08 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM............

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Atatürkçü Düşünce Sistemi'ni Türk milletinin ve tüm insanlığın hizmetine nasıl sunabiliriz? (2)
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Büyük davamız, en medeni ve müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılâp yapmış olan büyük Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu ideali en kısa zamanda kavramak için, fikir ve hareketi beraber yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu teşebbüste başarı ancak, süreli bir plânla ve rasyonel çalışmakla mümkün olabilir. Gazi Mustafa Kemâl Atatürk (1922)

 27 Mayıs 2006 Cumartesi 

Atatürkçü Düşünce Sistemi önce Türk Milleti'nin ve sonra da bütün insanlığın ortak değeri olmuştur. Atatürk'ü ve Atatürkçü Düşünce Sistemini anlayıp, Atatürkçü Düşünce Sistemini yaşamlarında yer verecek nesiller yetiştirilebilmesi için yapılması gereken temel hususlar aşağıda ana başlıkları ile sıralanmıştır.

** Atatürkçü Düşünce Sistemini Türk Toplumunun sahiplenmesi için genç nesillere Atatürk'ü her yönü ile tanıtacak olan "NUTUK" isimli eser ilk ve orta dereceli okullarımızda zorunlu ders olarak okutulmalıdır.

** Kitle iletişim imkânlarının tamamından yararlanılarak okul dışı yaş seviyesindeki halkımızın " NUTUK "ile ilgili bilgileri taze tutulmalıdır.

** Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevdirmeye yönelik heykel, resim, rozet, Atatürk Köşeleri kurulması, şiir ve kitap yazılması, isimlerinin çeşitli yapılara verilmesi gibi faaliyetlere aksatılmadan devam edilmelidir. Fakat bu faaliyetler ön plandan arka plana alınmalıdır. Bunun yerine gerçek olarak Atatürk'ü anlayacak, anlatacak, bilerek ve bilinçli bir şekilde O'nu yaşatacak, fikir ve düşüncelerini uygulama alanına geçirecek fikri yapılaşmanın usul ve prensipleri ön plana çıkartılmalıdır.

** Atatürkçülük ve Atatürkçü Düşünce Sistemini inceleyecek olan eserlere bir standart getirilmelidir. Bu eserlerin şekli yanına değil, fikir, görüş ve düşüncelerinin irdelenip benzeri fikirlerle ciddi mukayeselerin yapıldığı bilimsel yanının ağırlıklı olup olmadığına dikkat edilmelidir.

** Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikir ve düşünceleri tabu olmaktan çıkartılarak, açıkça tartışılabilmeli, tenkit edilebilmeli, inceleme ve araştırmalarla genişletilip geliştirilmelidir. Bir başka deyişle Atatürkçü Düşünce 1938'den sonraki sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik bütün gelişmeleri içine alarak güncel hale getirilmelidir. Bütün bunlar Atatürk'ün fikir ve düşünce yapısının mevcut sistematiği içinde değerlendirilip ana esaslardan ayrılmadan bilimin son gelişmeleri ile güncellenmelidir.
Bu faaliyetler asla başıboş dernek ve vakıflar gibi sivil toplum kuruluşları eline bırakılmamalıdır. Bütün faaliyetler Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezi'nin koordinatörlüğü ve denetimi altında yapılmalıdır. Zaten bu husus Anayasa ve yasalarla zorunlu hale getirilmiştir.

** Her türlü kurum ve kuruluş tarafından gelişigüzel yerlere asılan Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankart ve afişlere bir standart getirilmelidir. Atatürk'ün olmayan sözler kaldırılmalı, nereye nelerin yazılabileceği konusunda kullanıcı birimlere tavsiyelerde bulunulmalıdır.

** Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıtmak ve sevdirmek ve Atatürkçü Düşünceyi yaygınlaştırmak devletin anayasal görevlerinin başında gelmektedir. Yani devletin temel işlevidir. Bu işlevi kontrol edilemeyen derneklere ve sivil toplum kuruluşlarına bırakmak doğru değildir. Hangi nam ve isimle çalışırsa çalışsın Atatürk'ün ismini kullanan dernek ve kuruluşlar derhal kapatılmalı veya devlet kuruluşları bünyesine alınarak kontrol altında bulundurulmaları sağlanmalıdır.

** Prof. Dr. Sayın Afet İnan tarafından kaleme alınan ve Gazinin el yazılı görüşlerini de kapsayan ve bir dönem Ortaokullarda Yurttaşlık Bilgisi kitabı olarak okutulan " Vatandaşa Medeni Bilgiler" kitabı yeniden gözden geçirilerek ilk ve orta dereceli okullarımızda yeniden Yurttaşlık Bilgisi dersi olarak okutulmalıdır. ** Liselerde okutulan "Milli Güvenlik Dersleri" Atatürkçülük konuları ile takviye edilerek bütün sınıflarda birbirini tamamlayacak şekilde verilmelidir. Bu dersler müfredat programına alınırken Yurttaşlık Bilgisi dersleri ile birbirini tamamlayacak şekilde bir plan hazırlanmalıdır.

** Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi Enstitüleri bütün üniversiteler bünyesinde zorunlu olarak açılmalıdır. Bu Enstitüler ile birlikte çalışacak birer "Atatürk Araştırma Merkezi" oluşturulmalıdır. Bu Enstitülerin vereceği Mastır ve Doktora eğitimlerinde Atatürkçü Düşüncenin her bir öğesi üzerinde üniversitenin kuruluş gayesine uygun olarak ( Tıp, Hukuk, Mühendislik, Tarih, Dil, Edebiyat, Uluslararası İlişkiler, Güzel sanatlar, İlahiyat, Teknoloji v.s.gibi ) bilimsel çalışmalar yapması sağlanmalıdır. Bu şekilde her üniversitenin kendi ana çalışma dalı üzerindeki Atatürkçü görüşleri bilimsel çalışmalarla ortaya koyması sağlanmalıdır. Bu enstitülerde hazırlanacak Atatürkçü Düşünceyi inceleyen ve Atatürkçülük faaliyetlerine bilimsel katkıda bulunacak tezler Atatürk Araştırma Merkezine gönderilerek burada uygulayıcı birimlere ulaştırılacak hale getirilmelidir.

** Üniversitelere zorunlu ders olarak konulan fakat (uygulamada müfredat programı ve ders saati değiştirilmemesine rağmen) bugün sadece bir ders yılı içerisinde verilen "Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri daha önceki uygulamasında olduğu gibi bütün ders yıllarında verilmesi sağlanmalıdır. Bu konuda Yüksek Öğretim Kurulu çok detaylı ve kullanışlı bir direktif hazırlamıştır. Bu direktife uygun olarak "Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi" derslerinin enstitülerde özenle yetiştirilmiş ve doktora yapmış olarak mezun olan değerli bilim adamlarımız tarafından verilmesi sağlanmalıdır.Dr. Tahir Tamer Kumkale
27 Mayıs 2006 Cumartesi

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale