17 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR, SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ 100 YAŞINA GİRMİŞTİR… TÜRK MİLLETİNİN CUMHURİYET SEVGİSİ HİÇ BİTMEYECEKTİR…
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu kemiyet ve keyfiyette yetiştirmek sizin elinizdedir.( Gazi Mustafa Kemal Atatürk/1924)

 27 Ekim 2023 Cuma 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün yüz yaşına girmiştir. Bir asır önce o zamanın emperyalist güçlerine karşı verdiğimiz ölüm-kalım mücadelesi sonucunda kurulan Cumhuriyetimizin geçen yüz yıl sonunda ulaştığı gelişmişlik seviyesi kolay elde edilmemiştir.

Sahip olduğumuz kutsal vatan topraklarında çıkarı olan devletler ile bunların içimizdeki gizli uzantılarına karşı her alanda verdiğimiz mücadele aralıksız devam etmektedir. Bu topraklarda kaldığımız sürece bu amansız mücadelenin bitmeyeceği de bir gerçektir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti; on binlerce yıllık Türk tarihi içindeki çok çetin deneyimlerin sonucu olarak çok sağlam temellere oturulmuştur. Bu oluşumda dökülen on binlerce şehidin kanı vardır. Gazilerimizin üstün gayreti ve alın teri vardır. Kuruluşunda milletçe verilen muhteşem mücadelede tarihten silinmek istenen bir milletin yitirilmiş görünen bütün öz yetenekleri , bilinmeyen ve anlaşılamayan özellikleri belirgin bir şekilde yeniden dünyaya ispat edilmiştir. Adeta Türk milleti küllerinden yeniden doğmuştur.

Türk Milleti için Cumhuriyet sadece bir idare tarzı değildir. Ayni zamanda bir varlık ilkesidir. Milletçe var olma şuurunun en üst düzeyde temsil edildiği temel taşıdır. Tarihin Türk Milletine kazandırdığı milli kültür kaynakları ile meydana gelen milli birlik ve beraberlik duygusunun tabii bir sonucudur. Bu şuurlu yapıya sahip olunmasa idi, bugün özgürlük ve bağımsızlıktan bahsetmemiz ve cumhuriyetin sağladığı imkanlardan yeterince yararlanmamız mümkün olmazdı.

Türkiye Cumhuriyeti; Türk Toplumunun bütün kesimlerinin dengeli, anlayışlı ve ayni amaçta birleşen davranışlarının yarattığı bir eserdir. Türk toplumunun çeşitli alanlardaki çıkarları arasında sağlanacak dengeler ve çözümler ancak demokratik Cumhuriyet düzeni içinde olağan hale gelebilmiştir.

Cumhuriyetimizin başlıca özelliği; tarihte ilk defa ideolojilerin, tahrik ve ayaklandırma isteklerinin; toplumları sınıflara ayırıp, birini diğerine hakim kılarak, ihtilallerle sonuç alma gayretlerinin dışında; Türk Milletinin dünyanın başlıca büyük kuvvetlerine karşı tamamen yalnız kaldığı anda; kendisini sömüren güçlerin yönettiği bir ortamda harekete geçerek kurduğu tamamen kendine özgü bir sistem olmasıdır. İşte bu özelliği dolayısıyla Cumhuriyetimiz kendisinden önceki ihtilaller ve siyasi hareketlerle kıyaslanarak açıklanamayacağı gibi her birinin ulaştığı sonuçlar açısından da bir değerlendirmeye tabi tutulamaz.

Cumhuriyetimiz içeriden ve dışarıdan pek çok saldırı ile karşılaşmasına rağmen geçen 100 yıl içinde kuşaktan kuşağa devredilen ilkelerinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Çünkü bu ilkeler daima Türk Milletinin güvenlik, mutluluk ve refah isteklerinin kefili olmuştur. Geçen 100 yılda Türkiye Cumhuriyetinin iç ve dış düşmanları ortadan kalkmamış ve hatta çoğalmıştır. Yakın bir gelecekte kalkmayacaktır da. Ancak Cumhuriyetimizin dayanakları olan milli güç unsurlarımız ile Anadolu Türk Toplumunun toprağına ve devletine bağlılığı dolayısıyla bu devletin dünya üzerindeki yeri, üniter yapısı, önemi ve gücü düşmanlarının fiil ve hareketleri ile asla değiştirilemeyecektir.

Cumhuriyete yönelik saldırıları etkisiz kılan Türkün milli gücü; binlerce yıllık tarih içerisinden süzülerek gelen ve elde kalan yegane koruyucu unsurdur.

Cumhuriyet yönetimi; çelişkiler yerine dengeli davranmayı; uzlaşmazlıklar yerine barışı; ayrılıklar yerine birlik ve beraberliği; parçalanmak yerine bütünleşmeyi hedef almıştır.

Cumhuriyetin kurulmasında nasıl kan, emek, ter, ve millet olma çabası varsa; O’nun korunmasında, geliştirilmesinde ve ilkelerinin savunulmasında da ayni çabaların olması gerekir. Fakat günümüzde bunlarda yeterli değildir. Cumhuriyetimiz bilim üzerine inşa edilmiş bir anıttır. Bu nedenle emeğin, terin ve kanın yetersiz kalabileceği anlar olacaktır. 100 ‘üncü yılında Cumhuriyetimiz ancak müspet ilimlerdeki ilerleme, akıllı ve mantıklı düşünce ve çağın gelişmelerine uygun teknolojiye yer verilen bilimsel çalışmalarla korunabilecektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk; bütün başarılarına Türk Milleti ile birlikte hareket ederek ulaşmıştır. Cumhuriyet Tarihimizde Atatürk İlkeleri ve İnkilâpları olarak adlandırdığımız gelişmeler; tamamen milletin desteğini alarak, milletin temsilcileri tarafından kabul edilip, Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletin temsilcileri tarafından kanunlaştırılarak bizzat millete mal edilmiştir.
T.C. Anayasasında da ülkenin yönetiminde temel esas olarak kullanılması kabul edilen Atatürk İlke ve İnkılâpları bunun için kalıcıdır ve değişmez kurallar olarak toplumumuzda kökleşmiştir. Ve bu kurallar tam 100 yıldır ülkemizin yönetiminde yönlendirici rol oynamakta ve gündemimizi belirlemektedir.

29 Ekim 2023’de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ; bin yıldır üzerinde yaşadığı Anadoluyu gerçek ve kalıcı bir anayurt olarak kabul etmiştir. Bütün güçlüklere rağmen bu yurdu modern dünyanın ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda mamur hale getirmiştir.

Mevcut coğrafi konumundan kaynaklanan iç ve dış tehditlere karşı geçen 100 yılda pek çok sınavdan geçerek tecrübe kazanılmıştır. Sonunda başarılı bir mücadele ile bugünkü kalkınmışlık düzeyine erişilmiştir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti; kendisine uzanacak bütün namert elleri hukuk ve demokrasi kuralları içinde kıracak güce, tecrübeye, bilgiye ve cesarete sahiptir.

Yüce önder Mustafa Kemal Atatürk; Türk milletinin öz benliğinde bulunan hürriyet, bağımsızlık, dürüstlük, çalışkanlık ve bilimsellik gibi özgün vasıflarını modern bir devlet bünyesinde bir araya getirmenin huzuru ile anıtkabirde yatarken, Türk Milleti; O’nun ölümsüz eseri olan Cumhuriyetimiz ile bu Cumhuriyetin temeli olarak kabul ettiğimiz, dünyayı bir uçtan bir uca kaplayan üstün Türk Kültürüne sahip çıkmanın haklı gururunu yaşamaktadır.


Dr. Tahir Tamer Kumkale
27 Ekim 2023 Cuma

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale