08 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM............

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


CUMHURİYETİMİZ
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Türk Milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.(Gazi Mustafa Kemâl Atatürk - 1924

 28 Ekim 2021 Perşembe 


Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün 98 yaşındadır. Cumhuriyetimiz; Anadolu'daki Türk milli varlığının ortaya koyduğu, geliştirdiği ve yücelttiği bir milli oluşumdur. Tarihi ömrünü tamamlamış Büyük Cihan İmparatorluğu içinden yeni ve bağımsız bir milli devlet yaratma çabalarının neticesidir.

Bu muhteşem oluşum zamanının emperyalist güçleri tarafından asla benimsenmemiştir. Bugün içinde bulunduğumuz siyasi ve ekonomik güçlüklere rağmen Cumhuriyetimiz; sahip olduğu milli güç potansiyeli ve coğrafi konumunun özelliği dolayısıyla küresel güçlerin halâ göz diktiği önemli bir varlıktır.

Dünya emperyalist güçlerine karşı bir asır önce verdiğimiz ölüm-kalım mücadelesi sonucunda kurulan Cumhuriyetimizin 98 yıl sonunda ulaştığı gelişmişlik seviyesine kolay gelinmemiştir. Sahip olduğumuz kutsal vatan topraklarında çıkarı olan devletler ile bunların içimizdeki işbirlikçilerine karşı verdiğimiz mücadele her alanda devam etmektedir. Bu topraklarda kaldığımız sürece bu amansız mücadelenin bitmeyeceği gerçektir.

Cumhuriyetimiz ; 12000 yıllık tarihimizin çok çetin tecrübelerinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Temelinde dökülen on binlerce şehidin kanı ve gazilerimizin üstün gayreti vardır. Bu oluşumda tamamen tarihten silinmek istenen bir milletin yitirilmiş görünen bütün öz yetenekleri, bilinmeyen ve anlaşılamayan özellikleri yeniden dünyaya ispat edilmiştir.

Türk Milleti için Cumhuriyet sadece bir idare tarzı değildir. Ayni zamanda bir varlık ilkesidir. Milletçe var olma şuurunun en üst düzeyde temsil edildiği temel taşıdır. Tarihin Türk Milletine kazandırdığı milli kültür unsurları ile meydana gelen milli birlik ve beraberlik duygusunun doğal sonucudur. Bu şuurlu yapıya sahip olunmasa idi, bugün özgürlük ve bağımsızlıktan bahsetmemiz mümkün olmazdı.

Cumhuriyetin kurulmasında nasıl kan, emek, ter, ve millet olma çabası varsa ; Onun korunmasında, geliştirilmesinde ve ilkelerinin savunulmasında da ayni çabaların olması gerekir. Fakat günümüzde bunlarda yeterli değildir. Çünkü Cumhuriyetimiz bilim üzerine inşa edilmiş bir anıttır. Bu nedenle emeğin, terin ve kanın yetersiz kalabileceği anlar olacaktır. 98 inci yılında Cumhuriyetimiz ancak müspet ilimlerdeki ilerleme, akıllı ve mantıklı düşünce ve çağın gelişmelerine uygun teknolojiye yer verilen bilimsel çalışmalarla korunabilecektir.

Atatürk; tüm başarılarına Türk Milleti ile birlikte hareket ederek ulaşmıştır. Cumhuriyet Tarihimizde Atatürk İlkeleri ve İnkilâpları olarak adlandırdığımız gelişmeler; tamamen milletin desteğini alarak, bizzat milletin temsilcileri tarafından kabul edilip TBMM'de kanunlaştırılarak Türk milletine mal edilmiştir.

Modern Türkiye Cumhuriyeti; bin yıldır üzerinde yaşadığı Anadoluyu gerçek ve kalıcı bir anayurt olarak kabul etmiştir. Bütün güçlüklere rağmen bu yurdu modern dünyanın ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda mamur hale getirmiştir. Türk Halkının huzur ve güven ortamı içinde daha müreffeh bir hayat yaşamasını sağlayacak her türlü tedbiri almaya devam etmektedir.

Ülkemizin coğrafi konumundan kaynaklanan iç ve dış tehditlere karşı geçen 98 yılda pek çok sınavdan geçerek tecrübe kazanılmıştır. Bugün Türkiye; kendisine uzanacak bütün namert elleri hukuk ve demokrasi kuralları içinde kıracak güce, tecrübeye, bilgiye ve cesarete sahiptir.

Türk Milleti; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı olan Cumhuriyetimiz ile bu Cumhuriyetin temeli olarak kabul edilen Türk milli Kültürüne sahip çıkmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Aziz Milletimizin Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun.


Dr. Tahir Tamer Kumkale
28 Ekim 2021 Perşembe

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale