalarla PKK terör örgütünün sahiplendiği Nevruz günü sanki bütün Türk dünyasının değil de sadece Kürt Türklerine ait bir bayram gibi gösterilmeye çalışılmaktadır.

Bu yılkı Nevruz esnasında, Öcalan’ın 75 milyona canlı hitap edeceği ve Türkiyeyi kana bulayan terör örgütünün adete barış örgütü olarak ülkeye barış getireceği sloganının bizzat Öcalan’ın ağzından duyacağımız haberleri yandaş basın tarafından pompalanıyor. Diyarbakır’ın milyonlarca Kürt vatandaşımızın katılacağı müstesna bir Nevruz’a ev sahipliği yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Son günlerde yaşadıklarını algılamayamayan halkımız şaşkın ve tedirgin. Öcalan, PKK ve KCK’lılar için af tartışılıyor, Türkiyenin dört bir tarafında APO’ya özgürlük mitingleri tertipleniyor. Bunlar olurken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ başta olmak üzere ordunun üst komuta heyeti adeta PKK ile mücadele ettikleri için terör örgütü üyesi olarak suçlanıp haklarında Türk yargısı tarafından müebbet hapis cezası isteniyor.

Sağlıklı ve normal düşünen beyne sahip kişilerin bu muzazam çelişkiyi anlamalarını beklemek abesle iştigâldir. Halk hayretle ve şaşkınlık içinde neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Ama yönlendirilmiş müzakere basınından işin aslını öğrenmesi asla mümkün görünmüyor..

İşin özeti, bu yılki Türk bahar bayramı kutlamalarına (Nevruz’a) Abdullah Öcalan ve PKK terör örgütü damgasını vurdu.

Her yıl Nevruz kutlamaları yaklaştıkça milletçe rahatsızlık duyuyoruz. Bu en güzel güne yani 21 Mart Nevruz Bayramına yaklaştıkça ülkemizin Güneydoğu ve Doğusunda bağımsız bir Kürdistan kurma heveslilerinin sesleri eskisinden daha fazla yükselmeğe başlıyor. Yöneticilerimiz ve özellikle emniyet güçleri bütün Türkiye çapında halkımızı dikkatli olmaya vuku muhtemel anarşi ve terör olaylarına karşı tedbir almaları için uyarmaya başlıyorlar.

Peki, bu nasıl bayram? Bu yapılanlar doğru mu?

On iki bin yıldır Türk Milletinin Ergenekon Bayramı olan bu mutlu günde anarşi ve terör yaratmak ve bunu barış ve demokrasi olarak göstermek isteyenlerin ne gibi mantıki gerekçeleri olabilir?

Ve bu gerekçelerine inanacak gafiller gerçekten var mıdır?

Yapılanlar baştan sona yanlıştır. Baharın gelişinin kutlandığı bu güzel günü terörle birlikte göstermeğe kimsenin hakkı yoktur. Bu günü terör örgütünün gövde gösterisi yaptığı bir nevi düzene başkaldırı gibi kabul etmenin hiç kimseye ve hiçbir zümreye en küçük bir yararı olamaz. Olmamalıdır..

Toplumlar; aralarında bulunan duygu, düşünce ve davranış biçimi, ırk, din, dil ve menfaat gibi hususlarda benzerlik ve beraberlik bulunan insanların bir araya gelmeleri ile oluşurlar ve sosyal bir varlık gösterirler.. Bir toplum binlerce yıldan günümüze taşıdığı gelenek ve göreneklerinden Anayasa düzeyine kadar uzanan hukuk kurallarına birlikte uyar ve onlara göre organize olursa millet olma aşamasına erişir. Ancak bu aşamadan sonra devletin varlığından söz edilebilir.
Milletlerin milli karakterleri, yani onların ayrı bir millet olduğunu belirleyen değişmez vasıfları en az bin yılda oluşur ve millileşir. Her millet ayrı birikimlere sahip olduğundan milletlerin oluşturduğu devletlerde milletleriyle ayni bilgi birikimine sahip olurlar.

Diğer toplumlarla ve değişik kültürlerle bir arada yaşamak zorunda kalındığında bazı milli değerler kayıplara uğrayabilir. Burada maddi değerlerin yitirilmesi veya değişik şekiller alması pek önemli değildir. Fakat önemli olan milletlerin sahip oldukları manevi değerleri yitirmemeleridir. Çünkü manevi değerler korunabildiği takdirde kaybedilen maddi değerlerin zaman içinde geri kazanılması mümkün olmaktadır.

Kültür unsurları arasında en az değişeni örf ve adetlerdir. Türk milli kültürünü yozlaştırmak ve yok etmek, binlerce yıldır değişmeden günümüze taşıdığımız milli kültür değerlerimiz üzerinde şüphe yaratmak, milli tarih konularında uydurma yayınlar ile halkın kafasını karıştırmak Türklük düşmanlarının çok yaygın olarak kullandığı yöntemlerdir.

Günümüzde yurtdışında, özellikle AB ülkelerinde faaliyet gösteren bölücü unsur yanlıları batı kamuoyunun Türk kültürü üzerindeki bilgi noksanlığından yararlanarak Türk Ergenekon Bayramı olarak tanımlayabileceğimiz NEVRUZ BAYRAMI' nı istismar etmeye çalışmaktadır. Bayramların insanlar arasında saygı-sevgi ve dayanışmayı sağlayan özelliğine rağmen beyinleri satın alınmış bölücü çevrelerce NEVRUZ BAYRAMI kanlı gösterilerle kutlanmaya çalışılmaktadır.

Hâlbuki küresel mihraklarca ülkemizde yaratılmak istenen suni bir topluma mal edilmeye çalışılan Nevruz Bayramı; binlerce yıldır Türk dünyasında bütün Türk toplulukları tarafından uygulanan bir büyük kültür gösterisidir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarında resmi bayram niteliğinde olup, çok görkemli törenlerle kutlanan, miladi takvimin kabulünü müteakip resmi bayram olmaktan çıkartılan, fakat sadece Türkiye'de değil, bütün Türk dünyasında coşku ile kutlanan NEVRUZ hakkında halkımızın bilgilendirilmesi gerekmektedir. Çünkü bilgi, muhtemel tehlikelere karşı en iyi panzehirdir.

21 Martta kutladığımız Nevruz kelimesi halk arasında, YILBAŞI=YENİGÜN= GÜNDÖNÜMÜ anlamında kullanılmaktadır. Nevruz; gece ile gündüzün eşit olduğu gündür. Nevruz; ayni zamanda baharın başladığı gündür.

Nevruz; Orta Asya Türk Devletlerinde, İran'da, Rusya'da, Bosna'da, Sancak'ta, Kosova'da Anadolu'da Kıbrıs'ta ve Türklerin küçük gruplar halinde yaşadığı bütün ülkelerde; "Ergenekon Bayramı", " Bozkurt Bayramı", "Tabiat Bayramı", "İlkbahar ve Köylü Bayramı" olarak kutlanılmaktadır. Her yerde büyük bir hazırlık ve neşe içinde, fakat değişik gelenekler halinde kutlanan NEVRUZ, soğuk ve karamsar günlerden ılık, güneşli ve bereketli günlere, yani bahara geçişi müjdeleyen, demirden dağı eriterek Ergenekon'dan hürriyete ve güzel günlere çıkışın simgelendiği Türk milli bayramıdır.

Çeşitli Türk boylarında Nevruz şu isimlerle anılmaktadır; NEVRUZ, NEVROZ, NAYRUZ, NEYRÜZ, NAYRIZ, SULTAN NEVROZ, NAVROZ, NEVRÛZ-İ SULTANÎ, SULTAN NAVRUZ, NAVRUZ, NAURUS, NOVRÜZ, NOURUZ, MART BOZUMU, MART DOKUZU.

Eğer biz devlet olarak milli kültür değerlerimize sahip çıkmadığımız ve bu değerlerin bütün milletçe kullanılmasına imkân vermediğimiz sürece çeşitli çıkar çevreleri ve bu çevrelere kendini yakın gören siyasi gruplar bu değerlere sahip çıkmaktadır. Ergenekon Bayramı Nevruz’da bunlardan biridir. Biz bu oyunlara alet olmamalıyız. Nevruz'a devletçe ve milletçe topyekûn sahip çıkmalı, bu milli günü bölücü terör örgütü mensuplarının tekeline bırakmamalıyız.

Bilelim ki, küreselleşen dünyada ise milli değerlere yer yoktur. Küresel mimarlar kitle iletişim araçlarındaki hâkimiyetlerinden yararlanarak milli kültür değerlerini önce yozlaştırmak, sonra bozmak ve bu şekilde milleti bu bozuk değerlerden soğutarak kimliklerinden uzaklaştırmak yolunda ciddi çalışmalar yapmaktadırlar. Bu oyunları iyi bilmeli ve değerlerimize dört elle sarılmalıyız.

NEVRUZ, bütün yok etme çabalarına rağmen binlerce yıl öteden günümüze taşınmış ve yaşatılmaktadır. Nerede bir Türk varsa her 21 Mart geldiğinde orada NEVRUZ vardır. Bugün vardır. Yarın da olacaktır.

SONSÖZ:Türk’ün Ergenekon Bayramı Nevruz’un Anadolu Kürt toplumu tarafından sahiplenilmesi ve çoşku ile kutlanması, onların Türklük çınarının en güçlü dallarından bir olduğunun ispatıdır. Nevruz kavramı; Kürtleri Türklük camiasının dışında gösterme çabalarına vurulan en büyük darbedir.

Türk milletinin Ergenekon Bayramı'nı - Gündönümü'nü - Yenigün'lerini candan kutluyorum. Bir dahaki YENİGÜN' lerde daha çok kenetlenmiş ve birlik içinde kutlamalarını diliyorum.

Dr. Tahir Tamer Kumkale

http://www.kumkale.net
http://kumkale.wordpress.comDr. Tahir Tamer Kumkale
20 Mart 2013 Çarşamba

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale