08 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM............

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


10 KASIM 2021 GAZİ MUSTFA KEMAL ATATÜRK
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız bu kafidir. (Gazi Mustafa Kemâl Atatürk - 1929)

 9 Kasım 2021 Salı 

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK;
- Binlerce yıllık Türk Dünyasının son yüzyılının vazgeçilemez simgesidir.
- Tarihten silinmek istenen Türk ismini yeniden dünyaya kazımıştır.
- Tarihi işlevini bitirmiş Osmanlı imparatorluğunun öz cevherinden Türk milli şuurunu uyandırarak T.C. Devletini oluşturmuştur. Öldü sanılan Türk milletini tekrar tarih sahnesinin saygın bir toplumu haline getirmiştir.

Bugün sadece Türk milleti değil, tüm insanlık alemi O’nun fikir ve düşünceleri ile yaşantılarına yön vermektedir.

Ölümünün üzerinden 83 yıl geçmesine rağmen T.C. Anayasasının dibacesinde yer alan ve anayasaya yön veren “Atatürkçü Düşünce Sistemi” yapılan tüm değişikliklere rağmen aynen durmakta ve modern Türk toplumunun yaşantısına yön vermeye devam etmektedir.

Atatürke ve eserlerine saldıran bir avuç gafil ve kendini bilmez beyinleri satın alınmış kişinin dışında tüm Türk milleti Ata’sının İlke ve İnkilâplarını sahiplenerek O’nun gösterdiği hedeflere ilerleme gayreti içindedir.
Atatürk döneminde 20 nci asra damgasını vuran dünya liderlerinden Hitler, Mussolini, Stalin, Lenin, Mao Che Tung, Tito gibi ünlü isimler fikir ve eserleri ile birlikte tarihin derinliklerinde yerini almışlardır. Günümüzde yaşayan ve tarihe damgasını vuran tek lider Gazi Mustafa Kemâl Atatürk’tür.

“Atatürkçü Düşünce” kavramı ile; Mustafa Kemal Atatürk’ün kaynağını ve gücünü Türk milletinden, O’nun binlerce yıllık tarihi geçmişinden ve kültüründen aldığı; günümüz şartlarına, akla, mantığa, Türk milletinin temel ihtiyaçlarına, arzu ve isteklerine, kabiliyet ve becerilerine, çağdaş bilim ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde geliştirdiği; Türk insanının ve Türk toplumunun davranış ve faaliyetlerinin Türk milli hedefleri doğrultusunda yönlendirmek ve yönetmek için ortaya koyduğu düşünce ve görüşlerin tümü akla gelmektedir.

Atatürk'ün fikir ve düşüncelerinin küresel saldırılarla unutturulmaya çalışıldığı, eserlerinin yok edilmesi için yoğun çabaların sürdürüldüğü 10 Kasım 2021 Türkiye'sinde Anayasamız gereğince her Türk Atatürkçü olmak zorundadır. Anayasamız her Türkün Atatürkçü yapılması için ilgili kuralları koymuş ve teşkilatları da oluşturmuştur.

Her Türk Atatürk’ü ve Atatürkçü Düşünceyi anlamak için çaba harcamalıdır. O’nu tanıdıkça insanlarımız aslında kendini tanıyacaktır. Geleceğine ait güveni artarak yarınlara daha iyimser gözle bakacaktır.

Ölümünün 83 üncü yılında Türk milleti’ne kutsal Anadolu toprakları üzerinde ölümsüz eseri T.C. Devletini armağan eden Gazi Mustafa Kemâl Atatürk’ün aziz hatırasını saygı ile anıyorum.

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinde verdiği talimatı kavramış, eserlerini her türlü zorluğa rağmen sonsuza kadar yaşatacak derecede bilinçli ve inançlı genç nesillerimizin var olduğunun bilinmesini istiyorum...


Dr. Tahir Tamer Kumkale
9 Kasım 2021 Salı

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale