08 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM............

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


19 MAYIS 1919 RUHU BİLAKAYDUŞART YAŞATILACAKTIR:
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Bende bu imanı yaratan kuvvet, yalnız aziz memleket ve millet hakkındaki sevgim değil, bugünün karanlıkları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir.(Gazi Mustafa Kemâl Atatürk-1935)

 18 Mayıs 2023 Perşembe 

Her Türkün evinde bulunması ve mutlaka okuması gereken Atatürk’ün NUTUK isimli ölmez eseri ;“1919 yılı Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir”sözleri ile başlar.

Atatürk, NUTUK ‘ta geçmişi anlatıp aynı zamanda gelecekte olabilecek tehlikelerin önceden sezilebilmesi için alınacak derslerden bahseder.. Türk milleti ile birlikte ülkeyi işgal eden emperyalist güçlere karşı verilen milli mücadeleyi anlatır ve eseri cumhuriyeti emanet ettiği gençlere verdiği emirlerin sıralandığı “Gençliğe Hitabe “ile tamamlar.

Bugün 19 Mayıs 1919 yılının 104’ncü yılını idrak ediyoruz. Ve bugün topraklarımızda işgal askerlerinin postalları yoktur. Ve biz 14 Mayısta kendi hür irademizle yöneticilerimizi seçtik. İnsanlarımız dünya ile entegre olmuştur ve modern çağın her türlü teknolojik imkanını yaygın olarak kullanmaktadır.. Henüz Atatürk’ün TBMM duvarına 23 Nisan 1920’de astırdığı “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” levhası yerinden indirilmemiştir.

Buna rağmen Türk insanı mutsuz, huzursuz ve güvensiz olup geleceğinden emin değildir. Aynen 1919 işgalindeki gibi kendisini baskı altında hissetmektedir. İnsanlarımız yabancı asker postalının değil, ama küresel güçlerin ekonomik, siyasi, kültürel, bilimsel, hukuki, sosyal ve psikolojik olarak her alandaki baskısını birebir hissetmektedir.

Bu işgal daha çok zihinlerde kendini göstermektedir. İnsanlarımızın milli kimliklerinden sür'atle uzaklaşarak sadece günlük basit ekonomik kazanımları peşinde koşan şuursuz ve kimliksiz kalabalıklar haline dönüştürülmesine titizlikle devam edilmektedir..

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da topraklarımızdaki askeri işgali defetmek için Samsun’dan kurtuluş mücadelesini fiilen başlatmıştı. O günlerin şartlarına göre silahlı işgale ancak silahla karşı konulabilirdi. İşte bu yüzden düşmanı ordu gücüyle yenmenin plan ve proğramları yapılmış, milli ordu kurulmuş ve sonunda karşı taarruza geçilerek başarıya ulaşılmıştır. Verilen muhteşem bir milli mücadele sonucunda tarihi ömrünü tamamlayan Osmanlının küllerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaratılmıştr.,
çıkarılmıştır.

Ogün yapılacaklar belli idi. Düşmanın hedef alınacak fiziki varlığı mevcuttu. Oysa bugünkü yaygın zihinsel işgalin nasıl önlenebileceğine dair bilinen kesin bir çözüm şekli bulunmamaktadır. Kim nereden ve nasıl başlayacak belli değildir. Ayrıca 100 yıllık cumhuriyetin sağladığı demokratik kazanımların birer birer kaybolması halkımızı büyük karamsarlığa sürüklemektedir.

Peki bu durumdan çıkış yolu yok mudur? Çözüm varsa nedir ve kimler bunu başaracaktır.?

Evet bu durumdan çıkmamızın kesin bir çözümü vardır ve bu çözümü ülke gençliği üretecektir. Atatürk’ün NUTUK isimli eseri, Türk milletine ve özellikle de Türk gençliğine her türlü olumsuzluk karşısında neleri, nasıl yapabileceklerine dair örnekler ile doludur. Nitekim, sadece yarım sayfalık “Gençliğe Hitabe” dahi her türlü tehlikeye karşı mücadele yolu ve şeklini açıkça tarif etmektedir.

Atatürk'ü yücelten önemli bir yönü de Türk gençliğine verdiği değerdir. Gençlik kavramı onda en yüce değer yargısına ulaşmıştır.

O, gençlik kavramını, ülkenin geleceğini emanet edeceği nesiller için kullanmış ve milleti gerileten bağnaz zihniyete karşı dayanacağı kaynağı gençlikte ve onların dinamik fikirlerinde bulmuştur. Atatürk; çağdaş ve modern ilmin hakim olduğu zihniyetle yetişecek genç kuşakların, gelecekte eserlerini ve inkilâplarını daha da geliştireceğine, onu tehlikelerden koruyarak yücelteceğine inanmıştır. Tarihte hiç bir lider O’nun kadar gençliğine güvenmemiş ve bütünleşmemiştir.

34 yaşında Çanakkale’yi yaratan, 39’unda İstiklal Harbini kazanan ordunun başkomutanı olan, 42 yaşında Cumhuriyeti kurup ilk cumhurbaşkanı olan ve 50 yaşında inkilâplarının büyük kısmını tamamlayan Atatürk; taşıdığı düşünce yeniliği, ruhundaki enerji tazeliği ile yaşamının her çağında gençti. Genç yaşadı ve genç olarak aramızdan ayrıldı. O’na göre genç olmak “İlkeler ve inkilâplara inanç ve bağlılık” ile eş anlamlıydı. O diyor ki; “Benim anladığım gençlik; inkilâbın fikirlerini ve ideolojisini benimseyip gelecek kuşaklara götürecek kimselerdir. Bana göre, 20 yaşında bir yobaz ihtiyar, 70 yaşında biride idealist ise zinde bir gençtir.”

“Ey yükselen yeni nesil!... Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk. O'nu yücelterek yaşatacak olan sizsiniz." Diyen Atatürk'ün Türk milletine armağan ettiği en büyük eseri Türkiye Cumhuriyetidir. Atamız bu eserinin muhafaza ve müdafaasını Türk gençliğine emanet etmiştir.

Bugün Türk çocuklarına Atatürk’ün armağanı olan NUTUK, her satırı ile güncelliğini korumaktadır. “Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi” ise Türk gençliğine çok anlamlı, kapsamlı ve oldukça zor görevleri yüklemektedir. Gençliğe verilen görevler ve çok ağırdır. Burada istenilenlerin gerçekleştirilmesi planlı, proğramlı ve sürekli bir çalışmayı gerektirmektedir. Verilen görevler ancak şuurlu ve inançlı kitlelerin yapacakları zorlu bir mücadele ile başarılabilir.

Atatürk'ün özlediği gençlik; parçalanmış, bölünmüş, ayrı ayrı idealler peşinde koşarak birbiriyle kıyasıya çatışan, ve nihayet yabancı ideolojilerin esiri olan bir gençlik değildir. O'nun idealindeki gençlik; Türk Milletinin müşterek eğilimlerini temsil etmelidir. Hiç bir yabancı ideolojiye alet olmamalıdır. Fikir ve inanç birliği içinde bulunmalıdır.

19 Mayıs 2023’te Atatürk'ün gösterdiği hedeflere doğru milletçe hayli yol alınmış fakat Atatürk'ün idealinde yaşayan Türkiye'ye ulaşılamamıştır.

Bunun için; Türkiye Cumhuriyetini iç ve dış tehlikelere karşı koruma şuuruna erişmiş; fikren, ilmen, fennen ve bedenen kuvvetli; yüksek karakterli, bilimden güç alan; sağlıklı düşünme yeteneğine sahip olan; çalışkan ve kendine güveni olan bir gençlik yetiştirmek, devletin ve bizim nesillerimizin en önemli görevidir.

Türk Milletinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun...


Dr. Tahir Tamer Kumkale
18 Mayıs 2023 Perşembe

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale