08 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM............

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


ATATÜRK'ÜN EKONOMİ MUCİZESİ
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

YENİ TÜRKİYE DEVLETİ TEMELLERİNİ SÜNGÜ İLE DEĞİL, SÜNGÜNÜN DAHİ DAYANDIĞI İKTİSADİYATLA KURACAKTIR. Gazi Mustafa Kemal Atatürk (1923)

 31 Aralık 2012 Pazartesi 

Eski yılda Kapitalizm’in merkezi Avrupa’da ekonomik yapılar teker teker çökmektedir. Ayni çöküşten Türkiye’de ciddi şekilde nasibini alacaktır.

Yeni yılda dünya Mustafa Kemal’i daha yakından tanımak zorundadır.

Çünkü, 1992’de SSCB ile batan Sosyalizm ile 2012’de AB ile batan Kapitalizm’in alternatif ekonomik rejimi “Atatürk’ün Ekonomik Görüş ve Uygulamaları” olacaktır.

Bu tespit bir kehanet değil, bilimin akılcı gerçeğinin doğal sonucudur,

20 nci asrın en büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün ekonomik görüş ve uygulamaları, uzun yıllar boyunca araştırma konusu yapılmamıştır. Bu konu gerek Türk kamuoyu gerekse dünya ekonomi yazarlarının da ilgisini çekmemiştir.

Bu ilgisizliğin temelinde, Atatürk’ten sonra gelenlerin bu görüş ve uygulamalar üzerinde durma gereği duymamış olmaları ve birçoklarının da bu konunun önemini kavrayamamış olmaları vardır.

Atatürk’ün bizzat yarattığı ve başarılı uygulamalar ile kabul ettirdiği Ekonomik Devrim; Cumhuriyetin kurulması, laiklik, hukuk, dil, tarih, kılık kıyafet, alfabe gibi alanlardaki devrimlerine eşdeğer önemde ve büyüklüktedir.

Ekonomik devrimi ve uygulaması olmasa idi Atatürk’ün tüm öteki devrimlerinin uygulamaya konmasında ve sonuç alınmasında büyük güçlüklerle karşılaşacaktı. Bu husus bugün daha iyi anlaşılmıştır.

Yanmış, yıkılmış ve son üç savaşta yenilmiş bir millet ile bu büyük devrimleri yapabilmenin, ancak ekonomik alt yapıda kaynak yaratabilmeye bağlı olduğunu Atatürk görmüş ve gereğini yapmıştır.

O’nun ekonomik uygulamaları günümüzün ekonomik düşünce alanına çok önemli katkılar yapacak yenilikler taşımaktadır. Aslında bu yenilikler mevcut ekonomik sistemler dışında yepyeni bir ekonomik sistemin doğuşunu müjdelemektedir..

Günümüzde insanlık aleminin yeni ekonomik sitemlere olan ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 1991’de SSCB ve Varşova Paktı ülkelerinin uyguladığı Sosyalist/Kollektivist/Komünist ekonomi sistemi iflas etmiştir. Bu sistemi uygulayan ülkeler çok sancılı bir geçiş sürecinden sonra kapitalizme geçiş yapmışlardır. Bu ülkeler Rusya dışında hâlâ ekonomilerini düzeltememişlerdir.

Sosyalizm çökerken beraberinde Kapitalizmi’de sürüklemiştir. Tamamı kapitalist sistemle yönetilen Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomileri 2001’den itibaren sıra ile krize sürüklenmiştir. Bugün çok zor günler geçiren Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, İspanya, Portekiz, İtalya’yı diğer Avrupa ülkeleri takip edecektir. Bir bakıma Adam Smith’in 1776 dan beri yaşatılan ekonomik sistemi olan Kapitalizm artık tarihi ömrünü tamamlamıştır. Çünkü bu sistem de bugün insanın gelişen ihtiyaçlarını karşılamaya yetmemektedir.

Nazizm ve Faşizm gibi ekonomik sistemler kurucuları Hitler ve Mussolini’nin ölümlerini müteakip tedavülden kalkmıştır. Nasyonal Sosyalizm (FAŞİZM) sistemleri kapitalist ve sosyalist sistemdeki dengesizlik neticesi meydana gelen bozulmalarla ortaya çıkan bir sistem olup, doğal değildir. Diktatörce, baskıcı ve zorlayıcı kuralları gerektiren bu sistem genelde Türk insanının karakterine aykırıdır.

Ayrıca son derece insancıl ve sosyal yönü kuvvetli olan Kur’an ve Hadis öğretileri ile şekillenen İslami Ekonomi ise geçen 1400 yıla rağmen sistemi uygulayacak bir toplum yapısı oluşturulamadığı için hiç uygulama alanı bulamamıştır.

Özellikle batı dünyasında çok önemli bir gelişme olarak sosyalist çizgideki kurtuluşu Sosyal Demokrasilerde gören görüş yaygın bir seçenek olarak ortaya çıkmıştır. Fakat bu sistemin uygulanabilmesi için üretimin artması ve kalkınma sürecinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Sosyal Demokrasi üretimi attırmaktan çok dağıtmak için kurulmuş bir sistemdir. Oysa Türkiye’nin problemi yalnızca az olan mevcudu bölüşmek değildir. Aksine ülkemizin “hızlı üretim ve adil bölüşüm” ihtiyacı vardır. Bu yüzden bünyemize uygun bir sistem olarak görülmemiştir.

Peki bu durumda ne yapılacaktır ve insanların refahı ve ulaştığı yaşam kalitesi nasıl muhafaza edilecektir.?

Dünyayı yöneten küresel güçler ve yönetimleri altındaki ekonomik organizasyonların sadece Kapitalizm ve Sosyalizme endekslenmiş beyinlerinin üretecekleri yeni bir çözüm şekli yoktur. Yani bu sorulara verebilecekleri mantıki bir cevapları bulunmamaktadır.

O halde insanlık için yeni, basit, uygulanabilir, denenmiş ve başarısını kanıtlamış yeni bir ekonomik sisteme ihtiyaç vardır. İşte bu sistem, “ATATÜRKÇÜ EKONOMİ SİSTEMİ’dir. Bu sistem diğer sistemlerin tamamen dışında yepyeni bir sistemdir.

Bu sistemin, mevcut yedi sistem içinde her yönü ile insanlık için daha yararlı ve daha kolay uygulanabilir olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
1923-1938 arasında Atatürk’ün direktif ve koordinatörlüğünde genç Türkiye Cumhuriyeti bu sistemle yoktan var edilmiştir. Her şeyini kaybetmiş, yanmış, yıkılmış ve harabe halindeki bir ülkeden, yetişmiş insan gücü, bilgi brikimi, para ve tecrübe olmadan 15 yıl içinde ağır sanayiini kurmuş, tankını, topunu ve uçağını kendi imkanları ile yapabilen tam bağımsız bir ülke yaratılmıştır.

Bunlar yapılırken herşeye sıfırdan başlanmış, bu arada Osmanlı’dan kalan kapitülasyon borçları da ödenmiştir. Bir bakıma ekonomik alanda bir mucize yaratılmıştır.

Evet, günümüz insanlığını huzur ve refah dolu günlere taşıyacak bir yol vardır. Ve bu yol Atatürkçü Ekonomi Sistemi ile tanışmaktır.(x) Er veya geç insanlık bu yola erişecektir.

Yarattığı Ekonomi Sistemi ile kalkınmayı Türk milletinin karakterine uygun bir ekonomik plâna bağlama becerisini gösteren büyük önderimizi saygı ile anıyorum. O’nun ekonomik sisteminin dünya insanlığına da ışık tutacağına inanıyorum.

Dr.Tahir Tamer Kumkale

(x) Bakınız; Dr. Tahir Tamer Kumkale’nin Pegasus yayınlarından çıkan “Atatürk’ün Ekonomik Mucizesi” kitabı..


Dr. Tahir Tamer Kumkale
31 Aralık 2012 Pazartesi

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale