17 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR, SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


TÜRK MİLLETİNİN YENİGÜN'Ü KUTLU OLSUN
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Her milletin kendine mahsus gelenekleri, kendine mahsus adetleri, kendine göre milli hususiyetleri vardır. Hiçbir millet aynen diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır. Çünkü böyle bir millet ne taklit ettiği milletin aynı olabilir, ne de kendi milliyeti içinde kalabilir. Gazi Mustafa Kemâl Atatürk – (1923)

 20 Mart 2015 Cuma 

Türk milli kültürünü yozlaştırmak ve yok etmek, binlerce yıldır değişmeden günümüze taşıdığımız milli kültür değerlerimiz üzerinde şüphe yaratmak, milli tarih konularında uydurma yayınlar ile halkın kafasını karıştırmak Türklük düşmanlarının bugün çok yaygın olarak kullandığı yöntemlerdir.

Kaleleri içeriden ele geçirmek stratejisi içindeki milli kültür düşmanlığı, milli kültürün dejenere edilmesi şeklinde sıkça uygulanmaktadır.

Emperyalist güçlerce ülkemizde yaratılmak istenen suni bir topluma maledilmeye çalışılan Nevruz Bayramı; binlerce yıldır Türk dünyasında bütün Türk Toplulukları tarafından uygulanan bir büyük kültür ögesidir.

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında resmi bayram niteliğinde olup, çok görkemli törenlerle kutlanan, miladi takvimin kabulünü müteakip resmi bayram olmaktan çıkartılan, fakat büyük bir coşku ile sadece Türkiye’de değil, tüm Türk dünyasında coşku ile kutlanan NEVRUZ hakkında halkımızın doğru bilgilendirilmesi lazımdır. Çünkü bilgi, muhtemel tehlikelere karşı en iyi panzehirdir.

NEVRUZ; 21 Martta kutlanır. Kelime manası olarak; YILBAŞI=YENİGÜN= GÜNDÖNÜMÜ anlamındadır. Nevruz; gece ile gündüzün eşit olduğu ve ayni zamanda baharın başladığı gündür.

Orta Asya Türk Devletlerinde, Bosna’da, Sancak’ta, Kosova’da Anadolu’da Kıbrıs’’ta ve Türklerin küçük gruplar halinde yaşadığı bütün ülkelerde; “Ergenekon Bayramı, Bozkurt Bayramı, “Tabiat Bayramı”adları altında kutlanılmaktadır.

Eski SSCB döneminde Türk toplulukları için “İlkbahar ve Köylü Bayramı”” adı ile resmi bayram niteliğinde kutlanan NEVRUZ geleneği İran’da yaşayan Türkler arasında da da çok yaygın olarak yaşatılmaktadır.

Her yerde büyük bir hazırlık ve neşe içinde, fakat değişik gelenekler halinde kutlanan NEVRUZ, soğuk ve karamsar günlerden ılık, güneşli ve bereketli günlere, yani bahara geçişi müjdeleyen, demirden dağı eriterek Ergenekondan hürriyete ve güzel günlere çıkışın simgelendiği Türk milli bayramıdır.

Çeşitli Türk boylarında Nevruz değişlik isimlerle anılmaktadır. Bunlardan birkaçı şu şekildedir; NEVRUZ, NEVROZ, NAYRUZ, NEYRÜZ, NAYRIZ, SULTAN NEVROZ, NAVROZ, NEVRÛZ-İ SULTANÎ, SULTAN NAVRUZ, NAVRUZ, NAURUS, – NOVRÜZ, NOURUZ, MART BOZUMU, MART DOKUZU..

Eğer biz devlet olarak milli kültür değerlerimize sahip çıkmadığımız ve bu değerlerin bütün milletçe kullanılmasına imkan vermediğimiz sürece çeşitli çıkar çevreleri ve bu çevrelere kendini yakın gören siyasi gruplar bu değerlere sahip çıkarlar. Fikirleri beğenilmeyen bu grupların simgelerine de karşı olunduğundan milletin bütünlüğünü temsil eden bu milli değerlerimizde karşı olunur ve çoğu zaman o siyasi grup ile birlikte bu milli sembollerimiz ile kültür değerlerimiz de eleştirilir, aşağılanır veya saldırılarla yok edilmeye çalışılır.

Örneğin; MHP’nin parti olarak sahip çıktığı milli değerlerimizden Bozkurt, Ergenekon, Üç Hilal gibi sembollere bu partiye düşman olan unsurlarca devamlı saldırılmıştır. Aslında burada hedef parti değildir. Hedef partinin sahiplendiği milli değerlerdir.

Bunun yanında bir diğer parti yöneticileri sahip çıkıyor diye Fatih Sultan Mehmet ve Osmanlı Kültürüne uzak kalınıyorsa, Ergenekon Bayramımız Nevruz için de ayni şeyleri söylemek mümkün olabilir. İşte bu küresel oyunları iyi bilmeli ve alet olmamalıyız.. Nevruz’a devletçe ve 77 milyon Türk milletince topyekun sahip çıkmalı, bu milli ve tarihi günümüzü sadece Kürtlerin ve bölücü terör örgütü mensuplarının tekeline bırakmamalıyız.

Nitekim bu konudaki eksiklik görülmüş, son yıllarda Kültür Bakanlığı konuya el atarak NEVRUZ’u milletin topyekun sahip çıktığı bayram günleri haline getirmiştir.
Milletleri millet yapan milli kültür değerleridir. Bu değerler milletin kimlik kartıdır. Bu kart sadece bu millete mensup olunduğunu, yani kişinin aidiyetini gösteren kesin ve değişmez belgelerdir. Küreselleşen dünyada ise milli değerlere yer yoktur. Küresel mimarlar kitle iletişim araçlarındaki hakimiyetlerinden yararlanarak milli kültür değerlerimizi önce yozlaştırmak, sonra bozmak ve bu şekilde milleti bu bozuk değerlerden soğutarak kimliklerinden uzaklaştırmak yolunda ciddi çalışmalar yapmaktadırlar.

Bu oyunları bilmek ve milli kültür değerlerimize dört elle sarılmak zorundayız. NEVRUZ, milli kültür değerlerimizden en eskilerinden biridir ve tüm Türk boylarında binlerce yıldır uygulanan törelerimizin başında gelmektedir.Her türlü yozlaştırma ve yok etme çabalarına rağmen tarihten günümüze taşınmıştır ve yaşatılmaktadır.

Nerede bir Türk varsa varsa her 21 Mart geldiğinde orada NEVRUZ vardır. Bugün vardır. Yarın da olacaktır.

Bugün ülkemizde bölücü örgüt yandaşlarınca bir ayaklanma ve devlete başkaldırma bahanesi olarak görülerek tüm yurtta kargaşa ve kaos ortamı yaratmaya çalışan bir avuç bölücüye meydanların boş olmadığını Türk milleti göstermek zorundadır.

İnsanlarımızın ülkemizin tüm meydanlarını doldurarak bu milli bayramlarını coşku içinde kutlayacaklarına inanıyorum. Yaşanılan baharı karşılama sevincinin milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyeceğini görüyorum.

Türk Milletinin Ergenekon Bayramı- Gündönümü- Yenigünü kutlu olsun. Bir daha ki YENİGÜN’lerde daha çok kenetlenmiş ve birlik içinde olmalarını diliyorum.

Dr. Tahir Tamer KumkaleDr. Tahir Tamer Kumkale
20 Mart 2015 Cuma

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale