17 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR, SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


CUMHURİYETİMİZ YAŞATILACAKTIR
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Devletini ve hükumetini kendi malı ve koruyucusu olarak tanımak, bir millet için büyük nimet ve de mazhariyettir. Türk milleti; bu neticeye cumhuriyetle varmış ve her yıl bunun artan semerelerini görmüş, göstermiştir. (Gazi Mustafa Kemal Atatürk - 1927

 28 Ekim 2018 Pazar 

Cumhuriyetimiz 95 yaşındadır. Ordu-Millet vasfını binlerce yıldan beri gururla taşıyan Türk milletinin ordusu tarafından kazanılan askeri zaferlerin sonucu oluşan ölümsüz bir eserdir ve temel varlık sebebimizdir.

Başta Atatürk olmak üzere Türk milletinin asker evlatları; Cumhuriyeti kurmakla kalmamışlardır. Bu genç devleti Türk milletini tarihten silmek isteyen emperyalist güçlere karşı ilelebet ayakta tutacak siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve hukuki sağlam temellerin oluşturulmasını da sağlamışlardır.

Cumhuriyetimiz; Anadolu'daki Türk milli varlığının ortaya koyduğu, geliştirdiği ve yücelttiği bir milli oluşumdur. Bu milli yapı emperyalist dünya güçleri tarafından hiçbir zaman kabul edilmemiştir.

95 yılın sonunda ulaştığımız gelişmişlik seviyesine kolay gelinmemiştir. Bugün Cumhuriyetimiz; sahip olduğu milli güç potansiyeli ve coğrafi konumunun kazandırdığı özellikler dolayısıyla dünya çıkar çevrelerinin halâ göz diktiği önemli bir varlıktır.

Milli Hakimiyet fikri; cumhuriyet idaresinin yaratıcı unsurudur. Türk halkının kendi idaresini kendi seçtikleri ile sağlayabilmesi ancak bu sistemle gerçekleştirilmiştir.

Milletimiz için Cumhuriyet sadece bir idare tarzı değil, bir varlık ilkesidir. Milletçe var olma şuurumuzun doğal neticesidir. Tarihin Türk milletine kazandırdığı milli kültür hazinesi ile ortaya çıkan milli birlik ve beraberlik duygusunun yansımasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti; Türk toplumunun bütün kesimlerinin dengeli, anlayışlı ve ayni amaçta birleşen davranışlarının yarattığı bir eserdir.

95 yılda Cumhuriyetimizin düşmanları ortadan kalkmamıştır. Sahip olduğumuz milli güç unsurlarımız ve Anadolu Türk toplumunun vatan toprağına bağlılığı dolayısıyla coğrafi konumumuz, üniter yapımız, stratejik önemimiz ve gücümüz düşmanların fiil ve hareketleri ile asla değiştirilemeyecektir.

Modern Türkiye Cumhuriyeti; bin yıldır üzerinde yaşadığı Anadoluyu gerçek ve kalıcı bir anayurt olarak kabul etmiştir. Bu yurdu modern dünyanın ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda mamur hale getirmiş ve halkının müreffeh bir hayat yaşamasını sağlayacak her türlü tedbiri almaya devam etmektedir.

Mevcut coğrafi konumundan kaynaklanan tehditlere karşı geçen pek çok sınavdan geçerek tecrübe kazanılmış başarılı bir mücadele ile bugünlere gelinmiştir. Bugün Türk milleti; kendisine uzanacak namert elleri hukuk ve demokrasi kuralları içinde alt edecek güce, tecrübeye, bilgiye ve cesarete sahiptir.

Sonuç olarak; Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Türk milletinin öz benliğinde bulunan hürriyet, bağımsızlık, dürüstlük, çalışkanlık ve bilimsellik gibi özgün vasıflarını modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti bünyesinde bir araya getirmiştir.

Türk milleti olarak; Ata’mızın ölümsüz eseri olan Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak zorundayız..


Dr. Tahir Tamer Kumkale
28 Ekim 2018 Pazar

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale