10 MAYIS 2024 CUMA

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR, SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


AKP yönetimine ve AKP'ye oy verenlere sesleniyorum. Terörü önlemek için daha kaç şehit vermemizi bekliyorsunuz?
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Felaket başa gelmeden evvel, onu önleyecek ve ona karşı savunulacak gerekleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur. Gazi Mustafa Kemâl Atatürk (Nutuk-1927)

 9 Ekim 2007 Salı 

GENELKURMAY BİLDİRİSİ:
1. Şırnak bölgesinde görev yapan bir birliğimize, 07 EKİM 2007 tarihinde terör örgütü tarafından yapılan saldırıda, 13 Silahlı Kuvvetler mensubu şehit edilmiştir.
2. Terör örgütü mensupları, yurt içerisinde operasyon birliklerimizle, yurt dışına kaçış noktalarında ise ateş destek vasıtalarıyla takip edilmektedir.
3. Terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerde ortaya çıkan bu tablo, mücadele azmimizi ve kararlılığımızı daha da artırmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

-------------------------------------------------

Türk askeri, Lübnan ve Afganistan halkını teröre karşı korumak için bu ülkelerde görev yaparken ülkeyi kana bulayan PKK terörüne karşı elleri kolları bağlı tutuluyor. Bir haftada otuz şehidin cenazeleri bir uçtan bir uca yurdu kaplarken ve gözyaşları sel olup akarken AKP hükümeti teröre karşı yeterli tedbir almamakta direniyor. Aslında aklıselimimiz şehidine kelle, terörist başına sayın diyen ve terörün çözümünü bu teröre destek veren ülkelerden bekleyen bir başbakanın teröre karşı tedbir almasının çok zor olduğunu söylüyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt 12 Nisan tarihli basın toplantısında bugün yaşananları aynen açıklamış ve terörü önlemek için hazır olduklarını, TBMM ve hükümetten görev ve yetkilendirme emri beklediklerini vurgulamıştı. Takip eden günlerde askeri kanattan gelen açıklamalar hâlâ yetki beklediklerini şeklinde idi.

Askerler, sorumlulardan gerekli yetkiyi alamayınca devletin asıl sahibi olan millete konuyu bir bildiri ile duyurmuşlar ve teröre karşı milletçe tek vücut olmamız gerektiğini vurgulamışlardır. Bu halk desteği isteğini, bu ülkeye ihanetten başka bir işlevleri olmayan bir takım garip kuruluşlar ve bunların beyinleri satın alınmış gafil sözcüleri televizyon kanallarından açıkça Genelkurmay halkı isyana teşvik ediyor şeklinde duyurmuşlardır.

Devletin birinci görevi milletin can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılmış ve gerekli teşkilatlar kurulmuştur. Polis, Jandarma ve ordu güvenliği sağlayan temel kuruluşlardır. Bu kuruluşlar mülki amirlerin emrinde halkın güvenliğini sağlamakla görevlidirler.

Terörden haklı olarak yılgınlık duyan ve her fuırsatta”ARTIK YETER” diye haykıran halkımızın bilmesi gereken bir gerçek vardır. Bugün silahlı terör örgütüne karşı koymak ve bunun için yurt içinde operasyon düzenleme sorumluluğu tamamen valilerindir. Valiler kendi illeri dâhilinde bu işi önce emrindeki kolluk kuvvetleri ile (polis ve jandarma) yaparlar. Eğer elindeki polis ve jandarmanın olaylar karşısında kâfi gelmeyeceğini düşünürse, bu durumda bölgesindeki askeri birliklerden EMASYA(Emniyet Asayiş Planı) uyarınca birlik talep eder. Bu birlikler ancak polis ve jandarmanın kullanılıp gücünün yetmediği olaylarda devreye sokulur.

Yani halkımızın Genelkurmaya bağlı birlikler (Jandarma dışında kalan) terör olaylarını önlemek amacıyla kendi komutanlarının emriyle istedikleri bölgelerde teröre karşı operasyon yapamazlar.

Peki, aylardır Irak sınırına yığılan birlikler ne yapmaktadır ve bu birliklerin teröre karşı operasyon yapma yetkileri var mıdır? Sorusunun cevabı “hayır yoktur.” Olacaktır.

Bu birlikler bu bölgelerde alacakları muhtemel görevler için eğitim ve tatbikat maksadıyla bulunmaktadırlar. Yani askerlerin kontrolünde tamamen askeri amaçlara yönelik bir ön hazırlık yapılmaktadır. Muhtemel görevlere hazır olabilmek, araziyi tanımak, istihbarat yapmak, silah ve gereçleri denemek amacıyla muhtemel harekât bölgesine yanaşılmış şu anda rutin eğitim ve tatbikatlar icra edilmektedir. Bu arada tatbikat bölgesinde birliklerimize karşı bir saldırı olduğu takdirde meşru müdafaa hakkını kullanarak şiddetle karşılık verilmektedir.

Askerin Kuzey Irak operasyonu ile ilgili Hükümet Direktifinde ısrar etmesi çok doğaldır. Çünkü asker milletin kendisinden ne istediğini en ince ayrıntısına kadar bilmek zorundadır. Askerin işi merasim değildir. Asker ölür ve öldürür. Bu ağır görevi yaparken neden yaptığını bilmek zorundadır.

Bilindiği gibi 1991–2003 yılları arasında Kuzey Irak’ta yönetim Saddam’dan alınmış ve 36’ncı paralelin kuzeyi BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda oluşturulmuş Zaho’da konuşlanan Türk ve ABD birliklerinin teşkil ettiği ÇEKİÇ GÜÇ ile sağlanıyordu. Yani bölge tamamen bizim kontrolümüzde idi ve askeri harekât bu gücün bilgisi dâhilinde planlanıp uygulanmaktaydı. Şimdi ise Irak’ta dört yıllık ABD işgali vardır. Irak yönetimi kukladır. Bu bölgede muhatabımız doğrudan ABD’dir. Irak yönetimi ile geçen hafta imzalanan terörle mücadele antlaşmasının içi boştur. Çünkü yaptırım gücü yoktur.

Türk Ordusu, alabileceği her türlü görevi yapmak üzere barış zamanında savaşa hazırlanır. Askeri harekât maddi ve manevi olarak büyük bir masraf gerektirir. Arkasında millet ve devlet desteği olmadan askeri harekât yapılamaz. Askerlerin ne zaman devreye girip, nereye kadar güç kullanacakları ve bu gücü kullanırken hangi hukuki gerekçelere dayanacakları, elde ettikleri bölgelerde ne yapacakları ve bölgede ne kadar kalacaklarına askerler karar veremezler. Bu sorumluluk TBMM’nindir. TBMM sorunu çözmek için hükümete yetki verir. Hükümet bunun için diğer milli güç unsurları ile birlikte askerleri de kullanır. Yani savaşı planlamak, başlatmak, savaşın insan gücü ve lojistik desteğini sağlamak ve savaşı durdurmak tamamen sivillerin yönetim sorumluluğu içindedir.

Bu konudaki yasal süreç şu şekildedir. Herhangi bir ülke ile anlaşmazlık içine giren hükümet konuyu TBMM’ne sunar. Yurt içi ve yurt dışında güç kullanmak için TBMM’den yetki alır. Bu yetki sınırsız değildir. TBMM bu yetkiyi nasıl kullanacağını açıkça belirler. Yetkiyi alan hükümet, formatı önceden belli olan bir HÜKÜMET DİREKTİFİ hazırlar.

Bu direktifte hasım ülke olan sorunlar açıklanır. Bu sorunlar için bugüne kadar ne gibi tedbirler alındığı belirtilir. Sonra ne yapılmak istendiği, yani devletin ünitelerine verdiği görevler açıklanır. Görev alan birliklerin birbiri ile nasıl koordinede bulunacakları, bu tedbirler manzumesinin ne zaman başlayacağı, nasıl yönlendirileceği, emir komuta sistemi ile kriz yönetim usullerini belirler.

Hükümet, eğer bir askeri harekâtı öngörürse bunun fiziki hedeflerini açıkça gösterir. Harekâtın muhtemel başlama zamanını ve süresini belirler. Kullanılacak hukuki yetkileri sıralar. Lojistik destek faaliyetlerinin şeklini ve vüsatini koyar. İşte bütün bu ve akla gelebilecek bütün varsayımlar hükümet direktifinde açıkça yer alır. Direktifi alan üniteler verilen görevleri derhal yapmakla mükelleftir.

İşte askere bu yetki ve sorumluluğu vermezseniz, yani askerin duracağı yeri belirlemezseniz harekâtı kontrol edemezsiniz.

8 EKİM 2007 günü terör yangını büyüyor. Fakat bu günkü şartlarda davul zurna çalarak Kuzey Irak’a yapılacak askeri operasyon da büyük bir fiyasko ile sonuçlanır. Çünkü atı alan Üsküdar’ı geçmiş ve mevzilerini boşaltmıştır. Şimdi, karşımızda elde edilecek hedef yoktur. Yani Kandile taarruz zamanı değildir. Fakat Türk ordusu bu harekâtı her zaman yapabilecek yetkilerle teçhiz edilmeli ve hazır bulunmalıdır.

Bugün sınır ötesinden önce sınırlarımızın içinin teröristlerden temizlenmesine ihtiyaç vardır. Sınırların her metrekaresi geçişe kapatılırken, Şırnak’tan batı istikametinde yapılacak geniş çaplı operasyonlarla önce kırsal kesimlerimiz ve sonra da büyük şehirlerimizdeki teröristler etkisiz hale getirilmelidir.

Bunun bugünkü hukuki yetkilerle yapılması mümkün değildir. Olağanüstü hal, kısmi seferberlik veya bazı bölgelerde sıkıyönetim ilan edilmeli ve bu yangın mümkün olan en kısa sürede durdurulmalıdır. Bu yangın sönmeden ülkede istikrar ortamını sağlamak mümkün değildir. Bu yetkiler verilip milletçe teröre karşı güç birliği yapılmadığı sürece bu kan ve gözyaşı devam edecektir.Dr. Tahir Tamer Kumkale
9 Ekim 2007 Salı

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale