17 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR, SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


19 MAYIS 2019’DA TÜRK GENÇLERİNİN GÖREVİ
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Bende bu imanı yaratan kuvvet, yalnız aziz memleket ve millet hakkındaki sevgim değil, bugünün karanlıkları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir.(Gazi Mustafa Kemâl Atatürk – 1935)

 19 Mayıs 2019 Pazar 

Gençlerimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bugünü ve yarınlarının teminatıdır.

Gençlerimize sahip çıkıp onları yarınlara iyi hazırladığımız sürece Cumhuriyetimiz ebediyen devam edecektir..

Gazi Mustafa Kemal Atatürk; çağdaş ve modern ilmin hakim olduğu zihniyetle yetişecek genç kuşakların, gelecekte O’nun eserlerini ve atalarınınkinin daha da geliştireceğini ve kurduğu cumhuriyeti, her türlü tehlikeden koruyarak yücelteceğini hissetmiş ve buna yürekten inanmıştır. Denilebilir ki, tarihte hiç bir lider Atatürk kadar milletinin gençliğine güvenmemiş ve onun kadar kendi gençliği ile bütünleşmemiştir.

“Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi” Türk gençliğine çok anlamlı, kapsamlı ve oldukça zor görevleri yüklemektedir. Burada istenilenlerin gerçekleştirilmesi çok planlı, proğramlı ve sürekli bir çalışmayı gerektirmektedir. Verilen sorumluluklar çoktur. Bunlar ancak şuurlu ve inançlı kitlelerin yapacakları zorlu bir mücadele ile başarılabilir.

Gençlerimiz Atatürk'ü ve yarattığı düşünce sistemini bütün yönleriyle tanımalıdır. O’nu tanımak ise ancak; Gençlerimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bugünü ve yarınlarının teminatıdır.

Gençlerimize sahip çıkıp onları yarınlara iyi hazırladığımız sürece Cumhuriyetimiz ebediyen devam edecektir..

Gazi Mustafa Kemal Atatürk; çağdaş ve modern ilmin hakim olduğu zihniyetle yetişecek genç kuşakların, gelecekte O’nun eserlerini ve inkilâplarını daha da geliştireceğini ve kurduğu cumhuriyeti, her türlü tehlikeden koruyarak yücelteceğini hissetmiş ve buna yürekten inanmıştır. Denilebilir ki, tarihte hiç bir lider Atatürk kadar milletinin gençliğine güvenmemiş ve onun kadar kendi gençliği ile bütünleşmemiştir.

“Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi” Türk gençliğine çok anlamlı, kapsamlı ve oldukça zor görevleri yüklemektedir. Burada istenilenlerin gerçekleştirilmesi çok planlı, proğramlı ve sürekli bir çalışmayı gerektirmektedir. Verilen sorumluluklar çoktur. Bunlar ancak şuurlu ve inançlı kitlelerin yapacakları zorlu bir mücadele ile başarılabilir.

Gençlerimiz Atatürk’ü ve yarattığı düşünce sistemini bütün yönleriyle tanımalıdır. O’nu tanımak ise ancak; O’nun fikirlerini bilmek, duygularını anlamak, benimsemek ve bu fikirleri yaşamlarında uygulamakla mümkündür.

Atatürkçü Türk Gençliği; O’nun kendilerine armağan ettiği bilimsel ve daima kendini yenileyen çağdaş ideolojisine dört elle sarılmalı, bu ideolojiyi söz ve fikirlerden kurtararak uygulamaya geçirmelidir. Gençlerimiz unutmamalıdır ki; muhteşem bir kurtuluş savaşı kazanılarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürkçü Düşünce Sistemi üzerine kurulmuştur ve bu sistem ile devletimiz sonsuza kadar yaşatılacaktır.

Geçen 100 yıl zarfında Türk milleti Gazi’nin gösterdiği hedeflere doğru bir hayli yol almıştır. Modern ve çağdaş bir dünya devleti olma yolunda da hızla ilerlemektedir. Bugün geldiğimiz noktada 1920’lerin Türkiyesinden çok ilerde olduğumuz kesindir. Fakat bütün gelişmişliğimize rağmen henüz Atatürk’ün idealindeki Türkiye’ye ulaştığımız söylenemez.

Bu ideale ulaşmak için;Türkiye Cumhuriyetini iç ve dış tehlikelere karşı koruma şuuruna erişmiş; fikren, ilmen, fennen ve bedenen kuvvetli; Yüksek karakterli; bilimden güç alan ve bilimi amaç edinen; sağlık ve sıhhatini koruyan, sağlıklı düşünme yeteneğine sahip olan; güzel sanatları seven; çalışkan ve kendine güveni olan bir gençlik yetiştirmek, devletin ve bizim nesillerimizin en önemli görevidir.

Kendisini en iyi şekilde yetiştirmek için her imkandan yararlanarak var gücü ile çalışmak ise Türk gencinin vazgeçilmez sorumluluğudur. Bunun için Türk gençlerimiz; daha çalışkan ve en çalışkan olmak zorundadır.

Yeterli milli kültür değerleri ile yetiştirildiğinde Türk Gençliği; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en değerli emaneti olan Türkiye Cumhuriyetini damarlarında mevcut olan asil kandan aldığı milli heyecanı ve milli ruhuyla sonsuza kadar koruyacaktır.

Ben inanıyorum ki Türk gençliği; bu kutsal görevi başarı ile yapmayı müteakip bir bayrak gibi nesilden nesile aktararak ülkemizi ebediyen hür ve bağımsız kılacaktır. fikirlerini bilmek, duygularını anlamak, benimsemek ve bu fikirleri yaşamlarında uygulamakla mümkündür.

Atatürkçü Türk Gençliği; O’nun kendilerine armağan ettiği bilimsel ve daima kendini yenileyen çağdaş ideolojisine dört elle sarılmalı, bu ideolojiyi söz ve fikirlerden kurtararak uygulamaya geçirmelidir. Gençlerimiz unutmamalıdır ki; muhteşem bir kurtuluş savaşı kazanılarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürkçü Düşünce Sistemi üzerine kurulmuştur ve bu sistem ile devletimiz sonsuza kadar yaşatılacaktır.

Geçen 100 yıl zarfında Türk milleti Gazi’nin gösterdiği hedeflere doğru bir hayli yol almıştır. Modern ve çağdaş bir dünya devleti olma yolunda da hızla ilerlemektedir. Bugün geldiğimiz noktada 1920’lerin Türkiyesinden çok ilerde olduğumuz kesindir. Fakat bütün gelişmişliğimize rağmen henüz Atatürk’ün idealindeki Türkiye’ye ulaştığımız söylenemez.

Bu ideale ulaşmak için;Türkiye Cumhuriyetini iç ve dış tehlikelere karşı koruma şuuruna erişmiş; fikren, ilmen, fennen ve bedenen kuvvetli; Yüksek karakterli; bilimden güç alan ve bilimi amaç edinen; sağlık ve sıhhatini koruyan, sağlıklı düşünme yeteneğine sahip olan; güzel sanatları seven; çalışkan ve kendine güveni olan bir gençlik yetiştirmek, devletin ve bizim nesillerimizin en önemli görevidir.

Kendisini en iyi şekilde yetiştirmek için her imkandan yararlanarak var gücü ile çalışmak ise Türk gencinin vazgeçilmez sorumluluğudur. Bunun için Türk gençlerimiz; daha çalışkan ve en çalışkan olmak zorundadır.

Yeterli milli kültür değerleri ile yetiştirildiğinde Türk Gençliği; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en değerli emaneti olan Türkiye Cumhuriyetini damarlarında mevcut olan asil kandan aldığı milli heyecanı ve milli ruhuyla sonsuza kadar koruyacaktır.

Ben inanıyorum ki Türk gençliği; bu kutsal görevi başarı ile yapmayı müteakip bir bayrak gibi nesilden nesile aktararak ülkemizi ebediyen hür ve bağımsız kılacaktır.


Dr. Tahir Tamer Kumkale
19 Mayıs 2019 Pazar

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale