08 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM............

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Dayan Tantan
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

 25 Mayıs 2001 Cuma 

Bundan tam bir yıl önce 21 Mayıs 2000 tarihinde İçişleri Bakanı Sadettin TANTAN'ın sıradışı tutum ve davranışı ile ülke çapında yürüttüğü uygulamalara dikkat çeken bir yazı yazmıştım.

Geçen bir yıl süre sonunda söylediklerimin harfiyen çıkmasını ülkemiz ve insanımız adına 57 nci Cumhuriyet Hükümeti'nin yapabildiği tek sevindirici ve yüzümüzü ağartan gelişme olarak görüyorum.

Siyaset ortamı'nın ülkemizde ulaştığı kirlenmişlik boyutları Sayın TANTAN'ı karalamaya ve hizmetlerini yavaşlatmaya yetmedi. Gelişen olaylar ülkemizde tek başına olsa da dürüst,namuslu ve şaibesiz kişilerin,bu çizgilerini her türlü baskıya rağmen korumaya muvaffak oldukları takdirde neler yapabileceklerini açıkça ortaya koydu.

Sadettin Tantan;Türkiye'nin son yıllarda görmeye alışık olmadığı bir politikacı tipi çizmektedir. Ağzı ile konuşmaktan,çok icraatları ile konuşmayı şiâr edinen değişik bir çizgisi vardır.

Bundan birkaç sene önce konuşulması bile düşünülemeyen olaylar birbiri peşisıra kamuouyu gündemine taşınmaktadır. Cavit Çağlar,Nail Keçili,Dinç Bilgin,Erol Evcil gibi isimler bugün yaptıkları iddia edilen yolsuzlukların hesabını vermek üzere yargı önündedir.Onlar artık beş yıldızlı lüks otellerde değil Ceza ve Tutukevlerinde ikamet etmektedirler. Bu ülkemiz için hayâl dahi edilemeyecek bir olaydır.

Devlet'in bütün organlarını en uç noktasına kadar kanser hücresi gibi saran yolsuzluk ve hırsızlık olayları birer birer yargı önüne çıkmaktadır.Yargı sonuçlarının ne olacağını şimdiden kestirmek çok zor olmasına rağmen, bugün gelinen durumun dahi bundan sonra olacaklar için çok iyi bir caydırıcı etkisinin olacağı kesindir.

Sayın Tantan'ın başta kendisini BAKAN olarak atayan Mesut Yılmaz ve kendi partisi ANAVATAN içinden gelen sert eleştirilere rağmen polemiklerden ve medyatik tartışmalardan kaçarak icraatlarına aralıksız devam etmesi,halkın kendisine olan sevgi ve güvenini giderek arttırmaktadır.

Siyasette benzeri olmayan bir şekilde ceryan eden hizmet mücadelesinde kendisine başarılar diliyoruz. Fakat biliyoruz ki bu verdiği kavga çok uzun ömürlü olmayacaktır.Sayın Tantan'ın tek başına bu kadro içinde mücadelesi çok zordur.

Kendisini yıldırıp kaçırtmak için harcanılan büyük çabalar şimdilik sonuç vermemiştir.Tantan'ı kötü göstermek için hazırlanan senaryolar tutmamıştır. Kendisini küçültecek ve zora sokacak elbiseler maalesef bu sağlıklı vücûda uymamıştır.

DOĞRU,NAMUSLU VE ŞAİBESİZ BİR İSMİN BÜTÜN OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN Türkiye şartlarında bu kadar ayakta kalabilmesi ve etkili hizmetler yapabilmesi Türk siyasi hayatında bir devrim ve ihtilaldir.

Sadettin TANTAN'ın politikacı olarak beyenmeyenlerin sayısı oldukça fazladır. Fakat polislik meziyetleri hakkında aleyhte tek söz söyleyene rastlanmamıştır.Bu gerçeği bile bile Sadettin Tantan'ı İçişleri Bakanı olarak atayanların ondan adli vakalar karşısında politik esneklik beklemeleri çok büyük bir saflıktır.

Tantan;İçişleri Bakanı kimliğinden ziyade bugün gerçek ihtiyacımız olan POLİS'lik kimliğini devreye sokarak hiç bir mevki, makam,parti ve kimlik tanımadan;hırsızları,yolsuzları ve suçluları bildiği şekil ve tarzda kovalamakta,teker teker yakalarına yapışmaktadır.

Halkın beklediği de zaten budur. Halkın gözünde TATTAN artık bir HALK KAHRAMANI'dır .Bakalım bu kahraman isim Türkiye'nin şartlarına daha ne kadar dayanabilecek.Biz Türk halkı olarak "DAYAN TANTAN" diyoruz ve sonuna kadar yanında olduğumuzu vurguluyoruz...

Geçen bir yıllık dönemde ne gibi başarılara imza attığı kamuoyunca yakından takip edilen SADETTİN TANTAN ile ilgili olarak 21 Mayıs 2000 tarihinde kaleme aldığım yazımı günün koşullarına uyduğu için hiç değiştirmeden bir kere daha yayınlamayı Sayın Tantan'na yapılabilecek bir kadirşinaşlık olarak değerlendiriyorum. Ve aynen yeniden yayınlıyorum.
------------------------------------------------------------------
21 MAYIS 2000
Sadettin TANTAN ismi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün birbiri peşisıra sıraladığı başarılı operasyonlardan sonra çok sık duyulmaya başlandı. Başarılar devam ettikçe daha da çok duyacağımız kesin. Aslında Türk kamuoyu uzunca bir süredir görevini en iyi şekilde yerine getiren dürüst, namuslu ve devlet adamı ciddiyetine sahip bürokratların sudan bahanelerle yıpratılıp bir köşeye atılmalarına ve yaygın tabiri ile kızağa alınmalarına çok alışmıştı. Sayın TANTAN; halen bulunduğu görev ve konumu ile bu izlenimi düşüncelerden silip attı. İnşallah bu durum örnek teşkil edecek ve vatandaşlarımız köşelerinde hizmet için görev bekleyen binlerce TANTAN benzeri başarılı Türk insanını layık oldukları mevkilerde görecektir.

"SİYASET ve SİYASİ AHLAK" başlıklı yazımızda milli güç unsurlarımızı yöneten ve yönlendiren siyasi güç ve siyasetçilerimizin içine düştüğü durumu sebepleri ile ortaya koymaya çalışmıştım. Acil tedbir olarak, lügatlarda " Devlet işlerini yürütme ve yönetme sanatı " olarak geçen siyaset kavramı'nın; gerçekten bu işi yapabilecek yetenekli, dürüst, namuslu, bilgili, vatansever, ciddi, vakur, kalbi vatan ve millet aşkıyla yanan lâyık evlâtlarımıza teslim edilmesini vurgulamıştım.

Evet siyasi kadrolarımız teker teker Sayın Tantan benzeri isimlerle dolup taşmadıkça, Sayın Tantan'ın büyük özveri ile yürüttüğü hizmetlerinin ülkemizin her alanda dev gibi büyüyen sorunlarının karşısında fazla bir önemi olmayacağı açık ve kesindir.

Sadettin TANTAN ismini Türk Kamuoyu 1980'lerde İstanbul Mali Şube Müdürü iken kendisi gibi bir avuç gözüpek polis ile yaptığı başarılı çalışmalarla duydu. Bu korkusuz , cesur ve namuslu polis müdürü; kaçakçılar, hırsızlar, yolsuzlar, kara para aklayıcılarının korkulu rüyası oldu. Vatandaşlarımız demek ki böylede oluyormuş dediler. Rahatı ve huzuru kaçan, istedikleri gibi çalışamayan kanun kaçakları bu başarılı polisi safdışı kılmak için çok uğraştılar. Fakat bütün çabaları boşa çıktı. Hiçbir açığını bulamadılar ve ona bir kulp uydurup karalayamadılar. Fakat nüfuzlu siyasileri devreye sokarak aktif konumdan pasif görevlere atanması başarısını gösterdiler. Bir müddet aktif görevlerde bulunmayan Sadettin Tantan'ın bir diğer başarılı yönü de bu dönemde ortaya çıktı. Kendiside gerçek bir sporcu olan ve sporculara büyük destek verdiği bilinen Sayın Tantan'ı bu defa İstanbul Güreş Klüplerinin yönetimindeki başarıları ile tanıdık. Disiplinli, özverili çalışmaların her yerde iyi sonuçlar verebileceğini isbat etti.

Sadettin TANTAN'ı Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü görevi esnasında ayni yerde 8 nci P.Tümeni Kurmay Başkanı olarak bulunduğum sırada yakından tanımak fırsatını buldum. Emniyet camiasının sahip olduğu böyle bir değerin neden Tekirdağ gibi ülkemizdeki suç oranının en az olduğu bir şehirde görevlendirilmesine ise bir türlü akıl erdiremedim.
 
Her başarılı insanımızın başına geldiği gibi aktif ve sorumluluğu fazla olan makamlara getirilmekten sakınılan Sayın Tantan'ı bu defa siyasetin içinde görüyoruz.

ANAVATAN Partisi kadrolarından İstanbulun en sorunlu bölgelerinden olan Fatih İlçesine Belediye Başkanı olarak seçilir. Bu görev yeri Sayın Tantan'ın belkide hiç anlamadığı bir alandı. " Burada kaybolur gider, oda düzene ayak uydurur ve bu düzen onuda kendine benzetir "diyenler bir kere daha yanıldılar. TANTAN ismi; dürüst ve namuslu insanların kendilerine ne görev verilirse verilsin en iyi şekilde yapabileceklerini isbat etti. En azından bu işi ben biliyorum diye ortaya atılan şarlatanlardan çok daha başarılı olduğunu gösterdi.

Son seçimlerde TANTAN isminin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak geçmesine rağmen, kendisini bu defa İstanbul milletvekili olarak T.B.M.M.'de gördük. Bu ilk deneyiminde Sayın Mesut YILMAZ şimdiye kadarki siyasi hayatındaki belkide en önemli kararlarından birini vererek Sayın TANTAN'ı İÇİŞLERİ BAKANI olarak atadı. Bu atama; azmin, iradenin, doğruluğun, dürüstlüğün ve ilkeli çalışmanın bir neticesiydi.
 
Sonuçları hep birlikte İçişleri Bakanlığımızdan gelen başarılı haberlerle görüyoruz. Ciddi bir devlet adamının ülke yararına yaptığı çalışmaların meyvalarını hep birlikte topluyoruz. İnşallah siyasi bir komploya uğramadan bu şekilde hizmete devam etme imkanı sağlandığı takdirde Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın en huzurlu ve güvenli bölgesi olacaktır. Hukuk ve kanun hakimiyeti ülkemizin en ücra noktasında hakim kılınacaktır.

Evet, başarının tek sebebi Sadettin Tantan'dır. Evet başarı tek maalesef tek bir ismindir.

"EFENDİM BU BİR KADRO İŞİDİR. SİSTEMLİ VE BİLİMSEL ÇALIŞMANIN İŞİDİR. BİR KİŞİ NE YAPABİLİRKİ?" diyenleri şimdiden görüyor ve duyuyorum. Evet haklısınız ama! "bu kadrolar, bu kanunlar ve yönetmelikler, bu sistemler, bu araç ve gereçler öncedende vardı" . Bunları Sayın Tantan evinden getirmedi. Bunların hepsi vardı. Fakat bütün bunları istenilen hedefe yönlendirecek yeterli irade ve bu iradeyi temsil eden bir baş yoktu. Şimdi bu baş bulunmuştur. Sayın Tantan'ın önderliğinde ülkemiz ve insanlarımız laytık oldukları huzur ve güven dolu ortama çok kısa bir sürede ulaşacaktır. Buna inanıyorum ve İçişleri Bakanımımıza güveniyorum.

Teşekkürler Sayın Tantan .Türk Milleti başarılarınızı gözlüyor ve sizi sonuna kadar destekliyor. Bu desteğe layık olduğunuzu da biliyor.Başarılarınızın daim olmasını diliyor. (T.T.K.)

MUTSUZ SON GERÇEKLEŞTİ. 57 NCİ CUMHURİYET HÜKÜMETİ'NİN KAMUOYU NEZDİNDEKİ TEK BAŞARILI İSMİ OLAN İÇİŞLERİ BAKANI SADETTİN TANTAN 5 HAZİRAN 2001'DE GÜMRÜKLERDEN SORUMLU DEVLET BAKANLIĞINA ATANDI.İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA ANAP'LI DEVLET BAKANI RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN GETİRİLDİ. MESUT YILMAZ BU İCRAATI İLE ANAVATAN PARTİSİNİ TÜRKİYENİN SİYASİ GÜNDEMİNDEN BİR DAHA GELMEYECEK ŞEKİLDE SİLDİ.


Dr. Tahir Tamer Kumkale
25 Mayıs 2001 Cuma

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale